Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Random acces analyzátor (HITACHI 917)

Random acces analyzátor (HITACHI 917)

Automatický biochemický analyzátor Hitachi 917 je prototypem vysokokapacitního selektivního analyzátoru a je prototypem vysokokapacitního selektivního analyzátoru. Má kapacitu 800 fotometrických testů za hodinu a možnost selektivního výběru z palety padesáti biochemických testů. Jedná se o spektrofotometrické metody, využívající měření absorbance reakční směsi v kyvetě při různých vlnových délkách. Součástí analyzátoru je modul iontově selektivními elektrodami na stanovení sodíku, draslíku a chloridů.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, HITACHI 917 | příloh: 1 | zobrazeno: 7215x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike

 Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 22.04.2008.

História. Zobrazovacie diagnostické metódy v rentgenológii. Vyšetrenie klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Počítačová tomografia. Počitačová tomografia axiálne scany. Počítačová tomografia rekonštrukcie. Počítačová tomografia perspektíva. Magnetická rezonancia. Osteodenzitometria. Ultrasonografia. Mammografia.

 
autor: Lubomír Kočner | JLF UK v Martine | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: angiografia, tomografia, magnetická rezonancia, osteodenzitometria, ultrasonografia, mammografia | příloh: 4 | zobrazeno: 6956x | publikováno: 5.5.2008 | poslední úpravy: 1.2.2012

Random access analyser (HITACHI 917)

Random access analyser (HITACHI 917)

The automatic biochemical analyser Hitachi 917 is a prototype of high-capacity selective analyser. It has a capacity of 800 photometric tests per hour and the possibility of selective choice out of a range of fifty biochemical tests. This involves spectrophotometric methods that utilise measurements of absorbance of the reaction mixture in a cuvette at various wavelengths. A part of the analyser is an ion-selective electrode module for the determination of sodium, potassium, and chlorides. The duration of the video is 17 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Digital video, Presentations | klíčová slova: Automation, Clinical biochemistry, Analyser, HITACHI 917 | příloh: 1 | zobrazeno: 8623x | publikováno: 27.3.2009 | poslední úpravy: 4.12.2018

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.

 
autor: Václav Hušák, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Fyzikální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochrana | příloh: 1 | zobrazeno: 8659x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek je uveden stručnou anamnézou; po otevření odkazu  se zobrazí podrobnosti radiologického vyšetření se závěrečnou diagnózou.

 
autor: Miroslav Heřman, Filip Čtvrtlík, Lukáš Hrdina | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | příloh: 1 | zobrazeno: 12459x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Hypertext atlas of Rare Lymphomas

Hypertext atlas of Rare Lymphomas

Hypertext Atlas of Rare Lymphomas contains clinical and histological images of some rare hematologic/lymphatic malignancies of children. Virtual microscope interface is used to access histological images available in very high resolution. The Atlas is available in English and Czech.

 
autor: Josef Feit, Leoš Křen, Mojmír Moulis, Zdenka Křenová | LF MU | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimedia, Educational websites | klíčová slova: atlas, lymphoma, pathology | příloh: 1 | zobrazeno: 5928x | publikováno: 21.1.2010 | poslední úpravy: 9.4.2010

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie

Cieľom tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o podtlakovom uzatváraní rán (VAC terapia), ako novej metodike v chirurgickom ošetrovaní rán. Podtlakové uzatváranie rán je metódou liečby hlavne tých rán, ktoré sa hoja per secundam. Princípom postupu je umiestnenie špongie priamo do rany, ktorá sa následne prelepí fóliou. Drenáž rany je zabezpečovaná odsávacou hadičkou spojenou s VAC pumpou, produkujúcou podtlak. Tým je z rany odstraňovaný výpotok spolu s infekčným agens, zvyšuje sa teplota rany a spodina rany je mechanicky stimulovaná, čo zlepšuje proliferáciu buniek, najmä fibroblastov, a rast neokapilár.

 
autor: Tomáš Toporcer, Jozef Radoňak | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: VAC terapia, hojenie rán | zobrazeno: 20334x | publikováno: 24.7.2010 | poslední úpravy: 6.10.2017

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie

Soubor powerpointových prezentací k přednáškám z předmětu  "IC - radiologie" na témata: Lékařské zobrazovací metody, ochrana před ionizujícím zářením, základy skiagrafie, dynamické RTG metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, nukleární magnetická rezonance, ultrasonografie a infračervené zobrazování.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, termografie | příloh: 8 | zobrazeno: 7904x | publikováno: 9.10.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Study materials for modul IC - Radiology

Study materials for modul IC - Radiology

Powerpoint presentations for modul ,,IC - Radiology" on the following topics: Radiological imaging methods, Radioprotection, basics of radiobiology, basics of radiography, X-ray films, dynamic X-ray methods, X-ray contrast agents, Computed tomography, Magnetic resonance, Ultrasonogrphy and Ultrared imaging.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Presentations | klíčová slova: radiology, CT, MR, Ultrasonograpgy, X-ray, Imaging | příloh: 8 | zobrazeno: 3524x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Radiologické zobrazovací metody

Radiologické zobrazovací metody

Komentovaná ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a zobrazovacích metod na lékařské fakultě.Zabývá se historií oboru, jeho současnou podobou a trendy jeho dalšího rozvoje. Podává rozdělení hlavních zobrazovacích modalit dle fyzikálních principů.
Druhá část je věnována statickým radiologickým metodám v rámci radiodiagnostiky – tedy technikám snímkování, analogovému i digitálnímu obrazu a zásadám rtg projekcí.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.
 

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Radiologie, zobrazovací modality, skiagrafie, rtg snímkování, rtg projekce, analogový a digitální obraz | příloh: 3 | zobrazeno: 9550x | publikováno: 6.2.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Radiological Imaging Methods

Radiological Imaging Methods

This ppt teaching file is an introduction to the study of radiology for students of medical faculty.
History of radiology, overview of different contemporary imaging methods, their physical principles and future trends of radiology are presented. The second part is dedicated to the static radiological methods of conventional radiography, to radiographic positioning /views/ and to the acquisition of analoque and digital image in radiology.
The presentation is followed by control questions (multi-choice test).

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Presentations | klíčová slova: Radiology, imaging modalities, radiography, X-ray views, analogue and digital image. | příloh: 2 | zobrazeno: 3342x | publikováno: 4.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Dynamic X-ray methods. X-ray contrast agents

Dynamic X-ray methods. X-ray contrast agents

This ppt file overviews dynamic radiological procedures: principles of fluoroscopy, seriography, cineradiology and videorecording are presented.
The second part treats contrast agents currently employed in X-ray examinations of different organs.
The presentation is followed by control questions (multi-choice test).

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Presentations | klíčová slova: Fluoroscopy, seriography, cineradiography, videorecording. X-ray kontrast agents | příloh: 3 | zobrazeno: 3814x | publikováno: 4.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Radiology of bones – basic patterns

Radiology of bones – basic patterns

This presentation covers the principles of radiological skeletal examinations, the indications and the basic semeiological patterns in X-ray osteological imaging. Structural and morphological X-ray skeletal changes in current diseases of bones are treated and images of these affections are presented.
The presentation is followed by control questions (multi-choice test)

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody, Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Presentations | klíčová slova: Skeletal radiology, structural changes of bones, morphological changes of bones, osteoporosis, osteosclerosis, osteolysis, periostosis, anomalies of bones. | příloh: 2 | zobrazeno: 4035x | publikováno: 4.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Radiology of Gastrointestinal tract (GIT)

Radiology of Gastrointestinal tract (GIT)

The PowerPoint presentation deals with the examination of GIT with X-ray, scintigraphy, ultrasonography and endoscopic techniques. It refers to the typical findings of radiodiagnostic and disease states briefly the possibilities of their treatment. Part of the article is also a test on a given topic, indicating the correct answers.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody, Vnitřní lékařství | kategorie: Presentations | klíčová slova: radiology, gastrointestinal tract, imaging methods, patological findings of GIT | příloh: 2 | zobrazeno: 5786x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Atlas of Radiological Images

Atlas of Radiological Images

A web based atlas of thousands of radiological images grouped into clinical cases with concise description of the case and the finding. Images are grouped according to topography, organ, and modality. A number of images have set a skill level to guide pregraduate students. Numerous keywords link to their respective cases. The atlas issues a Google gadget "Radiology case of the day", which displays every day a different imaging case on your desktop.

 
autor: Lukáš Lambert | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Learning sites | klíčová slova: Atlas, Radiology, Images | příloh: 1 | zobrazeno: 8338x | publikováno: 24.11.2010 | poslední úpravy: 26.4.2012

Ošetrovanie chronických rán

Ošetrovanie chronických rán

E -learningový kurz v prostredí LMS Moodle.

Prvá lekcia e-learningového kurzu s názvom Ošetrovanie chronických rán je obsahovo zameraná na problematiku preväzu chronickej rany. Poukazuje na jednotlivé kroky pracovného postupu ošetrenia chronickej rany, ktorý je jedným z faktorov ovplyvňujúcich proces hojenia rany. Druhá lekcia e-learningového kurzu s názvom Produkty lokálnej terapie nehojacich sa rán je obsahovo zameraná na ošetrenie nehojacej sa rany za využitia produktov moderného spôsobu ošetrenia.
Kurz určený pre študentov odboru ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a všeobecného lekárstva. V rámci štúdia ho môžu využívať študenti v predmetoch: Ošetrovateľské techniky; Chirurgia a ošetrovateľstvo; Ošetrovanie chronických rán; Základy ošetrovateľstva. Tiež môže byť prínosný pre študentov študijného programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany.
 

 
autor: Michaela Miertová, Mária Tabaková, Katarína Žiaková, Anna Ovšonková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediálne pomôcky, E-learningové kurzy | klíčová slova: chronická rana, ošetrovanie, hojenie, preväz, čistenie rany | příloh: 4 | zobrazeno: 8974x | publikováno: 12.1.2012 | poslední úpravy: 21.7.2014

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia patří mezi nejčastější zlomeniny v traumatologii. Většina těchto zlomenin se v posledních desetiletích léčí operačně. Předkládáme prezentaci ošetření zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při operaci byla použita dlaha Aptus s možností využití výkyvných a úhlově stabilních šroubů.

 
autor: Radek Veselý, Jan Trávník, Radomír Suchomel, Jaroslav Winkler, Radim Herůfek, Libor Paša | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: zlomenina, distální radius, volární přístup | příloh: 1 | zobrazeno: 4528x | publikováno: 13.7.2016

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice

Rakovina krčka maternice je u žien po rakovine prsníka najčastejšou gynekologickou malignitou. V súčasnej dobe sa vo vyspelých krajinách vďaka včasnému a plošnému skríningu rakoviny krčka maternice darí znižovať incidenciu a mortalitu. Zásadný pre jeho úspech je dlhý časový interval od vzniku prekancerózy po rozvoj invazívneho zhubného nádoru a prístupnosť krčka maternice vyšetreniu. Vďaka skríningu sa tak zachytí 80% prípadov v prvom štádiu. Nové vedecké poznatky hlavne vo sfére molekulárnej biológie, diagnostiky a terapie však posúvajú manažment cervikálnych prekanceróz a rakoviny krčka maternice míľovými krokmi vpred.
Cieľom predkladaných skrípt je podať komplexný pohľad na proces cervikálnej karcinogenézy, molekulárnu diagnostiku a najnovšiu konzervatívnu a chirurgickú terapiu s dôrazom aj na efektívnu primárnu prevenciu. Táto práca bola zostavená podľa metodických usmernení Univerzity Komenského.

 
autor: Erik Kúdela | JLF UK v Martine | kategorie: Pedagogické diela, Online videokonferencie | klíčová slova: rakovina krčka maternice, cervikálne prekancerózy | příloh: 4 | zobrazeno: 1781x | publikováno: 7.2.2019 | poslední úpravy: 8.2.2019

Rádioaktivita II.

Prednáška „Rádioaktivita II“ vysvetľuje rádioaktívnu premenu alfa a beta, interakcie týchto častíc s prostredím, energetické spektrá a dolety častíc, ochranu pred žiarením.                                                                                                                                                                                                                                

 
autor: Katarína Kozlíková | LF UK v Bratislave | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: rádioaktivita, alfa častica, beta častica | příloh: 1 | zobrazeno: 1427x | publikováno: 7.4.2020

X-rays: Sources and Spectra

The lecture „X-rays: Sources and Spectra“ is aimed to explain X-ray origin, their energy spectra (line and continuous), their interactions with matter, radiation attenuation and properties of X-rays important for medical applications.                                                                                                                                              

 
autor: Katarína Kozlíková | LF UK v Bratislave | disciplína: Biofyzika | kategorie: Lectures, Presentations | klíčová slova: X-rays medical applications | příloh: 1 | zobrazeno: 859x | publikováno: 26.4.2020 | poslední úpravy: 19.10.2021

Radioactivity III.

The lecture „Radioactivity III“ is aimed to explain gamma decay, interaction of gamma rays with matter, energy spectra, radiation attenuation, and protection against radiation.                                                                                                                                                                                                                         

 
autor: Katarína Kozlíková | LF UK v Bratislave | disciplína: Biofyzika | kategorie: Lectures, Presentations | klíčová slova: gamma decay, energy spectra | příloh: 1 | zobrazeno: 832x | publikováno: 20.4.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 243 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 70

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Hypertext atlas of Fetal Pathology

Hypertext atlas of Dermatopathology

Hypertextový atlas fetální patologie

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně

Using MIPO technique, LCP 4,5/5,0, to treat intraarticular proximal tibia fracture

General and specialized psychiatry

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

eOtorinolaryngologie

Základy mamológie

RFA jaterních malignit perkutánním přístupem

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow

Obecná a speciální psychiatrie

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Virtuální mikroskop

Mikrobiologie on-line

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Hypertextový atlas patologie

Automatizace v klinické biochemii

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Cholecystektomie laparoskopicky

Automatická analýza moči

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Automatický analyzátor Advia Centaur

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].