Search in MEFANET content

MEFANET logo

Results found: 86


Cytomegalovírus

Cytomegalovírus

discipline: Infectology | keywords: | published on: 20.4.2012

Aspergilové infekcie

Aspergilové infekcie

discipline: Immunology, Allergology | keywords: | published on: 13.2.2013

Herpesviry

Herpesviry

discipline: Immunology, Allergology | keywords: | published on: 22.1.2011

Yersinia

Yersinia

discipline: Microbiology | keywords: | published on: 22.3.2016

Aspergilóza

Aspergilóza

discipline: Immunology, Allergology | keywords: | published on: 13.2.2013

May-Thurner syndróm

May-Thurner syndróm

discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 13.3.2014

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Haematology | keywords: | published on: 16.3.2018

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Oncology, Radiation Therapy | keywords: | published on: 23.12.2017

Disekcia hrudníkovej aorty

Disekcia hrudníkovej aorty

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 1.1.2018

Bradykardia vyliečená antiarytmikami

Bradykardia vyliečená antiarytmikami

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 28.12.2017

Akútna myeloblastová leukémia

Akútna myeloblastová leukémia

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Haematology | keywords: | published on: 19.12.2017

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 17.12.2017

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 4.12.2017

Pleuropneumónia

Pleuropneumónia

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 2.1.2018

Autoimunitná hepatitída

Autoimunitná hepatitída

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Gastroenterology and Hepatology | keywords: | published on: 2.1.2018

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 16.10.2017

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 1.1.2018

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 31.12.2017

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

... ortodonticko-chirurgická terapia ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 30.12.2017

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 30.12.2017

Manažment karcinómu prsníka

Manažment karcinómu prsníka

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 19.11.2017

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 19.11.2017

Diverticulitis appendicis vermiformis

Diverticulitis appendicis vermiformis

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 19.11.2017

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 11.11.2017

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 28.10.2017

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami

Systémový lupus erythematodes s mnohopočetnými orgánovými komplikáciami

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 2.1.2018

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh

LF UK v Bratislave | discipline: Neurology | keywords: | published on: 23.3.2018


Specify search

Medical disciplines

Level

Language

Keywords

Multimedia

Faculties

Content specification

Published at

Logo MEFANET Journal
Logo MEFANET konference
Logo MEFANET
Logo Akutne.cz
Logo WikiSkripta
Logo moodle