Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

www.skeletopedia.sk

Vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe internetovej stránky realizovanej pomocou HTML5, Javascriptu, programovacieho jazyka PHP a databázou MySQL. Na získanie polygonálnych modelov boli použité povrchové skenery a CT i-CAT skener. Skenovali sa skutočné ľudské kosti z Anatomického ústavu Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Atlas je určený primárne študentom medicíny a obsahuje aj interaktívne označovanie štruktúr kostí, automatické vyhľadanie štruktúry a zobrazenie na 3D modely, stručnú tabuľku s kľúčovými informáciami o kostiach a kvíz.

 
autor: Tomáš Havran, Michal Slabej, Peter Šulík | LF UK v Bratislave | disciplína: Anatomie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: atlas kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný materiál, 3D anotácie | příloh: 2 | zobrazeno: 8930x | publikováno: 25.4.2014

Computed tomography - CT

Computed tomography - CT

This ppt teaching file resumes the principle, technical features and current methods of CT examinations in clinical practice. The presentation includes a lot of pictures, which ilustrative shows possibilities of CT and help us understand it´s principles.
The presentation is followed by control questions (multi-choice test)

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Presentations | klíčová slova: CT, spiral CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfusion CT, radiation burden in CT examinations | příloh: 2 | zobrazeno: 3395x | publikováno: 4.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Výpočetní tomografie - CT

Výpočetní tomografie - CT

Komentovaná ppt prezentace podává přehled principu, technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi jeho vyšetření. Prezentace obsahuje množství obrázků a schémat dané problematiky, které usnadňují pochopení probírané látky a ukazují veškeré možnosti tohoto vyšetření.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: CT, spirální CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyšetřeních | příloh: 2 | zobrazeno: 7303x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění principů a klinického významu nové zobrazovací modality - hybridní pozitronové a výpočetní tomografie (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně podaném malém množství radioaktivní látky značené pozitronovým zářičem získáme tomografické řezy různých tkání celého těla v různých rovinách. PET umožňuje detekci a následnou registraci změn metabolizmu v patologicky změněné tkáni, jedná se tedy o tzv. molekulární zobrazování. |Součástí výukového programu jsou příklady klinického využití PET v praxi (6 kazuistik).

 
autor: Milan Kamínek, Miroslav Mysliveček, Pavel Koranda, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nádory, Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, Výpočetní tomografie, PET/CT | příloh: 1 | zobrazeno: 7429x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

3D pracoviště neurochirurgie je projekt zaměřený na vytváření výukových materiálů založených na vytvoření počítačových modelů postihujících topografickou anatomii různých částí těla. Vytváření pomůcek se zaměřením pro účely výuky onkologie, chirurgické propedeutiky, neurochirurgie a chirurgie včetně přípravy na státní rigorosní zkoušku. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické rozvahy při interaktivní výuce (vztahy jednotlivých patologií k okolním strukturám, a funkční důsledky vyplývající z těchto vztahů), ilustrace terapeutické plánovací rozvahy a pregraduální ilustrace možností vlastního operačního výkonu z hlediska prostorové představy blízké reálné operační situaci.

 
autor: Zdeněk Novák, Ivo Říha | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky | klíčová slova: neurochirurgie, stereotaktický prostor, 3D, modelování, volume-rendering, surface-rendering, PACS, Telemedicína, neurovědy | zobrazeno: 10934x | publikováno: 24.1.2007 | poslední úpravy: 22.10.2007
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 21 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Cévy břicha a pánve
.. pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové snímky. Materiál je proto urče.. ..klíčová slova: žíly, 3D rekonstrukce, flashová ..

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury
.. se testování in vitro - a to např. s pojmem 3D kultury (tří dimenzionální kultury), jimiž mysl..

Study materials for modul IC - Radiology
.. topics: Radiological imaging methods, Radioprotection, basics of radiobiology, basics of.. .. KB registered user – – Radioprotection, basics of radiobiology | 19.11.2010 558.16.. ..klíčová slova: CT, MR, Ultrasonograpgy, X-ray,..

Interaktivní výuka anatomie
.. části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na interaktivní v.. ..klíčová slova: RTG, CT,..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. – – Výpočetní tomografie - CT | 23.11.2010 1.67 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, ..

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence 3D rekonstrukce orgánů 28.4.2010 4.45 MB uživatel vz..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..ctvi-indikace .. ..ctvi-indikace ..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. řezu, měnit jas a kontrast obrazu, vytvořit 3D model anatomických struktur. Cílem přednášky je ú.. .. metoda Cone Beam Computed Tomography (dále CBCT) dokáže detailně zobrazit skelet a tvrdé zubní tk.. .. Licence PREZENTACE: Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi 24.8.2015 kdokoli .. ..klíčová slova: CT, Rentgenologie, metoda, Cone, Beam, Computed,..

Přehled lymfatického systému
.. Základ animací tvoří rekonstrukce vytvořené z CT řezů, magnetické rezonance i rentgenové snímky. K..

Aneuryzma abdominální aorty
.. pupku) a vyšetření ultrazvukem máme k dispozici CT nebo jeho modifikace jako je spirální CT či CT an..

Orthopaedics
..ct.. .. – anterior cruciate ligament reconstruction, shoulder stabilization. In Surgical and..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. – klinické studie, terapie, mikrobiom, 3D Virtuální plánování a rekonstrukce dolní čelisti ..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. jevů je v současnosti věnována jiná část výuky. CT - výklad teorie, návod na praktická cvičení Kurz ..

Hypertext atlas of Pathology
..ction-multimedia#Educational.. .. for pre-graduate students. It is under construction and in full version so far available in Czech.. .. and microscopic pictures play the key role in the pathology diagnosis..

Virtuální mikroskop
.. klinické snímky, snímky z endoskopu, rentgenu, CT i magnetické rezonance a snímky histologické). Tě..

Kapitoly z ortopedie
.. a úrazů páteře obsahuje diagnostiku – rtg, CT, MRI, u nádorů páteře a těžkých poranění páteře. ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. projektu se na jeho tvorbě podílejí kliničtí neurologové, logoped a radiolog za technické sp.. .. na DVD, kontakt mezi autory a studentem/čtenářem a technickou podporu. Bude obsahovat v..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní h.. .. poruchách a i jim bude věnován prostor tak, aby čtenář získal povšechný přehled tématu tohoto textu ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and Communicating System) v rámci ..

eOtorinolaryngologie
.. naopak by byl rád, kdyby čtenáři hledali v předkládaných info.. .. 15.4 Chronické rinosinusitidy 15.5 HRCT anatomie splanchnokrania 15.6.1-6 Akutní ..

Hypertextový atlas patologie
.. více spoluautorů. Jednotlivé kapitoly (tag SECTION) jsou automaticky číslovány a mohou být vno..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].