Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

sacharidy

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Známe príslovie hovorí: „Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.“ S týmto vedomím je koncipovaná elektronická verzia učebných textov, keďže sme presvedčení, že praktická laboratórna skúsenosť je nenahraditeľná a má stále svoj význam vo vysokoškolskom štúdiu. V predložených učebných textoch nájdete súbor experimentov, ktoré vhodnou formou dopĺňajú a pomáhajú lepšie pochopiť teoretické vedomosti získané tak samoštúdiom, ako aj z prednášok. Zároveň táto e-verzia umožňuje študentom po vytlačení a následnom vyplnení jednotlivých tabuliek, pozorovaní a záverov, predložiť ich ako laboratórny protokol, ktorý potvrdzuje, že uvedené úlohy zvládli.

Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Bilecová-Rabajdová M., Guzy J., Mareková M.: Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012, ISBN 978-80-7097-973-0.

 
autor: Marek Stupák, Jana Mašlanková, Peter Urban, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Juraj Guzy, Mária Mareková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: laboratórna technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, fluorescenčná detekcia, organické zlúčeniny, sacharidy, lipidy, aminikyseliny, proteíny | příloh: 1 | zobrazeno: 38594x | publikováno: 24.9.2012 | poslední úpravy: 16.9.2020
 
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].