Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Atlas bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cílovou skupinou jsou především studenti lékařské fakulty a medicínsky orientovaných směrů bakalářského studia (ošetřovatelství, rehabilitace aj.), ale i lékaři a další pracovníci řady medicínských oborů: neurologie, psychiatrie, rehabilitace, geriatrie aj. Atlas však může najít uplatnění i mezi pregraduálními studenty a specialisty některých dalších oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména logopedie a psychologie. Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru projektu se na jeho tvorbě podílejí kliničtí neurologové, logoped a radiolog za technické spolupráce pracovníků Institutu biostatistiky a analýz.

 
autor: Milena Košťálová, Josef Bednařík, Marek Mechl, Stanislav Voháňka, Ivo Šnábl | LF MU | disciplína: Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: porucha řeči, kognitivní funkce | příloh: 1 | zobrazeno: 21198x | publikováno: 14.12.2005 | poslední úpravy: 12.12.2019

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Ve spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Katedry teorie obvodů FEL, ČVUT v Praze vznikla výuková aplikace „Atlas onemocnění hlasu a řeči“. Aktuálně je prezentován přehled základních poruch hlasu, se kterými se můžeme v oblasti foniatrie a otorinolaryngologie setkat. Jsou zde uvedeny stručné lékařské popisy, které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrtanu při stroboskopickém záznamu kmitání hlasivek. V analýzách jsou prezentovány zvukové ukázky prodloužené fonace vokálů a čtení textu; jsou doplněny o ukázku objektivní akustické analýzy hlasu a řeči.

 
autor: Tomáš Nikl | 1.LF UK | disciplína: Otorinolaryngologie | klíčová slova: fonace, onemocnění, hlas, hlasivky, poruchy | příloh: 1 | zobrazeno: 7396x | publikováno: 5.6.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, řeč..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. dětského věku a také problematice hlasu a řeč.. .. Řeč Úvod Anatomie mluvních orgánů F..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. o nichž je napříč tímto textem zhusta vedena řeč, si tak může student – díky zaměření výhra..

Implantace venózního portu alternativním přístupem
.. a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. Alternativním vstupem do centrálního žiln..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. normálního a stenotického průtoku karotickým řečištěm, vzhled signálu v porovnání s obrazem nale..

eOtorinolaryngologie
..Recenzovaná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. .. hrtanu 09 Nemoci ušní 10 Poruchy hlasu a řeči 11 Nemoci zevního krku 12 ORL traumatologie ..

Implantace venózního portu
.. a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. K implantaci venozního portu se používá impl..

Topografická anatomie dolní končetiny
..Recenzovaná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. .. přípravu zejména na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Forma e-learningového kurzu umožňuje .. .. je, že anatomie se vyučuje pouze ve dvou semestrech. Časová tíseň proto bohužel studenty svádí k tom..

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba
.. výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. &nd.. .. Substantiva 3. deklinace – latinská i řecká 6. lekce Adjektiva 3. deklinace. 7. lekce ..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. Fadrus, Martin Smrčka Hypofýza se nachází v tureckém sedle. Skládá se ze dvou částí – přední ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].