Search in MEFANET content

MEFANET logo

Results found: 1396


Nález v ústech u pacientky s AML

Nález v ústech u pacientky s AML

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.11.2012

Artroskopie temporomandibulárního kloubu

Artroskopie temporomandibulárního kloubu

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.11.2012

Komoce mozková v ordinaci zubního lékaře

Komoce mozková v ordinaci zubního lékaře

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.11.2012

CBCT diagnostika

CBCT diagnostika

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.11.2012

Úrazy zubů - praktická doporučení

Úrazy zubů - praktická doporučení

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.11.2012

Posttraumatická implantace

Posttraumatická implantace

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.11.2012

Čepelkové implantáty

Čepelkové implantáty

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.11.2012

Transpozice zubů

Transpozice zubů

Společnost maxilofaciální chirurgie ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.11.2012

Prekancerózy v dutině ústní

Prekancerózy v dutině ústní

Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 15.2.2012

Plicní embolie II

Plicní embolie II

... příčinu úmrtí z kardiovaskulárních příčin (po infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě). Cílem našeho ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 3.7.2018

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

... onemocnění (inarkt myokardu, srdeční selhání, cévní mozkovou příhodu, tj. na komplikace aterosklerózy ...

LF UK Plzeň | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 3.10.2013

Artroskopie zápěstí

Artroskopie zápěstí

Artroskopie zápěstí je progresivně rozvíjející se operační technika, která má v oboru chirurgie ...

LF MU | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 23.6.2006

Rhinosinusitis

... funkční endonasální chirurgie ... funkční endonasální chirurgie ...

2.LF UK | discipline: Otorhinolaryngology | keywords: | published on: 14.3.2012

Elektronická učebnice dětské medicíny

Elektronická učebnice dětské medicíny

... chirurgie ...

LF MU | discipline: Anaesthesiology and Intensive Care Medicine | keywords: | published on: 5.4.2016

Úvod do 3D tlače

Úvod do 3D tlače

Známe sú použitia 3D tlače v oblasti kraniofaciálnej chirurgie, neurochirurgie, kardiovaskulárnej ...

LF UK v Bratislave | discipline: Ophthalmology and Optometry | keywords: | published on: 19.5.2018

Hemodynamický monitoring

Hemodynamický monitoring

... stoupá riziko perioperačního infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, ale i poškození ledvin; naopak ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 8.5.2020

Tubulární procesy

Tubulární procesy

... přenášená látka překonat 2 bariéry: tubulární epitel a cévní endotel. V kůře, kde se nachází proximální ...

LF UK Plzeň | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: | published on: 4.3.2015

Patofyziologické kompendium pre chirurgiu. Učebný text pre študentov medicíny.

... fyziológie pre štúdium chirurgie“. Väčšina študentov piateho a šiesteho ročníka lekárskej fakulty čiastočne ...

JLF UK v Martine | discipline: Physiology and Pathophysiology | keywords: | published on: 17.6.2016

Popálenina

Popálenina

Popáleniny patří k nejtěžším úrazům. Pokrok v medicíně v posledních desetiletích na poli chirurgie ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 25.5.2017

Akutní stavy v neurochirurgii

Akutní stavy v neurochirurgii

... fakultě - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro problematiku akutních stavů ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 2.9.2011

Myokarditída spôsobená bakteriálnou infekciou z nevyhovujúcej endodontickej koreňovej výplne

Myokarditída spôsobená bakteriálnou infekciou z nevyhovujúcej endodontickej koreňovej výplne

32ročný pacient sa dostavil na Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, kde bol ošetrený ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Dentistry | published on: 16.8.2016

Komplikované poranění kolene

Komplikované poranění kolene

... pravou dolní končetinu. Labyrint je určen pro mediky V. a VI. ročníku po absolvování předmětu Chirurgie ...

LF MU | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 16.8.2016

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny ...

LF UK Plzeň | discipline: Urology | keywords: | published on: 14.10.2013

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny ...

LF UK Plzeň | discipline: Urology | keywords: | published on: 14.10.2013

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny ...

LF UK Plzeň | discipline: Urology | keywords: | published on: 12.12.2011

Nezhojená extrakčná rana v sánke

Nezhojená extrakčná rana v sánke

... maxilofaciálnej chirurgie pre neutíchajúce bolesti v sánke. Bolesti pretrvávajú posledné tri týždne, sú ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Dentistry | published on: 16.8.2016

Diferenciálna diagnostika zlomenín tvárových kostí

Diferenciálna diagnostika zlomenín tvárových kostí

V ambulancii maxilofaciálnej chirurgie, v ústavnej pohotovostnej službe prichádza 45ročný pacient ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 16.8.2016

Ortopedie - výukové prezentace

Ortopedie - výukové prezentace

... fyzioterapie na LF MU v Brně. Jsou též určeny pro SRZ v oboru chirurgie v 6. ročníku všeobecného směru ...

LF MU | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 26.9.2008

Vybrané kapitoly z neurologie

Vybrané kapitoly z neurologie

... extrapyramidového systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumboischiadickým syndromem ...

LF MU | discipline: Neurology | keywords: | published on: 14.2.2017

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise

... projednán multidisiplinární komisí. Je pak možné využít celého spektra metod jaterní chirurgie a intervenční ...

LF MU | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 26.7.2011


Specify search

Medical disciplines

Level

Language

Keywords

Multimedia

Faculties

Content specification

Published at

Logo MEFANET Journal
Logo MEFANET konference
Logo MEFANET
Logo Akutne.cz
Logo WikiSkripta
Logo moodle