Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Diabetologie, dietetika

Výživa dětí

Výživa dětí

Skripta jsou věnována výživě v dětském věku. Jsou určena studentům lékařských fakult, nutričním terapeutům, nemocničním pediatrům a praktickým lékařům pro děti a dorost. Zabývají se otázkou výživy zdravých a nemocných dětí z pohledu současných trendů v medicíně v širších souvislostech. Zahrnují hodnocení výživového stavu dítěte, následnou nutriční péči a indikace intervenční výživy. Ukazují možnosti diagnostiky a terapie v ambulantní i nemocniční léčbě.

 

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Učebnica Vyšetrovacie metódy v internej medicíne je výstupom spoločného projektu autorov. Má byť primárne určená pre študentov lekárskych fakúlt, ktorí by ju mali využiť najmä na prípravu na skúšku z internej propedeutiky, ale aj na prípravu na štátnu záverečnú skúšku z internej medicíny. Učebnica takisto môže poslúžiť aj lekárom, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia pri príprave na skúšku z internistického kmeňa, ako aj na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Pripravovaná publikácia je súhrnom najnovších a všetkých používaných laboratórnych ako aj zobrazovacích metód v jednotlivých pododboroch internej medicíny. Získané vedomosti by študenti mali využiť nielen počas štúdia na lekárskej fakulte, ale aj neskôr, v ich lekárskej praxi.

 
autor: Ivana Valočiková, Ingrid Dravecká, Martin Janičko, Ivica Lazúrová, Ivana Jochmanová, Laura Gombošová, Pavol Joppa | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Diabetologie, dietetika, Endokrinologie, metabolismus, Gastroenterologie, hepatologie, Hematologie, Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie, Nefrologie, Pneumologie, Revmatologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: vyšetrovacie metódy, interná medicína, gastroenterológia, nefrológia, hepatológia, diabetológia, pneumológia | příloh: 6 | zobrazeno: 2243x | publikováno: 7.11.2019
 

SGLT2 inhibítory u diabetikov i u nediabetikov - webinár

SGLT2 inhibítory u diabetikov i u nediabetikov - webinár

LIVE webinár 17.2.2021 o 19:00.
Ďalší webinár zo série Internej medicíny. Tentoraz o SGLT2 inhibítoroch.

SGLT2 inhibítory sa "narodili" ako lieky pre diabetikov 2. typu, majú ohromný kardiovaskulárny i renálny liečebný benefit (najmä pre systolické zlyhávanie a chronickú obličkovú chorobu) a dnes "opúčťajú" arému diabetológie a penetrujú i do oblasti kardiológie a nefrológie. Sú to teda jedinečné lieky.

 
autor: Ján Murín, Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Diabetologie, dietetika | kategorie: Prednášky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: SGLT2 inhibítor, diabetik, nediabetik | příloh: 1 | zobrazeno: 559x | publikováno: 12.2.2021
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].