Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové obväzy, Alginát, hydropolyméry, obväzy saktívnym uhlím, antiseptické obväzy, ošetrenie postrekovým obväzom.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 11234x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Multimediálna e-učebnica ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských problémov u chirurgických pacientov.
Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky.
 

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. na funkcie sestry, charakteristiku metód ošetrovateľskej starostlivosti, charakteristiku ošetrovateľstva .. ..  1.2  Metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti  7 ..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
.. z oblasti metodiky ošetrovateľských činností. Ošetrovateľské techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od pr.. ..klíčová slova: ošetrovateľské techniky, ošetrovateľské zručnosti, príprava paci..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so zameraním na pediatrického p.. .. a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so zameraním na pediatrického pacienta. Súčasťou ..

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax
.. kurzov a elektronického testovania, využitím špeciálne vytvoreného prostredia (moodle), ktorý sa U..

Príprava a aplikácia liekov
.. liekov do nosa, aplikácia liekov na kožu, špeciálne aplikačné techniky vybraných dermatologik, ap..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. na ich prejavy, posudzovanie a odporúčané intervencie pre ich odstránenie, či z.. .. [?] Licencia Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti - skripta 28.10.2013 1.12 MB..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. číselné, textové, dátumové, logické a ďalšie špeciálne informácie. Po ich spracovaní je možné výs..

Ošetrovanie chronických rán
.. štúdia ho môžu využívať študenti v predmetoch: Ošetrovateľské techniky; Chirurgia a ošetrovateľstvo; O..

Prvá pomoc pre medikov
.. ale všetkých akútnych stavov, ktoré bez včasnej intervencie môžu spôsobiť zástavu obehu. Prevencia vzniku zás..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].