Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Učebnice je určena především studentům prvního semestru bakalářských oborů fyzioterapie a všeobecná sestra, jimž má na začátku studia poskytnout základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii. Její nedílnou součástí je samostatná gramatická příručka, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části učebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají studentům přiblížit jednotlivé gramatické jevy a pomoci jim osvojit si základní slovní zásobu. Materiál pro přípravu většiny cvičení byl excerpován z autentické lékařské dokumentace poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno, pražskou Thomayerovou nemocnicí a Ústavem jazyků LF UK v Hradci Králové.

 
autor: Libor Švanda, Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová, Eva Dávidová | LF MU | disciplína: Anatomie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Latinská lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická terminologie | příloh: 2 | zobrazeno: 6243x | publikováno: 1.6.2016 | poslední úpravy: 8.6.2016

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 1755x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Ošetřovatelství jako vědní obor
..klíčová slova: Základní obory, Aplikované obory, Holistické zdraví, Metaparadigma, P.. ..klíčová slova: Základní obory, Aplikované obory, Holistické zdraví, Me..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. Lékové formy - Prezentace pro bakalářské obory Farmakoterapie diabetu mellitu -..

Prekancerózy rodidel III - Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc
.. je určena pro všechny studenty studující obory Porovnictví a gynekologie. V přednášce si pře..

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
.. u žen" je určena studentům a zájemcům o obory porodnictví a gynekologie. Symptom inkontinence ..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. zaujímá významné místo mezi preventivními obory. Význam této disciplíny je nejen zdravotnický, al..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce
.. u žen" je určena studentům a zájemcům o obory porodnictví a gynekologie. V poslední letech se z..

Soubor přednášek z anatomie
.. oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory..

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
.. nezbytném pro jednotlivé bakalářské studijní obory. Obecná farmakologie je doplněna kapitolami s..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka) 19.8.2016 627.78 KB k..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. jako celek, který se prolíná všemi klinickými obory. Při vývoji portálu AKUTNE.CZ i samotných alg..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. v neurologii, ale pro všechny medicínské obory. Skripta jsou zpracována v oblíbeném wiki fo..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. v oboru maxilofaciální chirurgie a pro ostatní obory, které se zabývají léčbou karcinomů v oblasti hla..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. zaujímá významné místo mezi preventivními obory. Význam této disciplíny je nejen zdravotnický, a..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. v podstatě propedeutikou pro ostatní laboratorní obory. V molekulárně biologickém oddílu jsme u průkazu ..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET“ &nb..

Základy biostatistiky
.. fakultách a ostatních vysokých školách s obory s vazbou na zdravotnictví.  Kurz ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. klinické (neurologie, onkologie) i preklinické obory (neuroanatomie, fyziologie).   Literatura..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].