Search in MEFANET content

MEFANET logo

Results found: 87


Syndroma caudae equinae discogenes

Syndroma caudae equinae discogenes

... syndróm caudae equinae discogenes ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 23.4.2010

Syndroma caudae equinae

Syndroma caudae equinae

Syndroma caudae equinae ...

discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 22.10.2009

Paleocerebelárny syndróm

Paleocerebelárny syndróm

Paleocerebelárny syndróm ...

discipline: Neurology | keywords: | published on: 5.12.2011

Neocerebelárny syndróm

Neocerebelárny syndróm

Neocerebelárny syndróm ...

discipline: Neurology | keywords: | published on: 5.12.2011

Richterov syndróm

Richterov syndróm

Richterov syndróm ...

discipline: Haematology | keywords: | published on: 25.10.2013

Ganserov syndróm

Ganserov syndróm

Ganserov syndróm ...

discipline: Psychiatry, Psychology, Sexology | keywords: | published on: 21.1.2016

HOIGNÉ SYNDRÓM

HOIGNÉ SYNDRÓM

Hoigné syndróm ...

JLF UK v Martine | discipline: Health Care Sciences | keywords: | published on: 28.9.2015

May-Thurner syndróm

May-Thurner syndróm

May-Thurner syndróm ...

discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 13.3.2014

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh ...

LF UK v Bratislave | discipline: Neurology | keywords: | published on: 23.3.2018

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2 ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 22.12.2018

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike

... syndróm akútnej respiračnej tiesne ...

JLF UK v Martine | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: | published on: 16.11.2020

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) – od etiopatogenézy k liečbe

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS) – od etiopatogenézy k liečbe

... syndróm akútnej respiračnej tiesne ...

JLF UK v Martine | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: | published on: 10.2.2016

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s rizikom pádu (bezpečnosť prostredia). Imobilizačný syndróm.

... imobilizačný syndróm ...

JLF UK v Martine | discipline: Health Care Sciences | keywords: | published on: 17.5.2016

Klimaktérium

Klimaktérium

Definícia, rozdelenie. Faktory ovplyvňujúce nástup menopauzy. Klimakterický syndróm. Estrogén ...

JLF UK v Martine | discipline: Obstetrics, Gynaecology | keywords: | published on: 19.12.2017

Crush syndrom

Crush syndrom

Crush syndróm - syndróm zo zavalenia, je stav spôsobený masívnym stlačením mäkkých tkanív ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 28.4.2016

Epidemiológia, komplikácie a liečba diabetes mellitus

Epidemiológia, komplikácie a liečba diabetes mellitus

Hyperglykémia. Chronické komlikácie DM. Syndróm diabetickej nohy. Liečba diabetu. Prevencia. Perorálne ...

JLF UK v Martine | discipline: Diabetology, Dietetics | keywords: | published on: 10.2.2015

Kardiovaskulárne ochorenia - vybraná problematika

Kardiovaskulárne ochorenia - vybraná problematika

Prednáška pre poslucháčov UTV. Úvod do problematiky. Akútny koronárny syndróm. Stenokardia. Prvá ...

JLF UK v Martine | discipline: Health Care Sciences | keywords: | published on: 22.4.2015

Ischemické poškodenie miechy v experimente

Ischemické poškodenie miechy v experimente

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 9.6.2010

Aktuálne a neskoré následky práce

Postraumatická stresová porucha. Syndróm z vyhorenia. Rizikové práce. Pracovné lekárstvo- interdisciplinárny ...

JLF UK v Martine | discipline: Occupational Medicine and Toxicology | keywords: | published on: 18.12.2018

Arteriová hypertenzia a celkové kardiovaskulárne riziko

Arteriová hypertenzia a celkové kardiovaskulárne riziko

... koronárny syndróm. Aterotrombóza a mikrocirkulácia. STEMI - liečba, indikácie STEMI. Aorto-koronárny bypass ...

JLF UK v Martine | discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 16.4.2012

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa ...

JLF UK v Martine | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: | published on: 4.1.2016

Komplikácie chronického srdcového zlyhávania

Komplikácie chronického srdcového zlyhávania

Chronické srdcové zlyhávanie (CHSZ) je komplexný klinický syndróm spôsobený mikro ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 10.9.2019

Radikulosakografie

Radikulosakografie

discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 4.10.2010

Poruchy spánku, únava, vyhorenie

Poruchy spánku, únava, vyhorenie

Únava - definícia, príčiny. Prejavy únavy. Spôsoby boja proti únave. Syndróm vyhorenia - definícia pojmu ...

JLF UK v Martine | discipline: Psychiatry, Psychology, Sexology | keywords: | published on: 6.2.2013

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

... anticholinergický syndróm ... anticholinergický syndróm ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 11.11.2019

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou

Proteinúria je častý močový syndróm s ktorým sa denne stretáva pediater v klinickej praxi ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Paediatrics, Neonatology | keywords: | published on: 7.7.2008

Suché oko

Suché oko

Syndróm suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z ochorení, ktorému ešte donedávna ...

LF UK v Bratislave | discipline: Ophthalmology and Optometry | keywords: | published on: 22.4.2014

Spondylolistéza

Spondylolistéza

discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 4.10.2009

Metabolické ochorenia

Metabolické ochorenia

... trias. Rizikové ochorenia spájané s cukrovkou. Diabetická polyneuropatia. Metabolický syndróm. Koronárna ...

JLF UK v Martine | discipline: Endocrinology, Metabolism | keywords: | published on: 5.11.2013

Stenóza bederního páteřního kanálu

Stenóza bederního páteřního kanálu

discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 17.5.2011


Specify search

Medical disciplines

Level

Language

Keywords

Multimedia

Faculties

Content specification

Published at

Logo MEFANET Journal
Logo MEFANET konference
Logo MEFANET
Logo Akutne.cz
Logo WikiSkripta
Logo moodle