Search in MEFANET content

MEFANET logo

Results found: 86


Parainfekčná myokarditída

Parainfekčná myokarditída

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 2.1.2018

Vybraný výučbový materiál- Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH

LF UK v Bratislave | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 26.4.2020

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon

Obštrukčné spánkové apnoe a Morbus Crouzon

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 25.11.2017

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 30.12.2017

Detské zubné lekárstvo

... zubami. Zubný kaz raného detstva. Caries rampans. Terapia zubného kazu v mliečnej dentícií, liečebný plán ...

JLF UK v Martine | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 6.4.2020

Konzervačné zubné lekárstvo - 4 ročník

Obsah prednášok: Pulpitis acuta serosa, – etiológia, klinické prejavy, diagnóza, dif.dg., terapia ...

JLF UK v Martine | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 6.4.2020

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 21.11.2017

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 21.11.2017

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta

Obštrukčné spánkové apnoe u extrémne obézneho pacienta

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 19.12.2017

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy

Chronické respiračné zlyhanie na podklade kyfoskoliózy

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 17.12.2017

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 21.11.2017

Aortokoronárny bypass

Aortokoronárny bypass

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 21.11.2017

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha

Novodiagnostikovaná CHOCHP - obštrukčná ventilačná porucha

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 8.12.2017

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 11.11.2017

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Oncology, Radiation Therapy | keywords: | published on: 31.10.2017

Študijný materiál - II. onkologická klinika

LF UK v Bratislave | discipline: Oncology, Radiation Therapy | keywords: | published on: 13.3.2020

Abscedujúca bronchopneumónia

Abscedujúca bronchopneumónia

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 25.11.2017

Empyém hrudníka

Empyém hrudníka

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 22.11.2017

Komplikácie chronického srdcového zlyhávania

Komplikácie chronického srdcového zlyhávania

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 10.9.2019

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 22.12.2018

STEMI zadnej steny

STEMI zadnej steny

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 8.12.2018

Episkleritída

Episkleritída

keywords: | published on: 12.1.2020

Vybrané kapitoly z angiológie

Vybrané kapitoly z angiológie

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 20.11.2019

Vybrané choroby tráviaceho systému, starostlivosť o pacienta, edukácia

Vybrané choroby tráviaceho systému, starostlivosť o pacienta, edukácia

... ochorení. Vredová choroba žalúdka a dvanástnika (horná funkčná dyspepsia) - príznaky, terapia. Nešpecifický ...

JLF UK v Martine | discipline: Health Care Sciences | keywords: | published on: 1.10.2019

Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom

discipline: Epidemiology, Preventive Medicine, Hygiene | keywords: | published on: 6.1.2011

Infekce vyvolané HHV-6 a HHV-7

Infekce vyvolané HHV-6 a HHV-7

discipline: Infectology | keywords: | published on: 7.1.2011

Poranění šlach ruky

Poranění šlach ruky

discipline: Anatomy | keywords: | published on: 16.3.2018

Alkaptonurie

Alkaptonurie

discipline: Genetics | keywords: | published on: 15.6.2012


Specify search

Medical disciplines

Level

Language

Keywords

Multimedia

Faculties

Content specification

Published at

Logo MEFANET Journal
Logo MEFANET konference
Logo MEFANET
Logo Akutne.cz
Logo WikiSkripta
Logo moodle