Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Představujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.                                              

 
autor: Zbyněk Tonar, Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka Kočová | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, histologie, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 5043x | publikováno: 28.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

www.skeletopedia.sk

Vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe internetovej stránky realizovanej pomocou HTML5, Javascriptu, programovacieho jazyka PHP a databázou MySQL. Na získanie polygonálnych modelov boli použité povrchové skenery a CT i-CAT skener. Skenovali sa skutočné ľudské kosti z Anatomického ústavu Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Atlas je určený primárne študentom medicíny a obsahuje aj interaktívne označovanie štruktúr kostí, automatické vyhľadanie štruktúry a zobrazenie na 3D modely, stručnú tabuľku s kľúčovými informáciami o kostiach a kvíz.

 
autor: Tomáš Havran, Michal Slabej, Peter Šulík | LF UK v Bratislave | disciplína: Anatomie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: atlas kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný materiál, 3D anotácie | příloh: 2 | zobrazeno: 9396x | publikováno: 25.4.2014

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

3D pracoviště neurochirurgie je projekt zaměřený na vytváření výukových materiálů založených na vytvoření počítačových modelů postihujících topografickou anatomii různých částí těla. Vytváření pomůcek se zaměřením pro účely výuky onkologie, chirurgické propedeutiky, neurochirurgie a chirurgie včetně přípravy na státní rigorosní zkoušku. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické rozvahy při interaktivní výuce (vztahy jednotlivých patologií k okolním strukturám, a funkční důsledky vyplývající z těchto vztahů), ilustrace terapeutické plánovací rozvahy a pregraduální ilustrace možností vlastního operačního výkonu z hlediska prostorové představy blízké reálné operační situaci.

 
autor: Zdeněk Novák, Ivo Říha | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky | klíčová slova: neurochirurgie, stereotaktický prostor, 3D, modelování, volume-rendering, surface-rendering, PACS, Telemedicína, neurovědy | zobrazeno: 11002x | publikováno: 24.1.2007 | poslední úpravy: 22.10.2007
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 16 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Cévy břicha a pánve
.. a pánve. Základ animací tvoří pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové snímky. Mater.. ..klíčová slova: žíly, 3D rekonstrukce, flashová .. ..klíčová slova: žíly, 3D rekonstrukce, flashová ..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. třech výukových videích je popsána rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně (DIEP lalokem z pod.. .. rekonstrukce prsu po ablaci vlastní tkání z podbřišku - DIEP l.. ..klíčová slova: rekonstrukce prsu, mikrochirurgie, tumor prsu, DIEP lalok,..

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?
.. tvrdými zubními tkáněmi a adhezivně fixovanými rekonstrukcemi jako jsou kompozitní výplně či laboratorně zhot..

Přehled lymfatického systému
.. a doprovodným textem. Základ animací tvoří rekonstrukce vytvořené z CT řezů, magnetické rezonance i rent..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. peritonea je užita alternativní technika rekonstrukce..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. – klinické studie, terapie, mikrobiom, 3D Virtuální plánování a rekonstrukce dolní čelisti .. .. terapie, mikrobiom, 3D Virtuální plánování a rekonstrukce dolní čelisti Moderní metody při studiu vývoje ..

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury
.. se testování in vitro - a to např. s pojmem 3D kultury (tří dimenzionální kultury), jimiž mysl..

Computed tomography - CT
..klíčová slova: spiral CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfusion CT, radiation burden in CT..

Minimálně intervenční stomatologie
.. již došlo k jejich poškození nabízí možnost rekonstrukce minimálně invazivními te..

Výpočetní tomografie - CT
..klíčová slova: spirální CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyš..

Plastická a rekonstrukční chirurgie
.. oblastí zájmu oboru a ve vymezených tématech (rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně pro..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. řezu, měnit jas a kontrast obrazu, vytvořit 3D model anatomických struktur. Cílem přednášky je ú..

Komplexní léčba dekubitů
.. v rámci strategie operační léčby a možností rekonstrukce u pacientů s proleženinami (dekubity). Speciální ..

Research Activities in Dentistry
.. – clinical studies, therapy, microbiome, 3D virtual planning and reconstruction of the lower..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. Kazuistika:Dvířkový lalůček jako efektivní rekonstrukce při léčbě hluboké elektrické popáleniny části ruk..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. je úprava oken, měření, nejrůznější softwarové rekonstrukce, fúze obrazů atd., spektrum možností záleží jen n..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].