Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Pracovní lékařství a toxikologie

Toxikológia – vybrané kapitoly 2. doplnené vydanie

Druhé doplnené vydanie vysokoškolských skrípt Toxikológia – vybrané kapitoly sme sa snažili pripraviť ako stručný a prehľadný materiál určený pre výučbu študentov všeobecného a zubného lekárstva. Veríme, že doplnené skriptum v ucelenejšej forme poskytne chýbajúce informačné zdroje potrebné pri štúdiu vnútorného, zubného a pracovného lekárstva a súčasne bude nápomocné všetkým lekárom v praxi pri diagnostike a liečbe vybraných akútnych a chronických intoxikácií.

 
autor: Oto Osina, Jurina Sadloňová | JLF UK v Martine | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: toxikológia, intoxikácia | příloh: 4 | zobrazeno: 343x | publikováno: 16.3.2021

Profesionální onemocnění horních končetin

Profesionální onemocnění horních končetin

Předkládaný multimediální interaktivní studijní materiál z oboru pracovní lékařství se věnuje v České republice nejčastěji uznávaným profesionálním postižením, a sice onemocněním horních končetin z vibrací a z přetěžování. Chtěli jsme nabídnout uživatelsky příjemné prostředí s komplexním zpracováním problematiky, která zasahuje do řady oborů, a to nejen čistě medicínských. Snahou bylo také pomocí krátkých videosekvencí představit profese a pracovní činnosti, které k těmto onemocněním vedou. Jsou nastíněny možnosti hodnocení rizikových faktorů - vibrací a přetěžování, představena současná diagnostika i posudkové, terapeutické a preventivní aspekty. Index klíčových slov umožňuje snadnou orientaci v předkládaném materiálu. Látku doplňují kazuistiky a testy k ověření znalostí. Jsou vyznačeny informace pro lékaře a pro odborníky nelékaře. Členění do poměrně malých článků...

 
autor: Marie Nakládalová, Dagmar Radiměřská, Helena Vildová, Zdeněk Nakládal, Petr Brhel, Václav Gerstner | LF UP | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Pracovní lékařství, Horní končetiny, Rizikové faktory | příloh: 1 | zobrazeno: 6153x | publikováno: 13.8.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
 

Působení zvuku na zdraví

Působení zvuku na zdraví

Materiál přináší základní informace o zvuku a o jeho zdrojích. Zabývá se účinky hluku na zdraví a preventivními opatřeními, která se při ochraně před nepříznivými účinky hluku provádějí a možnými následky jeho škodlivého působení . Video obsahuje množství praktických ukázek a je doplněno odborným komentářem.

 
autor: Evžen Hrnčíř, Monika Kneidlová | 3.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Pracovní lékařství a toxikologie, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Digitální video | klíčová slova: zvuk, hluk, působení hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, prevence | příloh: 5 | zobrazeno: 6552x | publikováno: 21.2.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].