Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, Akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | příloh: 1 | zobrazeno: 4443x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014

Akutní stavy v neurochirurgii

Akutní stavy v neurochirurgii

V současné době je neurochirurgická tématika rozptýlena do několika předmětů studia na lékařské fakultě - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro problematiku akutních stavů v neurochirurgii. Cílem dokumentu je praktický pohled na urgentní stavy v neurochirurgii, se kterými se může setkat lékař nejrůznějších specializací , a které vyžadují akutní neurochirurgickou konzultaci a řešení pro riziko vzniku závažného nezvratného neurologického deficitu nebo ohrožení života nemocného. Autoři rovněž v poznámkách prezentují praktický pohled na základní atypické rysy klinického nebo radiologického obrazu vybraných neurochirurgických urgentních stavů, které mohou vést k diagnostickým potížím, neadekvátní volbě léčebného postupu nebo oddálení neurochirurgické konzultace. Právě tento praktický pohled postavený na ilustrativních kasuistikách doplňuje poznatky, které studenti získávají při výuce chirurgie, neurologie, urgentní medicíny a v menší míře i jiných oborů.

 
autor: Jan Chrastina, Zdeněk Novák, Pavel Cejpek, Ivo Říha, Radim Jančálek | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Neurochirurgie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: Akutní neurochirurgie, Neurotraumatologie, Cerebrovaskulární neurochirurgie | příloh: 1 | zobrazeno: 8812x | publikováno: 2.9.2011 | poslední úpravy: 3.1.2012

Extrémní stavy

Extrémní stavy

Extrém či extrémní, je termín, který označuje nějakou krajnost, výstřednost či mimořádnost, tedy něco, co vybočuje z obvyklosti nebo z průměru. Extrémní stav pak tedy označuje podmínky, které překračují vymezené hranice. Cílem tohoto textu je ukázat, do jaké míry je lidské tělo schopné přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí, ve kterém existuje a poukázat na to, co s sebou přináší život v nějakém extrému. Shrnuje schopnosti těla okamžitě reagovat na změnu, která zabrání jeho potenciálnímu poškození, ukazuje do jaké míry je jedinec schopen přizpůsobit se vlivu extrémních podmínek v průběhu života a konečně možnosti adaptace na vnější podmínky, které jdou z generace na generaci. Text se věnuje vlivům nízkého parciální tlaku kyslíku na lidský organismus, vlivům působení vysokého tlaku, gravitačního zrychlení, dále problematice stavu beztíže a vlivu extrémních teplot na lidské tělo.

 
autor: Jan Horák | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: extrém, stres, nadmořská výška, potápění, gravitační přetížení, stav beztíže, teplota | příloh: 1 | zobrazeno: 2958x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 2.10.2014

Interaktivní testy k tématům Akutní medicíny

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Edukační portál AKUTNE.CZ nabízí svým uživatelům mimo jiné také možnost, jak ověřit své znalosti v oblasti akutní medicíny. Testová agenda je součástí bohaté nabídky různých druhů výukových materiálů. V současnosti je na portálu AKUTNE.CZ šest autoevaluačních elektronických testů, které se tematicky dotýkají různých oborů akutní medicíny.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Akutní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: akutní medicína, elektronický test | příloh: 1 | zobrazeno: 9054x | publikováno: 19.3.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: angioplastika, koronarografie, stent | příloh: 1 | zobrazeno: 18745x | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast Akutní medicíny

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny

Rozsáhlý internetový výukový portál AKUTNE.CZ se již od svého počátku orientuje na výuku akutní medicíny formou interaktivních multimediálních algoritmů a dalších elektronicky publikovaných výukových materiálů. Zárukou kvality a rozvoje algoritmů jsou dohled odborníků na akutní medicínu příslušných odborností a garanti jednotlivých kapitol portálu.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Akutní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: akutní medicína, interaktivní algoritmy | příloh: 1 | zobrazeno: 7788x | publikováno: 19.3.2010 | poslední úpravy: 22.9.2015

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat Akutní medicíny

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

Algoritmizace a procesní řízení léčebného procesu se s rozvojem systémů řízení kvality a vyhodnocování vlastní kvality péče stává hitem současnosti. Je zřejmé, že procesně myslící lékař dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž se akutní medicína hemží, reagovat efektivněji, rychleji a ekonomičtěji. Webový portál AKUTNE.CZ se prostřednictvím interaktivních výukových algoritmů snaží o simulaci rozhodovacího procesu u akutního pacienta. Jednoznačným cílem je, aby si student uchoval v paměti správné postupy vedoucí k řešení akutních situací. Obsahem tohoto souborného díla je 22 algoritmů v českém i anglickém jazyce, ve kterých jsou interaktivní formou zpracována témata akutní medicíny, a to od přednemocniční péče až po péči vysoce specializovanou ve formě nemocniční péče o kriticky nemocné.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 35 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie
.. morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zk.. .. určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její.. .. Netolický~autori.php?tid=50#Eva.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: orgán, Periodoncium, Akutní záněty, Nekróza, Ga..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. trpící hemofilií a jinými vrozenými krvácivými stavy) vytvořila síť, jejímž cílem je vzájemná spolupr.. .. péče pro pacienty trpící hemofilií a jinými vrozenými krvácivými stavy) vytvořila síť, jejímž c.. .. Brabec~autor-122563-petr-brabec#Miroslav Penka, Peter.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Český národní hemofilický program 2.. ..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český národní hemofilický progra.. ..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, ..

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu
..Vzdělávací ma.. .. rytmu. Zde pacientovi nedokážeme pomoci. Akutní infarkt myokardu a nestabilní angýna pektoris j.. .. je přirozená smrt ze srdeční příčiny, která nastává do jedné hodiny od vzniku příznaků.Nejčastěji se.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Problematika alergických stavov a imunológie
..verzita tretieho.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 26.02.2008. Imunita. Novodobá h.. .. V.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Alergické stavy a imunológia 9.4.2008 3.49 MB ktokoľvek – &.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. Metotrexátem indukovaná neurotoxicita Akutní toxická leukoencefalopatie Reversible .. .. prezentují přehledový tutorial Leukoencefalopatie indukovaná c.. ..Vladimír Mihál~autori.php?tid=3#Kamila M.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: léčbou, Metotrexátem indukovaná neurotoxicita, Akutní toxická leukoencefalopatie, Posterior reversible .. ..klíčová slova: iindukovaná cytostatickou léčbou, Metotrexátem indukovaná ..

Problematika transformácií leukoplakií
.. lokalizáciu. Medzi najčastejšie prekancerózne stavy patria homogénna leukoplakia, škvrnitá le.. .. odborníkov zaoberajúcich sa prekanceróznymi stavmi sa n.. .. Jenča~autori.php?tid=151#Eugen Ďurov.. .. v prezentáciách poskytujú pohľad na problematiku pr.. ..klíčová slova: prekancerózne stavy,.. ..klíčová slova: prekancerózne stavy,..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
..vé .. .. je zpracováno těchto pět témat: Artróza, akutní a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření ko.. ..vaná videa seminářů z Ortopedie a Traumatologie poh.. ..Valér .. .. 36.38 MB registrovaný uživatel – – Akutní a chronická osteomyelitida | 8.11.2010 69.84 MB .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: artróza, osteomyelitida, acetabulum, pánev, klinické ..

Koagulace v kostce
..vučená interaktivní animace popisuje základní pato.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Koagulace v kostce 11.6.2010 .. ..klíčová slova: APTT, INR, trombofilní stavy.. ..klíčová slova: APTT, INR, trombofilní stav..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují .. ..Výukové prezentace dokumentují postupy při pos.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Akutní stavy - ORL 23.9.2014 98.06 KB kdokoli – .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Akutní stavy - ORL 23.9.2014 98.06 KB kdokoli – .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: alergie, epilepsie, gynekologie, kóma, krvácení, popáleniny, porod, šok, toxikománie, aspi..

Poruchy metabolismu sodíku a vody
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. hypernatremie, hypovolemie a edémové stavy.. .. základní patofyziologické principy a klinický význam poruch metabolismu sodíku a vody, jejich d.. .. Záv.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Poruchy metabolismu sodíku a vody 2.. ..klíčová slova: hyponatremie, hypovolemie, hypervolemie, edém, diuretika, infuzní l..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. břišní patří mezi závažné, život ohrožující stavy. V přednášce je uvedeno rozdělení ileózních náhlý.. .. náhlé příhody břišní patří mezi závažné, život ohrožující stavy. V přednášce je uvede.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Ileózní náhlé příhody břišní 5.12.2..

Výukové materiály - první pomoci
.. první pomoci (resuscitace, úrazové a neúrazové stavy, záchrana tonoucího, rizika pohybu v horách, me.. .. několika e –learningových materiálů, jejichž cílem je podpora výuky prvn.. .. Kubíková~autor-179955-zdenka-kubikova#Barbora Zuchová, J.. .. První pomoc v tělesné výchově (neúrazové stavy, úrazy v tělesné výchově) Úrazy elektrickým proud.. ..Výukový obsah je dostupný prostřednictvím exte.. ..klíčová slova: vní pomoc, resuscitace Guidelines 2010, záchrana t..

Tubulointersticiální nefritidy
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. klinický obraz i léčbu. Postupně jsou probrány akutní i chronické TIN, bakteriální a hypersensitivní TI.. .. i chronické TIN, bakteriální a hypersensitivní TIN, analgetická a refluxová ne.. ..Věra Čertíková Chá.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Tubulointersticiální nefritidy 29.. ..klíčová slova: nefritida, TIN, ledviny, renální insuficience, analgetická ne..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest). Učebnice postihuje všechna t.. .. oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerp.. .. Bruthans~autor-178-jan-bruthans#Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor .. .. přístup řízen na externím úložišti – Akutní intoxikace 19.2.2008 přístup řízen na externím úl.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kardiopulmonální resuscitace 31.. ..klíčová slova: anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perio.. ..váleno Ediční komisí LF UK~..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. v.. ..Vizuální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejl.. .. (zlomenina lokte, zlomenina předloktí), urologii (operace hydronefrózy) a hrudní chirurgie (.. ..v Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Martin .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mozkové aneuryzma 1 16.12.2015 k.. ..klíčová slova: video, dětská chirurgie, n..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. postižení kyčle. Dalšími indikacemi jsou stavy po zlomeninách v oblasti kyčelního kloubu, ať už .. .. zabývající se základy diagnostiky a léčby infektů endop.. ..v Hromádka~autor-73-rastislav-hromadka#David .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Řešení hlubokého infektu endo..

Urgentná medicína pre medikov
.. text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je k.. .. Masár~autori.php?tid=35#Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Joze.. .. krvácania Najdôležitejšie životohrozujúce stavy Šok Dýchavica a dychová nedostatočnosť Mana.. .. je už druhá v poradí, ktorú kolektív vytvoril. Za viac ako 5 ro..

Psychiatrie: pro 5. ročník
..vé .. .. Farmakoterapie; Alkohol a další návykové látky; Akutní psychické poruchy; Afektivní poruchy v klinické p.. .. přednášek (v Adobe Presenter) z psychiatrie pro studenty 5... .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Psychiatrie: pro 5. ročník 20.. ..klíčová slova: biologická psychiatrie, schizofrenie, afektivní poruchy, demence, poruchy osobnosti, ..

Neurologické vyšetření norma
.. k přednáškám~sekce-pkp#Interaktivní simulátory~sekce-simulatory#E-learningové ku.. .. Vědomí, Amentní syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha temporálního laloku, Vyšší mozk.. ..V multimediální prezentaci je popsán konkrétní post.. ..v: Neurologické kliniky 1. LFUK a .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ NORMA 8.1... ..klíčová slova: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nerv.. ..váleno Ediční komisí LF UK~..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
..Výukové publikace a autorská dí.. .. pneumatického systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím .. ..vé postižení v oblasti pneumatického systému spán.. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor J.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: systém, spánková ..

Základy anesteziologie
.. za pomocí farmakologických či jiných postupů zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolest.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Akutní normolovemická hemodiluce 5.12.2007 3.79 MB .. ..vaný anesteziolog musí bezpodmínečně zvládnout zaji.. ..klíčová slova: akutní..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. choroby (Fuchsova dystrofia), poúrazové stavy alebo pooperačné komplikácie, vedú k zníženej tra.. .. ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (Fuchsova d.. .. Furdová~autori.php?tid=509#Konštantín Peško, Ivajlo Pop.. .. napríklad degeneratívne choroby, poúrazové stavy alebo pooperačné komplikácie, vedú k zníženej tra.. .. rohovky Mnohé choroby rohovky,  napríklad d.. ..klíčová slova: vka, keratoplastika, perforačná k..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
..v e-learningových objektů~sekce-archiv#Podklady k p.. ..vané vedení dětských onemocnění (IMCI – Integ.. ..va.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Strategie integrovaného vedení dě.. ..klíčová slova: nemocnění, strategie WHO, průjmová onemocnění, akutní respirační infekce, malárie, ma.. ..klíčová slova: dětská nemocnění, strategie WHO, průjmová onemocnění, akutní respirační infekce, malárie, ..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
..vaná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. .. je multimediální učební portál dostupný v elektronické podobě na internetu pro studenty m.. .. Klein~autori.php?tid=713#Ondřej Malý, Jakub Čiv.. .. zabývá epidemiologií, patofyziologií, klinickými stavy, léčbou a následnou rehabilitační péčí termick.. .. Epomed.cz vzniká na podporu e-learningu jako moderního z..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
..vý atlas obsahuje klinické i histologické obrazy ně.. .. Křen, Mojmír Moulis, Zdenka Křenov.. .. kožní retikulohistiocytóza u pacienta pro akutní lymfoblastickou leukemii s trisomií chromosomu 5 .. ..vý atlas histologie vzácných hematologických mal..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
..Výukové publikace a autorská dí.. .. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produ.. .. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inha.. ..v Lipový~autor-87971-bretislav-lipovy#Jakub .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – v.. .. přístup řízen na externím úložišti – Stavy vedoucí k patologické akumulaci lipidů - st.. ..vou skupinou jsou nejen studenti pregraduálního s..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče .. .. Číhalík~autori.php?tid=18#Bohdana Řeháková a .. .. interpretace elevací ST úseku jako projevu akutní fáze infarktu myokardu, stejně tak i depresí ST ú.. .. multimediální, přehledná a komplexní prezentace všech dosud známých a literárně publikovaných situa.. ..klíčová slova: EKG křiv..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
..Výukové publikace a autorská dí.. .. text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se cht.. ..vonne.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. .. Neurologie - cvičení [VLNE9X1c] Propedeutika v neurologii - cvičení [VLNP081c] Pracoviště: Neurologická kli.. ..klíčová slova: léčba, DMD terapie, difererenciální diagnostika, akutní diseminovaná encefalomyelitis, neuromyelitis .. ..klíčová slova: difererenciální diagnostika, akutní diseminovaná encefalomyelitis, neuromyelitis ..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. management of the therapeutic process has become very popular as quality management systems have.. .. Interaktivní testy k tématům akutní medicíny AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro .. .. integral part of modern textbooks and are perceived as very illustrative by the students. Linking.. ..klíčová slova: head injury, craniocerebral trauma, central venous catheter, basic life support,..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].