Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

V rámci řešení projektu „Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP“ (CZ.1.07/2.3.00/09.0020) byl připraven a prakticky ověřen studijní předmět B006 -Medicína založená na důkazu, který je součástí nabídky Základního kurzu.

Předpokladem pro jeho absolvování je orientace v typologii klinických studií a dobrá znalost metodologie yhledávání lékařských a zdravotnických informací. Měsíc před termínem kurzu obdrží účastníci text klinické studie, kterou analyzují podle přiložených instrukcí a předloží ve formě internetového formuláře. Předmět je zaměřen tématicky na tyto oblasti:

Medicína založená na důkazu z hlediska historického vývoje, současného stavu a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním vzdělávání a v klinické praxi.  Formulace klinických otázek ve formátu PICO jako nezbytný předpoklad pro efektivní vyhledávání nejlepších důkazů; metodika a praktické ukázky.  Charakteristika specializovaných informačních zdrojů pro medicínu založenou na důkazu, praktické ukázky. Kategorizace vyhledaných literárních informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií a systematických přehledů pro rozhodovací procesy v medicíně a zdravotnictví.  Prezentace vlastních zkušeností s uplatňování medicíny založené na důkazu ve výuce pediatrie a klinickém rozhodování na Dětské klinice LF UP v Olomouci.

E-learningové opory, zpracované v programu Moodle, jsou z licenčních důvodů k časopiseckým článkům v plném rozsahu dostupné výhradně doktorandům LF UP v Olomouci na základě platné registrace. Volně dostupné části se aktivují tlačítkem Přihlásit se jako host.

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová, Bohdana Řeháková | LF UP | disciplína: Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, postgraduální studium | příloh: 1 | zobrazeno: 6151x | publikováno: 20.4.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 104 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 29

How to study and not forget - Principles of brain-compatible learning

Schizofrénia

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

eOtorinolaryngologie

Základy mamológie

Odběr krve

Rozštěpové vady obličeje

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Práca s textovým editorom nielen pre študentov

Hypertextový atlas patologie

Cholecystektomie laparoskopicky

Webcasting a vzdelávanie

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu

Kazuistiky infekčních nemocí

Morbus Crohn

Databáze obrazů v gastroenterologii

Horúčka

Procvičení histologických preparátů

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Otorinolaryngologie - semináře

Embryologické metody asistované reprodukce

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].