Search in MEFANET content

MEFANET logo

Results found: 320


Komplikácie chronického srdcového zlyhávania

Komplikácie chronického srdcového zlyhávania

Chronické srdcové zlyhávanie (CHSZ) je komplexný klinický syndróm spôsobený mikro ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 10.9.2019

Sledovaný súbor pacientov

pdf Sledovaný súbor pacientov
[ PDF ] download

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 23.4.2010

Poruchy spánku, únava, vyhorenie

Poruchy spánku, únava, vyhorenie

Únava - definícia, príčiny. Prejavy únavy. Spôsoby boja proti únave. Syndróm vyhorenia - definícia pojmu ...

JLF UK v Martine | discipline: Psychiatry, Psychology, Sexology | keywords: | published on: 6.2.2013

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

... anticholinergický syndróm ... anticholinergický syndróm ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 11.11.2019

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou

Proteinúria je častý močový syndróm s ktorým sa denne stretáva pediater v klinickej praxi ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Paediatrics, Neonatology | keywords: | published on: 7.7.2008

Radikulosakografie

Radikulosakografie

discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 4.10.2010

Spondylolistéza

Spondylolistéza

discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 4.10.2009

Stenóza bederního páteřního kanálu

Stenóza bederního páteřního kanálu

discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 17.5.2011

Suché oko

Suché oko

Syndróm suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z ochorení, ktorému ešte donedávna ...

LF UK v Bratislave | discipline: Ophthalmology and Optometry | keywords: | published on: 22.4.2014

Metabolické ochorenia

Metabolické ochorenia

... trias. Rizikové ochorenia spájané s cukrovkou. Diabetická polyneuropatia. Metabolický syndróm. Koronárna ...

JLF UK v Martine | discipline: Endocrinology, Metabolism | keywords: | published on: 5.11.2013

Liečba syndrómu cauda equina

pdf Liečba syndrómu cauda equina
[ PDF ] download

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 23.4.2010

Patofyziológia diabetes mellitus

... a príznaky DM 1. typu. Diabetes mellitus 2.typu. Syndróm inzulínovej rezistencie. Patogenéza diabetes ...

JLF UK v Martine | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: | published on: 13.4.2016

Anatomické usporiadanie skúmaných štruktúr

pdf Anatomické usporiadanie skúmaných štruktúr
[ PDF ] download

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 23.4.2010

Ischemická choroba srdca

Ischemická choroba srdca

... stabilnej AP. Akútny koronárny syndróm. Stabilný AS plát. Nestabilný AS plát. Aterotrombóza ...

JLF UK v Martine | discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 6.4.2011

Diskusia

pdf Diskusia
[ PDF ] download

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 23.4.2010

Osobitosti chorôb v séniu. Geriatrické symptómy a syndrómy

Osobitosti chorôb v séniu. Geriatrické symptómy a syndrómy

... malabsorbčný syndróm – porucha vstrebávania v čreve; straty bielkovín – popáleniny, výpotky; pri ochoreniach ...

JLF UK v Martine | discipline: Geriatrics | keywords: | published on: 2.12.2014

Historické poznámky

pdf Historické poznámky
[ PDF ] download

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 23.4.2010

Toxicita lokálnych anestetík pri svodné anestezii

ppt Toxicita lokálnych anestetík pri svodné anestezii
[ PPT ] download

LF MU | discipline: Anaesthesiology and Intensive Care Medicine | published on: 5.12.2007

Degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek a telovej osi

pdf Degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek a telovej osi
[ PDF ] download

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 23.4.2010

Truncus coeliacus

Truncus coeliacus

discipline: Anatomy | keywords: | published on: 2.1.2013

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex

Devicov syndróm ...

LF UK v Bratislave | discipline: Immunology, Allergology | keywords: | published on: 6.11.2012

MEN syndrom

MEN syndrom

discipline: Endocrinology, Metabolism | keywords: | published on: 27.3.2012

Klimaktérium

pdf Klimaktérium
[ PDF ] download

JLF UK v Martine | discipline: Obstetrics, Gynaecology | published on: 19.12.2017

Prednáška 1

pdf Prednáška 1
[ PDF ] download

JLF UK v Martine | discipline: Biology | published on: 19.11.2019

Osobitosti chorôb v séniu. Geriatrické symptómy a syndrómy

pdf Osobitosti chorôb v séniu. Geriatrické symptómy a syndrómy
[ PDF ] download

JLF UK v Martine | discipline: Geriatrics | published on: 2.12.2014

Spánok

pdf Spánok
[ PDF ] download

JLF UK v Martine | discipline: Physiology and Pathophysiology | published on: 7.4.2008

Poruchy puberty

pdf Poruchy puberty
[ PDF ] download

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Paediatrics, Neonatology | published on: 27.3.2017

Závery

pdf Závery
[ PDF ] download

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 23.4.2010

Stres (hygiena)

Stres (hygiena)

discipline: Epidemiology, Preventive Medicine, Hygiene | keywords: | published on: 24.10.2010

Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 3.

pdf Vybrané kapitoly pre 5 r. - všeobecné lekárstvo Časť 3.
[ PDF ] download

JLF UK v Martine | discipline: Occupational Medicine and Toxicology | published on: 30.4.2012


Specify search

Medical disciplines

Level

Language

Keywords

Multimedia

Faculties

Content specification

Published at

Logo MEFANET Journal
Logo MEFANET konference
Logo MEFANET
Logo Akutne.cz
Logo WikiSkripta
Logo moodle