Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 63 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty ..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. Organicky podmíněné duševní poruchy; Základy biologické psychiatrie; Schizofrenie; Specifické ..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. zabývající se základy diagnostiky a léčby infektů endoprotéz velkých ko..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. endokrinolgie, interních akutních stavů a základy diferenciální diagnostiky. Pojetí tohoto př.. .. 11.1.2006 841 KB registrovaný uživatel – Základy imunologie | 11.1.2006 1.27 MB registrovaný ..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. skripta "Základy neuroanatomie a nervových drah" podávají př.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Atlas Základy neuroanatomie a nervových drah | 29.9.2010 ..

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba
.. na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Kar..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochra..

Gnatológia v prehľade
.. popisuje teoretické základy gnatológie a ich možnosti použitia v klinickej pr..

Základy metod korekce refrakčních vad
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základy metod korekce refrakčních vad | 2.6.2016 3.29 MB ..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
.. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných n..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. Klinicky citlivé [?] Licence Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů | 29.7.2014 3.1 MB..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. komunikace s pacienty s psychickou poruchou i základy psychoterapeutických metod. Učebnice je primárně ..

Biologická psychiatrie
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Základy biologické psychiatrie [B01363] Psychiatrie ..

Základy speciální receptury léčivých přípravků
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základy speciální receptury léčivých přípravků | 15.10.2..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá ..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty ..

Základy plastickej chirurgie
.. učebnica Základy plastickej chirurgie časť I. spracováva základnú .. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Základy plastickej chirurgie | 27.3.2019 2.75 MB..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. vyšetřovací metody ve fyzioterapii [MFPT081] Základy přístrojové techniky [MPPT081] Biofyzika - př..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. formě představit postupy analýz, objasnit základy jejich využití včetně potenciálně slabých míst a ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. formě představit principy analýz, objasnit základy jejich využití včetně potenciálně slabých míst a ..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. lekárskej informatiky Súvisiace články: Základy informačných technológií Bezpečnosť práce s..

Pediatric otorhinolaryngology
.. Otorhinolaryngology Related contributions: Základy dětské o..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
.. postupmi a technikami na predmete Základy ošetrovateľstva. ..

Urgentná medicína pre medikov
.. komplikácie Anafylaxia Akútne intoxikácie Základy lekárskej prvej pomoci u detí Liečba bolesti v ..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. potrebné pre výučbu v priebehu semestra. Základy laboratórnej techniky - vybavenie pracovného s..

Ošetrovanie chronických rán
.. a ošetrovateľstvo; Ošetrovanie chronických rán; Základy ošetrovateľstva. Tiež môže byť prínosný pre štude..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. komplikací, s diagnostickými metodami a základy diferenciální diagnostiky a terapie. Schopnost o..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. 1,část 2 3. Data a jejich uložení 4. Základy analýzy dat – biostatistika jako ..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. starostlivosť o chirurgického pacienta Základy bezpečného vyšetrenia pacienta s akútnym zdr..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia Základy morfológie orgánu z..

Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2019-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 1.9 [2014].