Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

excel

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov

Pre efektívne hromadné spracovanie matematických a štatistických údajov je použitie tabuľkového procesora dnes už samozrejmosťou. Programové vybavenie procesora umožňuje presne spracovať a vyhodnotiť číselné, textové, dátumové, logické a ďalšie špeciálne informácie. Po ich spracovaní je možné výsledky distribuovať ďalej buď v natívnej forme tabuľkového procesora alebo exportovať vo forme voliteľného súboru.

 
autor: Marián Švída, Jaroslav Majerník, Ján Krivoš-Belluš | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Digitálne audio/video | klíčová slova: tabuľkový procesor, spracovanie údajov, MS Office Excel, video návod | příloh: 8 | zobrazeno: 5897x | publikováno: 5.5.2009 | poslední úpravy: 9.4.2010
 
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-02-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].