Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Příručka věnovaná autorskému právu v e-learningu, včetně systémů wiki, licencí Creative Commons, problematiky zaměstnaneckých a školních děl atd. Příručka se zabývá autorským právem v e-learningu zejména pro potřeby učitelů lékařských fakult. V obecné části se věnuje autorskému zákonu a dalším právním předpisům, a to včetně mezinárodních úmluv. Vysvětluje a na příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creative Commons. Samostatná kapitola pojednává o zaměstnaneckých dílech, dílech na objednávku a školních dílech. Poslední kapitola obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové účely.

 
autor: Irena Holcová | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | kategorie: Informace pro autory | klíčová slova: Autorské právo, e-learning, wiki, Creative Commons | příloh: 2 | zobrazeno: 6212x | publikováno: 5.10.2009 | poslední úpravy: 13.3.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Klinické doporučené postupy
..klíčová slova: Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo,..

Cytológia a všeobecná histológia
.. publikácie a autorské.. .. predstavuje ucelené elektronické autorské dielo. V jednotlivých kapitolách sa nachádza te..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..klíčová slova: bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na informácie, edukačný proces, edukačný prog..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. publikácie a autorské.. .. predstavuje ucelené autorské dielo publikované v elektronickej forme. ..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. publikácie a autorské..

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne
.. publikácie a autorské.. .. špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Pripravovaná publikácia je súhrnom najnovších a všetkých p..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. publikácie a autorské..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. publikácie a autorské..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. publikácie a autorské..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. publikácie a autorské..

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií
.. publikácie a autorské..

Novinky v infektológii
.. publikácie a autorské..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. publikácie a autorské..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. publikácie a autorské..

Webcasting a vzdelávanie
.. Informatika, Matematika, Humanita, Medicína, Právo, Populárno náučné, Veda a výskum a Ekonomika. A..

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. publikácie a autorské..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. výstupů a dostupnost Atlas představuje ucelené autorské dílo, které bude k dispozici jako multimediální D..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. 400mm - 0,250mm. Výsledný materiál sme následne upravovali v programoch InnovMetric Polyworks v.10,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].