Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Immunology for student of general medicine

Immunology for student of general medicine

This is a presentation of lectures of the subject „Immunology“ for students of general medicine. It covers basic aspects of theoretical immunology, immunopathological states, immunological aspects of transplantation and immune response to tumours. Also immune reaction to microbes and principles of vaccination are covered. The course includes basic information of immunological laboratory methods and their interpretation as well.

 
autor: Jiří Litzman | LF MU | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Educational works, Presentations | klíčová slova: general medicine, immunology, immunopathological states | příloh: 17 | zobrazeno: 5192x | publikováno: 6.9.2013 | poslední úpravy: 4.12.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student.. .. univerzálního elektronického systému Biopac student.. .. elektronického systému Biopac student Lab.. ..klíčová slova: biosignály, Biopac student.. ..klíčová slova: biosignály, Biopac student.. ..klíčová slova: biosignály, Biopac student Lab..

Zkušební testy z pediatrie
..Studenti mají k dispozici na webovém rozhraní soubor ca. .. .. Je vhodný i pro celoživotní vzdělávání. Slabou stránkou zůstává relativně malý počet otázek. P..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. anatomie. Je důležitá zejména proto, aby si student ujasnil topografická vztahy orgánů a struktur, o .. .. začátku filmu dostává student informace o nástrojích, které se při pitvě nejč.. .. zkoušky z anatomie. Použitá literatura: Karel Žlábek: Pitevní cvičení z normální anatomie. Brno 1993..

Research Activities in Dentistry – Practical Course
.. educational material is intended for students of Dentistry who signed for the subject.. .. Research Activities in Dentistry. In this lab seminar, students will acquire practical.. .. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence ..

Labyrinty v psychiatrii
.. několika psychiatrických kazuistik si mohou studenti zábavnou formou vyzkoušet své znalosti z oboru p.. .. Na základě poskytnutých informací se student v jednotlivých „rozhodovacích u.. .. labyrinty jsou příkladem větvených klinických scén.. ..klíčová slova: rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře, lab..

Experimentally induced atherosclerosis in laboratory animal
.. animal - part 1 and 2 “ is intended for students of Pathophysiology in General Medicine (VLA).. .. “Experimentally induced atherosclerosis in laboratory animal - part 1 and 2 “ is intended.. .. Link Date Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence ..

Výukový atlas zubů člověka
.. morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - p.. .. individuálními proměnami, nejen genetickými, aby student byl schopen identifikovat typ zubu i za..

Psychiatrická propedeutika
.. přiblížit psychiatrickou praxi tak, aby se mohl student medicíny smysluplně podílet na vyšetřování pacien..

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu
.. sady skriptů a funkcí v MATLABu, které má student za úkol doplnit podle pokynů v komentářích a doku.. .. a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu” vznikla jako studijní opora k předmětu Li.. .. a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu 13.2.2018 7.62 MB kdokoli – Odkazy: Odkaz..

Neural development and embryonic stem cell-based developmental modelling
.. Thus this article is intended for postgraduate students (e.g. Master student, Diploma, and PhD.. .. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence ..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. The ultimate aim of the algorithms is to make students remember the correct procedures which are.. .. Štourač~author-145393-petr-stourac#team of students and teachers creating the educational contents.. .. and are perceived as very illustrative by the students. Linking algorithms and multimedia materials.. .. condition. A serious wrong procedure is labelled as fatal and the algorithm is terminated...

ABC of Informatics
.. support education in this area for both medical students and for physicians who graduated before..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. zdraví člověka. Výukové podklady jsou určeny pro studenty kurzu BFPP011c Zdravotnická první pomoc. Na k..

Topographical anatomy of limbs
.. of our E-learning courses is aimed to foreign students of medicine. It turns their attention to.. .. 2 semesters. Unfortunately, time stress makes students to focus on systematic anatomy and to sidetrack.. .. made in English, in LMS Moodle and they are available on the server of Faculty of Medicine in Hradec..

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental Medicine
.. laboratory manuals are developed to the foreign students of medicine for practical laboratory exercise.. .. laboratory manuals are developed to the foreign.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Laboratory safety rules 10.2.2019 14.32 KB MEFANET..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. akutního pacienta. Jednoznačným cílem je, aby si student uchoval v paměti správné postupy vedoucí k řeš.. .. Štourač~autor-145393-petr-stourac#tým studentů a učitelů vytvářejících výukový obsah portálu AK.. .. moderních učebnic a pro svoji názornost bývají studenty vnímány jako nejpodařenější. Spojením algoritmu .. .. algoritmů umožňuje sledovat velké množství laboratorních a fyzikálních veličin, které na jedné s..

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES
.. of 5 questions follows each part. If the student answers correctly at least 3 questions he/she is.. .. donation and harvest. Its aim is to enable the students to learn individually the theoretical and.. .. list of recommended study sources that are available at the author s workplaces. A short..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. cílem této publikace je ukázat studentům matematické biologie a dalším čtenářům analýzu .. .. pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB.. .. a pro účely nejvíce možného přiblížení se studentům neinženýrských disciplín jsou zde tato data ozn..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke studiu topo.. .. ve dvou semestrech. Časová tíseň proto bohužel studenty svádí k tomu, že se koncentrují spíše na syste.. .. cvičení a vyplnit citelnou mezeru nejen v sylabech výuky, ale i v motivaci studentů. Vlastními te..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské b.. .. materiálů pro praktická cvičení pregraduálních studentů prvního ročníku  v programu Všeobecné lékař.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky 16.3.2016 kdok..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. otázku pojetí teoretické a praktické výuky studentů LF a postgraduální edukace lékařů spolu s přípr.. .. virtuální realita III. mozkové komory Vlastní sylabus stáží studentů na neurochirurgické klinice zahr..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. 0 – KRITICKÝ POSTOJ K PRAXI Naučit sestry/studenty uvědomovat si a přijímat nejistotu a nejasnosti ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].