Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Oftalmologie, optometrie

Traumatológia oka

Traumatológia oka

Trauma oka je jedna z najmenej rozpoznaných príčin straty zraku vo svete. Tupá alebo penetrujúca trauma môže viesť ku strate zraku cestou komplikovanej katarakty alebo šedého zákalu. Etiológia zranení oka závisí nielen od „miesta činu“, to znamená rozdielna v meste a na vidieku, ale je charakteristická pre rôzne krajiny a regióny sveta a zároveň je rozdielna pre jednotlivé socioekonomické triedy.

 

Vybrané kapitoly z oftalmológie

Vybrané kapitoly z oftalmológie

Spoločnými silami sa nám pre Vás - študentov všeobecného lekárstva podarilo pripraviť skriptá z oftalmológie. Tvorí ich prehľad všeobecnej oftalmológie, vyšetrovacích metód a najzákladnejších očných ochorení a základov ich terapie. Skriptá obsahujú informácie z oftalmológie, ktoré by podľa nášho názoru mal ovládať každý lekár, nie len oftalmológ. Oftalmológia prešla obrovským a rýchlym vývojom v rámci používaných technológii, ako v diagnostike, tak aj v terapii očných chorôb.

 
autor: Peter Žiak, Juraj Halička, Mária Molnárová, | JLF UK v Martine | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: vyšetrovacie metódy v oftalmológii, refrakčné vady, ochorenia orbity, ochorenia očných adnex, ochorenia spojovky a rohovky, ochorenia šošovky, glaukóm, neuro-oftalmológia, traumatológia oko | příloh: 4 | zobrazeno: 345x | publikováno: 13.12.2019 | poslední úpravy: 17.2.2020

Základy metod korekce refrakčních vad

Základy metod korekce refrakčních vad

Skripta poskytují ucelený souhrn informací o základních metodách korekce refrakčních vad a presbyopie. V současné době je k dispozici značné množství odborné literatury, která se tímto tématem zabývá. Většinou však jen okrajově a nekomplexně. Přínosem tohoto dokumentu je vytvoření stručného a komplexního přehledu základních technik korekce refrakčních vad. Skripta jsou především určena všem studentům Optiky a optometrie a Ortoptiky a samozřejmě všem dalším zájemcům z odborných řad i mimo ně.

 
autor: David Severa, Petr Veselý, Pavel Beneš | LF MU | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: refrakční vady hypermetropie emetropie myopie astigmatismus presbyopie brýlová čočka akomodační šíře | příloh: 1 | zobrazeno: 3265x | publikováno: 5.8.2015 | poslední úpravy: 2.6.2016

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA

Rohovka - 2. časť -  KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA

Lamelárna keratoplastika je typ keratoplastiky, pri ktorom je selektívne odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických zmenách spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu.

V prílohe uvádzame výučbový film, v ktorom je názorne dokumentovaná lamelárna keratoplastika metódou, ktorá sa v minulosti, keď ešte neboli dotupné laserové techniky, používala.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014.

 

 
autor: Ivajlo Popov, Zoltán Oláh, Alena Furdová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Digitálne video | klíčová slova: rohovka, keratoplastika, lamelárna keratoplastika | příloh: 1 | zobrazeno: 5687x | publikováno: 4.4.2014

Rohovka - 1.časť

Rohovka - 1.časť

Prezentácia - klinický seminár

V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a operačné postupy,  napríklad aj pri refrakčných operáciách.

Steny očnej gule tvoria 3 vrstvy.
 Vonkajšia vrstva (tunica fibrosa bulbi) - vonkajší väzivový obal očnej gule -  tvorí ju očné bielko (skléra) a rohovka, pozostávajúce z tuhého, kolagénového väziva.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014 

 
autor: Alena Furdová, Ivajlo Popov | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Ochorenia rohovky | příloh: 1 | zobrazeno: 4416x | publikováno: 31.3.2014

Nádory spojovky

Nádory spojovky

Primárne nádory spojovky sú relatívne vzácne.
Ich rozvoj má nielen kozmetické súvislosti, ale v prípade zhubnej povahy ohrozujú zrak a často i život postihnutého. Nomenklatúra nádorov spojoviek nie je jednotná a hranica medzi benígnymi a malígnymi nie je ostrá.                            

 

 
autor: Alena Furdová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígne nádory spojovky, benígne nádory spojovky, nemelanocytárne nádory spojovky, melanocytárne nádory spojovky, melanóm | příloh: 2 | zobrazeno: 3823x | publikováno: 31.10.2012 | poslední úpravy: 31.3.2014

Glaukomové onemocnění

Glaukomové onemocnění

Tato presentace je věnována etiologii, patogenezi a diagnostickým postupům u glaukomového onemocnění.

Autoři se na práci podíleli stejnou měrou.

 
autor: E. Růžičková, Marek Fichtl, Radka Martincová, Klára Sedláková | 1.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: glaukom, etiologie, patogeneze, diagnostika | příloh: 6 | zobrazeno: 11823x | publikováno: 7.12.2006 | poslední úpravy: 26.6.2009
 

Ochorenia sietnice

Ochorenia sietnice

Sietnica je neurosenzorická vrstva oka, ktorou vnímame fotóny odrazeného svetla z okolitého sveta. Sietnica má veľmi vysoké nároky na kyslík a živiny, čomu je prispôsobená aj jej cievne zásobenie. Mnohé získané ochorenia sietnice sú spôsobené práve poruchou v jej cievnom zásobovaní, čím sietnica trpí ischémiou. Najčastejšie získanou príčiny ochorenia sietnice sú hypertenzná retinopatia, diabetická retinopatia, vekom podmienená degenerácie makuly, oklúzie sietnicových ciev, odlúpenia sietnice a mnohé iné.

 
autor: Ivajlo Popov | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: sietnica, cievne ochorenia, anti-VEGF, kortikoidy, laser, pars plana vitrektómia, retina, laser, pars plana vitrectomy | příloh: 1 | zobrazeno: 20x | publikováno: 30.3.2020

Elektronická učebnice dětské medicíny

Elektronická učebnice dětské medicíny

Soubor elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o pediatrii. Elektronická skripta pokrývají celkem 10 lékařských oborů: dětská anesteziologie a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, dětské oční lékařství, dětská onkologie, dětská otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.

 
autor: Ivo Šlapák, Rudolf Autrata, Zdeněk Doležel, Michal Fedora, Renata Gaillyová, Petr Gál, Lenka Krbová, Hana Ošlejšková, Jarmila Skotáková, Jaroslav Štěrba a kol. | LF MU | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Infektologie, Lékařská genetika, Neurologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie, Otorinolaryngologie, Pediatrie, neonatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční lékařství, onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie, genetika | příloh: 1 | zobrazeno: 5960x | publikováno: 5.4.2016

Perimetrie

Perimetrie

Perimetrie je důležitou vyšetřovací metodou nejen v oftalmologii, ale i neurologii či neurochirurgii. Schopnost vyšetření správně indikovat, provést a interpretovat je přitom rozhodující pro maximální využití všech informací, které může perimetrie nabídnout. V knize jsou popsány principy perimetrie s důrazem na nejrozšířenější statickou perimetrii, postupy při vyšetření a analýze nálezů v zorném poli, moderní perimetrické metody používané zejména pro časnou diagnostiku glaukomu a také typické nálezy v zorném poli u různých očních onemocnění.

 
autor: Karolína Skorkovská | LF MU | disciplína: Neurochirurgie, Neurologie, Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Perimetrie, zorné pole | příloh: 1 | zobrazeno: 3054x | publikováno: 20.5.2015 | poslední úpravy: 19.8.2015

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ

Rohovka - 3. časť -  KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ

Mnohé ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (Fuchsova dystrofia), poúrazové stavy alebo pooperačné komplikácie, vedú k zníženej transparencii rohovky a často jedinou liečbou je transplantácia darcovskej rohovky.

V priloženou videu uvádzame priebeh operácie - prípravu darcovského štepu a samotnú transplantáciu rohovky.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014.

 

 
autor: Alena Furdová, Konštantín Peško, Ivajlo Popov, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Anatomie, Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Multimediálne pomôcky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: rohovka, keratoplastika, perforačná keratoplastika | příloh: 6 | zobrazeno: 7992x | publikováno: 4.4.2014

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Prvý deň  stáže z oftalmológie na Klinike oftalmológie LFUK si zopakujú študenti anatómiu oka a prakticky majú možnosť vykonať pitvu prasacieho oka, ktoré je fixované vo formole.

V priloženom texte uvádzame postup.

Priložené video dokumentuje postup pri pitve oka; na praktických cvičeniach používame na demonštráciu prasacie oči fixované vo formole.

Fotodokumentácia objasňuje štruktúru a charakter šošovky.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014

 
autor: Alena Furdová, Adriána Furdová, Xénia Faktorová, Kristína Horkovičová, Ivana Krčová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: očná guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, sietnica, dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, zrakový nerv | příloh: 5 | zobrazeno: 4255x | publikováno: 24.3.2014 | poslední úpravy: 31.3.2014

Dětská oftalmologie - 1.díl

Dětská oftalmologie - 1.díl

Učební text - vybrané kapitoly z dětské oftalmologie - onemocnění víček a očnice, rohovky, sítnice a zrakového nervu u dětí, retinopatie nedonošených, dětský glaukom pro studenty LF MU před zkouškou z očního lékařství, pro lékaře před atestací.

 
autor: Rudolf Autrata | LF MU | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: dětské oční choroby, víčka, orbita, rohovka, sítnice, zrakový nerv, glaukom, retinopatie nedonošených | příloh: 10 | zobrazeno: 13438x | publikováno: 30.7.2008 | poslední úpravy: 4.2.2014
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-04-02]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].