Search in MEFANET content

MEFANET logo

Results found: 1396


Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

... malá chirurgie ... chirurgie novorozence ...

LF MU | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 25.10.2018

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

... chirurgiu. Poskytujú teoretický prehľad o všeobecných princípoch laparoskopickej chirurgie, používanom ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 28.12.2017

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Monografia podrobne analyzujúca základné princípy laparoskopickej chirurgie určená poslucháčom ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 14.1.2014

Hemoragické cévní mozkové příhody/PGS/diagnostika

Hemoragické cévní mozkové příhody/PGS/diagnostika

Hemoragické cévní mozkové příhody/PGS/diagnostika ...

discipline: Anaesthesiology and Intensive Care Medicine | keywords: | published on: 16.8.2009

Jak přistupovat k nemocným s cévní mozkovou příhodou?

Role praktických lékařů v péči o nemocné s cévní mozkovou příhodou (CMP). Současný stav v péči ...

2.LF UK | discipline: Neurology | published on: 16.3.2009

Fyziologie periferní cirkulace I (Fyziologie cévní stěny)

Fyziologie periferní cirkulace I (Fyziologie cévní stěny)

2.LF UK | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: | published on: 31.12.2008

Chirurgie tepen zásobujících horní končetiny

Chirurgie tepen zásobujících horní končetiny

Chirurgie tepen zásobujících horní končetiny ...

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 17.5.2010

Získané deformity krku (plastická chirurgie)

Získané deformity krku (plastická chirurgie)

Získané deformity krku (plastická chirurgie) ...

discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 21.1.2011

Študijný materiál - Klinika onkologickej chirurgie

... onkologickej chirurgie.                                                                                                                                              ...

LF UK v Bratislave | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 13.3.2020

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Protéza Omniflow je biosyntetická cévní protéza, která jako jediná mezi umělými tepennými náhradami ...

LF MU | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 12.12.2005

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

... vybraných kapitol z miniinvazivní chirurgie. Podrobněji se zaobírá problematikou detekce sentinelové uzliny ...

LF MU | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 27.10.2010

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

... cévní mozková příhoda ...

LF MU | discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 24.1.2012

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

... chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub ...

LF MU | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 19.2.2009

Lalokové plastiky

Lalokové plastiky

Lalok je živá tkáňová struktura zachovávající svou vascularizaci pomocí cévní stopky. Volný lalok x ...

1.LF UK | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 25.12.2012

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

... dětská chirurgie ...

LF MU | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 2.12.2015

Markery reziduálního vaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění

Markery reziduálního vaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění

Reziduální vaskulární riziko je přetrvávající riziko pro cévní komplikace v makro i mikrocirkulaci ...

LF UK Plzeň | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 10.4.2015

Bolesť,neuralgia,paréza

Prednáška z maxilofaciálnej chirurgie pre študentov 6. ročníka odboru zubné lekárstvo v akademickom ...

JLF UK v Martine | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 30.3.2020

Anestezie u endarterektomie karotidy

Anestezie u endarterektomie karotidy

Ateroskleróza a. carotis je častou příčinou cévní mozkové příhody (CMP). Vnitřní karotida ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 22.5.2019

Chirurgická propedeutika

Chirurgická propedeutika

... základní znalosti obecnné chirurgie (chirurgické propedeutiky) se zaměřením na rozvoj znalostí historie ...

LF UP | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 23.1.2015

Ochranný (mimoantioxidační) účinek přírodních látek v potravinách před aterosklerosou

Ochranný (mimoantioxidační) účinek přírodních látek v potravinách před aterosklerosou

... na krevní tlak a na tvorbu NO v endotelové vrstvě cévní stěny. Hlavními zdroji protektivních ...

LF UK Plzeň | discipline: Epidemiology, Preventive Medicine, Hygiene | keywords: | published on: 8.7.2010

Topografie pánve

Topografie pánve

... a přehledně shrnuto cévní zásobení, mízní drenáž a inervace pánve. Klinické poznámky zdůrazňují význam ...

LF UK Plzeň | discipline: Anatomy | keywords: | published on: 7.4.2015

Tříselný kanál

Tříselný kanál

... chirurgie.                                    ...

LF UK Plzeň | discipline: Anatomy | keywords: | published on: 11.6.2009

Dôležitosť vredových lézií v diagnostike karcinómov jazyka

Dôležitosť vredových lézií v diagnostike karcinómov jazyka

V štúdiu maxilofaciálnej chirurgie je potrebné, aby poslucháči získali teoretické poznatky ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 18.12.2009

Študijný materiál pre poslucháčov 3.-6.r. Stomatológie LF UK v odbore dento-alveolárna chirurgia a maxillofaciálna chirurgia

... dento-alveolárna chirurgia a maxillofaciálna chirurgia na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie ...

LF UK v Bratislave | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 11.3.2020

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia

... spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti a kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA ...

LF UK v Bratislave | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 11.2.2020

Kranio-endonasální kombinovaný chirurgický přístup

Kranio-endonasální kombinovaný chirurgický přístup

... endoskopická funkční nosní chirurgie ... endoskopická funkční nosní chirurgie ...

1.LF UK | discipline: Otorhinolaryngology | keywords: | published on: 23.12.2011

Dlaždicobuněčný karcinom retní červeně (statistika)

Dlaždicobuněčný karcinom retní červeně (statistika)

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.11.2012

Extranodální difuzní velkobuněčný B-lymfom orofaciální krajiny

Extranodální difuzní velkobuněčný B-lymfom orofaciální krajiny

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 14.12.2014

Ortodonticko - protetická spolupráce při řešení posttraumatické ztráty zubů

Ortodonticko - protetická spolupráce při řešení posttraumatické ztráty zubů

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.11.2012

Syndrom Gorlin-Goltz

Syndrom Gorlin-Goltz

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.11.2012


Specify search

Medical disciplines

Level

Language

Keywords

Multimedia

Faculties

Content specification

Published at

Logo MEFANET Journal
Logo MEFANET konference
Logo MEFANET
Logo Akutne.cz
Logo WikiSkripta
Logo moodle