Search in MEFANET content

MEFANET logo

Results found: 1396


Eponyma symptomů

Eponyma symptomů

keywords: | published on: 17.12.2013

Vyšetření urologického pacienta

Vyšetření urologického pacienta

LF MU | discipline: Urology | keywords: | published on: 27.4.2020

Perikardiální okno

Perikardiální okno

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 10.10.2010

Torticollis muscularis congenita

Torticollis muscularis congenita

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 21.1.2011

Cévy močopohlavního systému

Cévy močopohlavního systému

discipline: Anatomy | keywords: | published on: 21.2.2012

Angioinvazivní léčba tepenných uzávěrů a stenóz

Angioinvazivní léčba tepenných uzávěrů a stenóz

discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 14.5.2010

Komplikace diabetu mellitu

Komplikace diabetu mellitu

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 19.4.2010

Nádorové mikroprostředí

Nádorové mikroprostředí

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 28.12.2009

Kardioplegie

Kardioplegie

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 21.3.2012

Cysta choledochu

Cysta choledochu

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 12.6.2017

Perikardiocentéza

Perikardiocentéza

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 10.10.2010

Fallotova tetralogie

Fallotova tetralogie

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 16.5.2009

Syndroma canalis carpi

Syndroma canalis carpi

discipline: Anatomy | keywords: | published on: 9.10.2009

Dialyzovaný pacient s traumatem

Dialyzovaný pacient s traumatem

LF MU | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 2.3.2015

Chirurgické přístupy k pankreatu

Chirurgické přístupy k pankreatu

discipline: Anatomy | keywords: | published on: 9.4.2009

Antisepse

Antisepse

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 12.5.2009

Likvorea

Likvorea

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 9.7.2009

Atlantookcipitální dislokace

Atlantookcipitální dislokace

discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 21.10.2009

Klouby ruky

Klouby ruky

discipline: Anatomy | keywords: | published on: 26.11.2009

Časové rozdělení neurochirurgických operací

Časové rozdělení neurochirurgických operací

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 14.12.2009

Meniscus

Meniscus

discipline: Anatomy | keywords: | published on: 19.3.2010

Poranění ucha

Poranění ucha

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 21.3.2010

Chirurgická léčba chronických otitid

Chirurgická léčba chronických otitid

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 21.3.2010

Vaskulogenní impotence

Vaskulogenní impotence

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 28.6.2010

Extra-intrakraniální anastomóza

Extra-intrakraniální anastomóza

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 8.10.2010

Biomechanika kolenního kloubu

Biomechanika kolenního kloubu

discipline: Anatomy | keywords: | published on: 22.10.2010

Kryochirurgie

Kryochirurgie

discipline: Biophysics | keywords: | published on: 25.10.2010

Empyém

Empyém

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 27.10.2010

Zlomeniny obličejového skeletu

Zlomeniny obličejového skeletu

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 2.1.2011

Dermoidy

Dermoidy

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 15.1.2011


Specify search

Medical disciplines

Level

Language

Keywords

Multimedia

Faculties

Content specification

Published at

Logo MEFANET Journal
Logo MEFANET konference
Logo MEFANET
Logo Akutne.cz
Logo WikiSkripta
Logo moodle