Search in MEFANET content

MEFANET logo

Results found: 119


Malformace

Malformace

Malformace ...

discipline: Pathology and Forensic Medicine | keywords: | published on: 17.1.2012

Chiariho malformace

Chiariho malformace

Chiariho malformace ...

discipline: Histology, Embryology | keywords: | published on: 15.7.2009

Arteriovenózní malformace

Arteriovenózní malformace

Arteriovenózní malformace ...

discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 5.1.2010

Malformace CNS

Malformace CNS

Malformace CNS ...

discipline: Genetics | keywords: | published on: 20.3.2011

Vývojové vady, malformace a syndromy v embryologii

Vývojové vady, malformace a syndromy v embryologii

Malformace ...

LF UK Plzeň | discipline: Histology, Embryology | keywords: | published on: 30.9.2014

Vybrané kapitoly z neurochirurgie

Vybrané kapitoly z neurochirurgie

... arterivenózní malformace ...

LF MU | discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 9.2.2021

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

... arteriovenozní malformace ...

1.LF UK | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: | published on: 14.5.2010

Krvácení v zadní jámě/PGS/diagnostika

Krvácení v zadní jámě/PGS/diagnostika

keywords: | published on: 16.8.2009

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

... subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu ...

LF MU | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 2.12.2015

Hereditární hemoragická teleangiektázie

Hereditární hemoragická teleangiektázie

discipline: Haematology | keywords: | published on: 16.10.2014

Kožní nemoci dětského věku

Kožní nemoci dětského věku

KONGENITÁLNÍ MALFORMACE ...

LF UK Plzeň | discipline: Dermatology | keywords: | published on: 31.10.2014

Projevy vývojové toxicity

Projevy vývojové toxicity

discipline: Histology, Embryology | keywords: | published on: 6.1.2013

Vývojové vady mozku

Vývojové vady mozku

discipline: Histology, Embryology | keywords: | published on: 10.11.2011

Meningokéla

Meningokéla

discipline: Genetics | keywords: | published on: 15.7.2009

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

LF MU | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 25.10.2018

Subokcipitální punkce (pediatrie)

Subokcipitální punkce (pediatrie)

discipline: Anaesthesiology and Intensive Care Medicine | keywords: | published on: 29.3.2011

Dandy-Walker syndrom

Dandy-Walker syndrom

discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 30.7.2013

Mezenchymové nádory

Mezenchymové nádory

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 18.4.2010

Vývojové vady branchiální oblasti

Vývojové vady branchiální oblasti

discipline: Anatomy | keywords: | published on: 22.10.2017

Nejčastější příčiny morbidity a mortality u dětí

Nejčastější příčiny morbidity a mortality u dětí

discipline: Paediatrics, Neonatology | keywords: | published on: 23.2.2010

Mateřské faktory ovlivňující teratogenezi

Mateřské faktory ovlivňující teratogenezi

discipline: Histology, Embryology | keywords: | published on: 15.2.2013

Subarachnoidální krvácení

Subarachnoidální krvácení

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 7.7.2009

Nenádorová onemocnění penisu a skrota

Nenádorová onemocnění penisu a skrota

discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: | published on: 22.4.2017

Nádory CNS/PGS

Nádory CNS/PGS

discipline: Neurology | keywords: | published on: 16.8.2009

Vrozené vady nervové soustavy

Vrozené vady nervové soustavy

discipline: Histology, Embryology | keywords: | published on: 11.10.2010

Hemoragické cévní mozkové příhody

Hemoragické cévní mozkové příhody

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 25.3.2013

Tlaková amplituda (pediatrie)

Tlaková amplituda (pediatrie)

discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: | published on: 20.7.2011

Pupečník

Pupečník

discipline: Histology, Embryology | keywords: | published on: 3.3.2011

Inbred, příbuzenské sňatky a jejich rizika

Inbred, příbuzenské sňatky a jejich rizika

discipline: Biology | keywords: | published on: 11.2.2010

Fyzikální a chemické teratogeny

Fyzikální a chemické teratogeny

discipline: Histology, Embryology | keywords: | published on: 24.2.2013


Specify search

Medical disciplines

Level

Multimedia

Faculties

Content specification

Published at

Logo MEFANET Journal
Logo MEFANET konference
Logo MEFANET
Logo Akutne.cz
Logo WikiSkripta
Logo moodle