Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

L[|a|]bor[|a|]torn [|lohy|] z lk[|a|]sk biofyziky

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Materiál přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě v Hradci Králové. Jde o kurzy postavené na LMS Moodle v 1.9.  a to ve formě  klasické kombinované s kurzy se strukturou mnohastupňového elearningu. Součástí kurzu je buď celkový souhrný materiál ve formě Moodle-kniha či Moodle-přednáška v kombinaci se souhrným materiálem ve formě MSL. Pro záznamy z měření je přiložen elektronický protokol s možností automatického odeslání dat.

 3/2016 materiál migrován do nové verze LMS Moodle. V případě jakýchkoli problémů s funkcí se prosím obraťte na technickou podporu Moodle LFHK - KordekD@lfhk.cuni.cz

 
autor: Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk, Jiří Záhora, Josef Hanuš | LF UK Hr. Králové | disciplína: Biofyzika | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: H01.158.344, I02.358.399.450, biofyzika, praktika, výuka, e-learningový kurz | příloh: 1 | zobrazeno: 9109x | publikováno: 13.9.2011 | poslední úpravy: 16.3.2016

Linern [|a|] [|a|]d[|a|]ptivn zpr[|a|]covn d[|a|]t: een [|lohy|] v M[|a|]TL[|a|]Bu

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Sbírka příkladů “Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Lineární a adaptivní zpracování dat (Bi0440). Náplní sbírky jsou příklady, které ukazují použití metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálu v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich zdánlivě skryté vlastnosti. Sbírku tvoří rozřešené sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a dokument se správnými výsledky a objasněním výpočtů.

 
autor: Roman Vyškovský, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Lineární a adaptivní zpracování dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní filtry | příloh: 2 | zobrazeno: 1487x | publikováno: 23.12.2017 | poslední úpravy: 27.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 20 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Den na operačním sále - sterilizace
..ávací .. .. "Den na operačním sále - sterilizace" je určené stud.. .. operačních sálů a centrální sterilizace, péči sestry o operační nástroje po operaci. Video lze využít .. ..ateřina Ratislavová~autori.php?tid=41#Bc. Blanka D.. ..az na.. ..klíčová slova: ační sál, perioperační péče, sestra..

Perioperační ošetřovatelská péče
..ální učební po.. ..avené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako e.. .. pomocí antisepse a zarouškování, početní kontrola zdravotnických prostředků při závěru operace a př.. .. jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i .. ..aroslava.. ..a rukou hand hygiene Hygiena rukou je velmi.. .. rukou 4.3.2014 10.05 MB kdokoli – Kontrola nástrojů a roušek při operačním výkonu 21.3.2.. .. jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i .. ..klíčová slova: ační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
..agogické .. .. je určený pre študentov bakalárskeho študijného programu. Prvá kapitola s ná.. .. ako vedného odboru so zameraním na funkcie sestry, charakteristiku metód ošetrovateľskej st.. ..atarína .. .. 978-80-88866-96-1 EAN 9788088866961 OBSAH  1 .. ..  1.3  Funkcie sestry  8  1.4 ..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
..agogické .. .. užitočné internetové odkazy; kontrolné otázky a úlohy a bibliografické .. ..adané vysokoškolské skriptá sú východiskovou liter.. ..a .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a ošetrovateľstva, história, legislatívne asp..

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve
.. webstrá.. ..anie, ako súčasť diagnostického procesu v oše.. .. meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov j.. ..ana Bóriková~autori.php?tid=11#Martina Tomagová, Ka.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací ná..

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice
.. publikace a autorská .. .. výukové podpory je zpřehlednit a rozčlenit perorální enterální polymerní výživu ve.. ..a Saibertová~autor-179986-simona-saibertova#Zlata .. .. skupinou jsou studenti bakalářského programu Nutriční terapeut. Výukové tex.. .. využít studenti bakalářského programu Všeobecné sestry. Tato publikace vznikla na Masarykově univerzitě .. ..klíčová slova: enterální výživa, edukace, fortifikace st..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..ácia pacientov s bronchiálnou astmou Príspevok sa z.. .. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne na.. ..ana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na i..

Psychiatrické vyšetření
..ální .. .. nálad a psychotických poruch a cílené dotazy a úlohy ke klinickému vyšetření orientace, abstrakce a po.. .. Psychiatrické vyšetření je určeno k výuce psychiatrické p.. .. Bankovská - Motlová~autori.php?tid=512#Martin Ř.. .. video recenzoval prof. MUDr. Jan Praško, PhD, univerzita .. ..klíčová slova: atrické vyšetření, bipolární afektivní porucha, psy..

Odber a odosielanie biologického materiálu
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..a biologického materiálu, ochrana sestry pri o.. .. biologického materiálu, ochrana sestry pri odbere biologického materiálu, odosielanie a .. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: moč, stolica, spútom, žalúdočný obsah, výtery, stery..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..ášky sú zamerané na aktuálne problémy odboru. Vzde.. ..atarína Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika Ka.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: ávanie v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, d.. ..klíčová slova: v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace ..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venov.. .. a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľu.. ..aj.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a v ošetrovateľstve, etika v o..

Pediatrické ošetrovateľstvo
..álne pomôcky~clanky.php?s=multimedia#E-learningové .. .. pacienta. Súčasťou lekcií sú aj problémové úlohy a autotesty, ktoré poskytujú študentom možnosť ov.. ..arningový kurz v prostredí LMS M.. ..Anna Ovšonková~autori.php?tid=116#Mária Za.. .. je vytvorený podporou grantu KEGA č. 039UK-4/2012 E-learningové v.. ..klíčová slova: arning, pediatria, ošetrovateľská st..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
..álne učebné p.. .. a mali by byť schopní vykonávať operatívne úlohy spojené s vytváraním, formátovaním a konečnými úp.. ..acovanie textových dokumentov patrí k základom po.. ..aroslav Majerník~autori.php?tid=1#Marián Švída, Ján.. .. editor MS Office Word má v domácich i kancelárskych podmienkach široké upl.. ..klíčová slova: editor, spracovanie textu, MS Office Word, video..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
..agogické diela~clanky.php?s=pedagogika#Výučbové web.. ..álna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techn.. .. techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od prípravy pomôcok, cez posúdenie a komunikáciu .. ..aela Miertová~autori.php?tid=88#a .. ..Ako učebnicu správne citovať Miertová, M., Žia.. ..klíčová slova: ateľské techniky, ošetrovateľské zručnosti, prípr..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
..agogické .. .. text je určený pre účely vzdelávania predovšetkým pre študentov ošetrovateľstva a.. ..artina Tomagová~autori.php?tid=70#Ivana .. ..ateľská starostlivosť je starostlivosť poskytovaná .. .. praxe a jej rozsah je vymedzený vzdelaním sestry, jej kompetenciami a príslušnou l.. ..klíčová slova: ateľský proces, ošetrovateľská star..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. publikace a autorská .. .. je pak ukázat, jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v pros.. .. cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a da.. ..aniel.. ..ata, o jejichž analýzu a zpracování se ve všech kap.. ..klíčová slova: ární zpracování dat, adaptivní zpracování dat..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
..ální učební po.. .. 25 přednášek nazvaný Vnitřní lékařství pro bakalářské studi.. .. z předpokládaných rolí vysokoškolsky vzdělané sestry - zachytit vznikající komplikace a adekvátně zar.. ..ana.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie,..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
..ady k.. ..ádaná skripta pro výuku praktických cvičení z léka.. .. Lékařská chemie, biochemie a molekulární bio.. .. v séru, slinách i v moči. Dále jsou zařazeny úlohy, které umožňují provést vyšetření séra a moče sim.. ..ažili jsme se klást důraz na klinický význam a upla.. ..klíčová slova: ařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Pra..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. publikácie a autorské .. .. protokol, ktorý potvrdzuje, že uvedené úlohy zvládli. Stupák M., Mašlanková J., Urban P., Bil.. ..áme príslovie hovorí: „Je lepšie raz vidieť, .. ..arek Stupák~autori.php?tid=244#Jana Mašlanková, Pe.. ..ávody na praktické cvičenia z Lekárskej chémie sú č.. ..klíčová slova: aboratórna technika, kyseliny, zásady, chemické re..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
..á.. .. text EBP v ošetřovatelství se zabývá problematikou metodiky a ap.. ..arja.. .. PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH (Evidence-based practice) .. .. v ošetřovatelství patří znalosti a dovednosti sestry – jak sestra standardně porozumí EBP a jak .. ..klíčová slova: axe založená na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdra..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-03]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].