Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Prezentace k semináři životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 

životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Životní cyklu léčiv, klinické hodnocení léčiv, registrace léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků | příloh: 1 | zobrazeno: 7567x | publikováno: 18.3.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 36

Environmentální informační systémy
.. monografie je orientována do oblasti monitoringu životního prostředí, detailního objasnění envi.. .. je orientována do oblasti monitoringu životního prostředí, detailního objasnění environmentálních dat a inf.. .. této publikace Ing. Pavlu Polsterovi z Fakulty životního prostředi University Jana Evangelisty Purkyně v.. .. Ing. Pavlu Polsterovi z Fakulty životního prostředi University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad La.. ..klíčová slova: životní prostředí, informační sys.. ..klíčová slova: prostředí, informační s..

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod
..klíčová slova: gynekologie, porodnictví, infekce, poševní prostředí, vulvovaginální infekce, hluboký pánevní záně..

Pozátěžový bronchospasmus
.. v chladném a suchém vzduchu nebo v zamořeném prostředí. Stať se zabývá mechanismy vzniku, klinikou, pr..

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách
.. 1. závislosti emisních vlastností fluoroforu na prostředí, v němž se nachází; 2. přenosu elektronové excit..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. lékaství, které jsou vhodné pro multimediální prostředí s využitím nové technologie e-publikování Flip..

Psychoterapie
.. aspekty, zejména: psychoterapeutický vztah, prostředí psychoterapie, racionální výklad - výkladový ráme..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
.. vlastních antigenů a běžných antigenů okolního prostředí vede k rozvoji patologické imunitní reakce: a..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. principy zachování stability vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript ..

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie
.. „Vzpomínky na naše učitele a vlastní životní zkušenost nás utvrzují v tom, že každá doba i věk..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce
.. a zdokonaluje diagnostika poruch poševního prostředí, což umožňuje efektivnější léčbu onemocn..

Psychiatrické vyšetření
.. registrovaný uživatel – – klíčové životní období | 9.3.2011 19.8 MB registrovaný uživatel &..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. a utěsnění. Pro dosažení aseptického prostředí se doporučuje izolovat pracovní pole kofferdamem ..

Extrémní stavy
.. tělo schopné přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí, ve kterém existuje a poukázat na to, co s sebou ..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. analýze procesů probíhajících v našem životním prostředí i ekonomice, a mnoha dalších odb.. .. analýze procesů probíhajících v našem životním prostředí i ekonomice, a mnoha dalších odborných ob..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. Chtěli jsme nabídnout uživatelsky příjemné prostředí s komplexním zpracováním problematiky, která zas..

Kazuistika - Tungóza
.. může napomoci uvolňování vajíček do vnějšího prostředí. Toto onemocnění zvané jigger (tungóza) se vys..

E-learningový kurz geriatrie
.. soběstačnosti, návrat a setrvání ve vlastním prostředí. Důraz je kladen na celostní pohled na n..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. "škola hrou". Spojení multimediálního prostředí, sloužícího jako zvukové a vizuální uživatelské r..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. který je inhalován při vyšším okolním tlaku v prostředí hyperbarických komor, se v průběhu času stala zák..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
..  Software Statistica Miner a jeho pracovní prostředí 2.3.  Software Clementine a jeho pracovní ..

Základy biostatistiky
.. při tvorbě jejich koncepce brali toto v potaz. V prostředí volně dostupného LMS (Learning Management S..

Chirurgická propedeutika
.. sítě MEFANET – Poruchy vnitřního prostředí 7.1.2009 88.99 KB uživatel vzdělávací sítě MEFAN..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. první pomoc, acidobazická rovnováha, vnitřní prostředí, anesteziologie - Weill Cornell. Elektronické ..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. mezi pacientkami a jejich lékaři v databázovém prostředí. Původní česká dokumentace je obohacena o vyb.. .. pro sdílení lékařem a pacientem v databázovém prostředí Diář kontrol (při zobrazení v Adobe Reader mož..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. technologiemi, problematikou výpočetního prostředí a aplikačním software Maple, MATLAB a SPSS. S..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. pojmem a to zejména v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, kdy je nicméně často používán pouze .. .. zejména v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, kdy je nicméně často používán pouze ve své subje..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. vajíčka a jeho oplození spermií v laboratorním prostředí. Oplozená vajíčka jsou uložena do kultivačního bo..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. avšak při srovnání korunek v suchém a vlhkém prostředí dochází ve vlhkém prostředí k signifikantnímu pok..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].