Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Počítače a zdraví
..klíčová slova: zdraví, internet, závislost..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. Kinetika a rovnováhy chemických reakcií - závislosť reakčnej rýchlosti od koncentrácie reagujúcich lá..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. omamných látok pri príjme negoval, priznal závislosť na touléne v minulosti. Psychiatricky doteraz ..

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
.. fetal heart rate). Zobrazení FHR a jejích změn v závislosti na pohybech plodu a kontrakční činnosti nám umo..

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách
.. především v oboru neurověd, kdy se využívá 1. závislosti emisních vlastností fluoroforu na prostředí, v n..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. Výběr metody scintigrafické detekce zánětu v závislosti na charakteru a lokalizaci zánětu Odkazy: O..

Základy biostatistiky
.. je dobře či špatně, popřípadě je možno přidat v závislosti na odpovědi vhodný komentář. Činnost přednáška s..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti štatistických znakov – jednoduchá li..

Analýza a klasifikace dat
.. datech odhalit nějaké skryté jevy, souvislosti, závislosti. Takže vlastně analýza. Ale toto slovo v pr..

Prezentácia antigénov
.. sa označuje ako prezentácia antigénu. V závislosti odkiaľ antigén pochádza, či z extra- alebo int..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. citlivost - do 30% - a falešnou reaktivitu v závislosti na dietě, vzhledem k tomu, že se jedná o ch..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. reakcie v pozitívnom i negatívnom zmysle, v závislosti od daného mikroprostredia, v ktorom sa imunitná ..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. pacienta může být více či méně dramatická v závislosti na typu a množství zateklého roztoku. V ně..

Pečetění fisur
.. druhé řezáky. Pečetit však lze i dočasný chrup v závislosti na anatomii zubů a schopnosti jednice pečovat o ..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. smerom ťahajú kožu hmotnosť a pohyby zadku. V závislosti od hĺbky ryhy a charakteru ochlpenia, je koža i..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. a pretrvávajú 7 – 14 dní v závislosti od poškodenia sliznice. Najčastejšie sú pos..

Stres a adaptácia
.. určité podobnosti, ide o reakciu špecifickú v závislosti od vyvolávajúceho podnetu. Výrazný pokrok sa dos..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. rozvinúť kolabovanú časť pľúcneho parenchýmu v závislosti od vyvolávajúcej príčiny. Využíva sa pľúcna reha..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-09-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].