Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Signály, časové řady a lineární systémy

Signály, časové řady a lineární systémy

Zpracování signálů je klasická technická, nebo možná ještě lépe elektrotechnická disciplína. Ukazuje se však čím dál tím více, že pojmy a teoretické nástroje používané v tomto oboru mohou být užitečnou alternativou a doplňkem statistických postupů používaných při analýze časových řad v medicíně, epidemiologii, analýze procesů probíhajících v našem životním prostředí i ekonomice, a mnoha dalších odborných oblastech.

 
autor: Jiří Holčík | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: signály, časové řady, lineární systémy | příloh: 1 | zobrazeno: 3997x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 29

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. disciplín jsou zde tato data označována jako časové řady. Toto pojmenování však nemění nic na skute.. .. jsou zde tato data označována jako časové řady. Toto pojmenování však nemění nic na skut..

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu
..klíčová slova: a adaptivní zpracování dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely ča.. ..klíčová slova: a adaptivní zpracování dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. průběhu času stala základním způsobem léčby celé řady onemocnění. Nezpochybnitelný benefit pro pa..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klas.. .. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace da..

Rozhodovací stromy a lesy
.. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klas.. .. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace da..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc
.. pánevní zánět je často příčinou řady závažných komplikací, včetně možnosti vzniku nepl..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klas.. .. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace da..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klas.. .. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace da..

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY
.. léčiva nebo nelineární kinetika, a to s pomocí řady názorných grafů a schémat. V neposlední řadě obsa..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější momenty ..

Biostatistika
.. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klas.. .. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace da..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klas.. .. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace da..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější fáze výv..

Environmentální informační systémy
.. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klas.. .. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace da..

Analýza a klasifikace dat
.. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Rozhodovací stromy .. .. a adaptivní zpracování dat Signály, časové řady a lineární systémy Rozhodovací stromy a les..

Psychoterapie
.. kde se ovšem používá nejsystematičtěji a u řady poruch může být léčbou volby. Existuje asi 440 p..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. zpracováním problematiky, která zasahuje do řady oborů, a to nejen čistě medicínských. Snahou bylo..

Cévní chirurgie
.. oblasti medicíny také cévní chirurgie doznala řady změn. Během minulého století se obor, který se vě..

Výukové materiály - první pomoci
.. na MU FSpS v letech 2005 - 2011 a jsou součástí řady projektů (podrobnější informace součástí jednot..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. portálu. Po vyplnění celého testu, který je časově omezen, si zájemce může prohlédnout vyhodnocení s..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. a diagnostických údajů a dále je regionálně a časově třídit. Informační služby webového portálu jsou v..

Virtuální mikroskop
.. k těmto znakům. Atlasy jsou výsledkem spolupráce řady autorů, a to včetně spolupráce mezioborové. Atla..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. kroky pálení a střihů jsou jednoznačně časově delší ve srovnání s užitím Thunderbeatu a je nutn..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. apod. Logika průchodu mezi snímky, řízení časové osy jakož i načítání multimediálního obsahu do je.. .. 12.5.2012 kdokoli – Basic Life Support u bradykardie 12.5.2012 kdokoli – Algoritmus..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. a pracná tvorba, která klade nazanedbatelné časové nároky na jejich autory, a proto nebyl tento ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. aj.), ale i lékaři a další pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, re..

Virtuální mikroskopický atlas
.. pro webovou prezentaci je však neobyčejně časově náročná. Další preparáty jsou průběžně zpracováv..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. MUDr. Kateřina Šenková, Ph.D., MUDr. Barbora Varadyová Dětská onkologie Výukový text popisuje prob..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. jejich dohledávání v různých publikacích často časově náročné a nástroj, který by je rychle a přeh..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].