Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

webcasting

Webcasting a vzdelávanie

Webcasting a vzdelávanie

Množstvo informácií spracovávaných v zdravotníckych zariadeniach neustále narastá. Vďaka možnostiam ponúkaných modernými informačnými a komunikačnými technológiami je, na rozdiel od papierovej či tlačenej dokumentácie, ich spracovanie rýchlejšie, efektívnejšie a priestorovo nenáročné. Procesy súvisiace so zdravotníckymi aktivitami, službami a systémami, vykonávanými na diaľku pomocou informačných a komunikačných technológií, sú realizované za účelom podpory globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej starostlivosti, riadenia zdravotníctva či zdravotníckeho výskumu, ale aj vzdelávania. Jednou z možností podpory vzdelávania je využitie webcastingu.

 
autor: Jaroslav Majerník, Gabriel Petráš | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Vzdelávacie weby | klíčová slova: telemedicína, webcasting | příloh: 2 | zobrazeno: 4664x | publikováno: 8.5.2008 | poslední úpravy: 16.3.2011
 
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-04-06]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].