Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. 27.11.2007. Bronchiálny strom a pľúcne laloky. Štruktúra trachey a hlavných bronchov. Štruktúra na..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. (nešpecifická) imunita komplement antigény štruktúra a funkcia imunoglobulínov – protilátok ..

Základy anatómie oka pre medikov
..Štruktúra ľudského oka sa úplne prispôsobuje potrebe zao.. ..klíčová slova: sietnica, sklovec, zrakový nerv, očná guľa, štruktúra, vnútroočné štruktúry, očnica, pomocné orgány oka..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
.. do troch kapitol. V prvej kapitole je popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná ..

Hygienická starostlivosť
.. stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita kože, teplota kože, vlhkosť kož..

Rohovka - 1.časť
.. vláknami v mukoproteínovom obale, takáto štruktúra podmieňuje priehľadnosť rohovky, medzi lamelami s..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. patria mikro a makro architektúra kosti, štruktúra kolagénnej siete a kostnej matrix, rýchlosť ko..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. zdôrazniť, že sú staré len niekoľko desaťročí. Štruktúra a funkcia lymfatického systému však nie je do..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. užší pás- anulus iridis minor, ktorého jemnejšia štruktúra je daná menším kalibrom ciev tvoriacich circulus ..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. dolnom rohu obrazovky a po rozkliknutí sa daná štruktúra zobrazí na 3D modely kosti. V záložke &b..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].