Search in MEFANET content

MEFANET logo

Results found: 2721


Nádorové metastázy v orofaciální oblasti (3 kazuistiky)

Nádorové metastázy v orofaciální oblasti (3 kazuistiky)

... závažného onemocnění. Autoři předkládají tři případy metastatického postižení orofaciální oblasti ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 24.10.2014

Endometrióza

Endometrióza

V kapitole o diagnostice onemocnění jsou zmíněny i některé nové metody, které ještě čekají na zavedení do ...

LF UK Plzeň | discipline: Obstetrics, Gynaecology | keywords: | published on: 19.11.2013

Kožní nálezy u interních nemocí

Kožní nálezy u interních nemocí

... diagnostický význam a mohou přispět k včasné diagnóze interního onemocnění. V práci je uveden přehled ...

LF UK Plzeň | discipline: Dermatology | keywords: | published on: 4.11.2013

Anestezie u plicních patologií

Anestezie u plicních patologií

... plicních onemocnění. Jedná se konkrétně o pacienta s CHOPN a pacienta s IPF, tedy s restrikčním plicním ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 8.5.2020

Nová (přímá) orální antikoagulancia (NOAK)

Nová (přímá) orální antikoagulancia (NOAK)

... účinně antikoagulováni, možnost ambulantní léčby tohoto onemocnění a výhledově snížení nákladů ...

LF UK Plzeň | discipline: Pharmacology | keywords: | published on: 8.4.2015

Akutní astma

Akutní astma

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je spojené s průduškovou ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 26.6.2014

Systemická rodinná psychoterapie

Systemická rodinná psychoterapie

... psychosomatických onemocnění z hlediska rodinného systému. Systemické paradigma proto umožňuje efektivní léčbu těch ...

LF UK Plzeň | discipline: Psychiatry, Psychology, Sexology | keywords: | published on: 16.4.2015

Zvuky srdca

Zvuky srdca

... srdce ... srdce ...

UPJŠ LF v Košiciach | discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 9.7.2008

Nekrotizující sialometaplázie - léze imitující orální malignity

Nekrotizující sialometaplázie - léze imitující orální malignity

... malignity nebo i projevy benigních, ale závažných systémových či lokálních onemocnění. Předkládaná ...

LF UK Plzeň | discipline: Dentistry | keywords: | published on: 29.1.2014

Farmakoterapie v dermatologii

Farmakoterapie v dermatologii

... a regionálních odlišností kůže. Formu a koncentraci zevního léku vybíráme podle charakteru onemocnění, jeho ...

LF UK Plzeň | discipline: Dermatology | keywords: | published on: 5.3.2013

Synkopa

Synkopa

... závažných onemocnění. Diagnostika synkopy je velmi obtížná, hlavní důraz spočívá v důkladné anamnéze ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 23.12.2011

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

... dlouhodobé trendové křivky pro výskyt a mortalitu nádorových onemocnění ...

LF MU | discipline: Epidemiology, Preventive Medicine, Hygiene | keywords: | published on: 4.6.2012

Komplexní péče v dětském věku

... současné platné legislativy platné od 1.4.2012. Rozdělení dětského věku, rizika různých stavů a onemocnění ...

2.LF UK | discipline: Epidemiology, Preventive Medicine, Hygiene | keywords: | published on: 17.5.2010

Zhoubné nádory vulvy

Zhoubné nádory vulvy

Zhoubné nádory vulvy patří mezi méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je ...

LF UK Plzeň | discipline: Obstetrics, Gynaecology | keywords: | published on: 13.2.2015

Maligní hypertermie - 2014

Maligní hypertermie - 2014

Maligní hypertermie je vzácné, život ohrožující onemocnění, které je charakterizované patologickým ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 13.9.2014

Tonsilektomie u dětí

Tonsilektomie u dětí

... potíže, zápach z úst nebo podezření na maligní onemocnění ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 18.4.2016

Maligní arytmie u dítěte

Maligní arytmie u dítěte

... či syndrom dlouhého QT. Až ve 30 % bývá bohužel prvním projevem takového onemocnění náhlá zástava ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 8.5.2020

Perimetrie

Perimetrie

... v zorném poli u různých očních onemocnění ...

LF MU | discipline: Neurosurgery | keywords: | published on: 20.5.2015

Prevence, význam prevence ve vyšším věku

Prevence, význam prevence ve vyšším věku

... onemocnění ...

LF UK Plzeň | discipline: Public Health Care, Social Medicine | keywords: | published on: 4.7.2014

Plicní embolie I

Plicní embolie I

Plicní embolie je život ohrožující onemocnění, při kterém dochází k náhlé obstrukci plicnice nebo ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 13.9.2014

ICHS v EKG obraze - podklady k semináři PVP"Pochopení EKG a jeho význam pro praxi"

ICHS v EKG obraze - podklady k semináři PVP"Pochopení EKG a jeho význam pro praxi"

ICHS - je onemocnění srdečního svalu, které je způsobeno nedokrevností a je doprovázeno chorobným ...

1.LF UK | discipline: Cardiology, Angiology | keywords: | published on: 15.10.2009

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie

... způsobem léčby celé řady onemocnění. Nezpochybnitelný benefit pro pacienty přináší zejména v léčbě ...

LF UK Plzeň | discipline: Biophysics | keywords: | published on: 30.7.2014

Výšková nemoc

Výšková nemoc

... ohrožující onemocnění jako jsou výškový otok mozku či plic. Přestože lze správnou aklimatizací výškové nemoci ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 12.4.2016

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

... léčba a prevence kardiovaskulárních onemocnění ...

LF UK Plzeň | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 3.10.2013

Extrapyramidové poruchy pohybu

Extrapyramidové poruchy pohybu

... poruch. Jedná se o velice komplikovanou oblast onemocnění centrální nervové soustavy s obecně vysokou ...

LF UK Plzeň | discipline: Neurology | keywords: | published on: 9.7.2014

Akutní laryngitida u dětí

Akutní laryngitida u dětí

Dětský věk je charakteristický výskytem velkého množství infekčních onemocnění a některé z nich ...

LF MU | discipline: Emergency Medicine | keywords: | published on: 25.6.2014

Katatonní schizofrenie

Katatonní schizofrenie

... s pacientkou: (1) Vznik a příznaky onemocnění: provokace virovým onemocněním s teplotami, sluchové a zrakové ...

LF MU | discipline: Psychiatry, Psychology, Sexology | keywords: | published on: 31.1.2007

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři

... diagnostických a prediktivních biomarkerů nádorových onemocnění. Čtenář se seznámí s bezpečnostními zásadami ...

LF UP | discipline: Laboratory Diagnostics | keywords: | published on: 21.9.2012

Hyperkalcemie

Hyperkalcemie

K hyperkalcemii vede řada onemocnění. Jedná se o minerálovou dysbalanci, která je ve většině ...

LF UK Plzeň | discipline: Internal Medicine | keywords: | published on: 16.2.2015

Hepatocelulární karcinom jater-multimodální léčba

Hepatocelulární karcinom jater-multimodální léčba

... opožduje cca o 30-60 po onemocnění chronickou hepatitidou B a cca 20-30 let po chronické hepatitídě C ...

LF UK Plzeň | discipline: Surgery, Traumatology and Orthopaedics | keywords: | published on: 22.11.2012


Specify search

Medical disciplines

Level

Language

Keywords

Multimedia

Faculties

Content specification

Published at

Logo MEFANET Journal
Logo MEFANET konference
Logo MEFANET
Logo Akutne.cz
Logo WikiSkripta
Logo moodle