Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

V textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století je v historické části popsán rozvoj brněnského zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání a možnosti léčby v Brně, jako v jednom z průmyslově vyspělých měst rakouské monarchie. V lékařsko-antropologické části jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských archeologických lokalitách (katedrála sv. Petra a Pavla, Starobrněnského hřbitova u Nemocnice Milosrdných bratří, ze hřbitova před Veselou bránou (nároží Žerotínova náměstí a Joštovy ulice) a z Městského hřbitova při ulici Malá Nová (Kounicova ulice).

 
autor: Lenka Vargová, Ladislava Horáčková, Miroslava Menšíková | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Brno v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie medicíny, tuberkulóza, syphilis, nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 8094x | publikováno: 9.3.2010 | poslední úpravy: 30.6.2011

Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COvID-19

Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19

 

Vysokoškolská učebnica vznikla sumarizáciou a analýzou najnovších svetových odporúčaní, publikovaných a aj doteraz nepublikovaných prác, videokonferencií a konferenčných hovorov, klinických správ a kazuistík z najviac postihnutých oblastí (Čína, Taliansko, Španielsko, Veľká Británia, USA a ďalších...). V publikácii sú zahrnuté najnovšie odporúčania našich európskych a svetových odborných spoločností (napr.ESPNIC, ESCIM, WFPICCS, ESA a ďalších).
Mnohé z publikovaných údajov pochádzajú zo skúseností a analýz dospelých aj detských intenzivistov a anestéziológov. Tieto informácie nám v súčasnej dobe prinášajú neoceniteľné informácie a pomoc. Vysokoškolská učebnica je určená pre lekárov a sestry, ktorí sa počas pandémie starajú o kriticky chorých detských aj dospelých COVID-19 pacientov. Okrem toho je vhodná aj pre študentov medicíny v rámci pregraduálneho štúdia.

 

 
autor: Slavomír Nosáľ | JLF UK v Martine | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: COVID-19, SARS CoV-2 | příloh: 3 | zobrazeno: 807x | publikováno: 6.10.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 166 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 49

Study materials for modul IC - Radiology
.. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence ..

Choroby gingív
..vé ochorenia gingív patria medzi najrozšírenejšie f.. .. Ďurovič~autori.php?tid=153#Silvia Slovinská, Andrea V.. .. v príspevku rozoberajú problematiku klasifikácie gi.. ..klíčová slova: va, zápalové ochorenia, g..

Protein preparation
.. course contains five sub-courses, which consist of theoretical and.. .. programmes.Attachments: Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence ..

Automatic urinalysis
.. v.. .. and Haematology of the Faculty Hospital in Brno, the Dept. of Biochemistry, and the Data.. .. examination of urine. This instruction video on automatic biochemical analysers was made.. .. Dastych~author-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Arkray Aution MAX analyser is a device for automatic chemical analysis of urine by..

Otorinolaryngologie - semináře
..Ve výukových prezentacích jsou uvedeny základní ana.. ..vel Smilek~autor-22949-pavel-smilek#Radan.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a FN u .. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nále..

Ošetrovateľský výskum
.. prednášok k ošetrovateľskému výskumu pre študijný program Ošet.. ..vana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. patria medzi najdôležitejšie žľazy s vnútornou sekréciou, ktorých správna činnosť je ese.. .. V.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: kortikoidy, detský vek, insuficiencia nadobličiek, hyperfunkcia ..

Basics of Nursing Presentations
.. scrutiny regarding patient safety and the drive toward the control of health care costs health.. .. Lepiešová~authors.php?tid=69#Michaela Dingová, Jana N.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text “Sexualita u nemocných s ps.. .. Žourkov.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Sexualita u nemocných s p.. ..klíčová slova: psychofarmaka, sexuální dysfunkce, sexuálně deviantní chování, poruchy sexuální identifikace a pr.. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text “Vybrané kapitoly z psychiatrie .. ..va Češková~autor-23143-eva-ceskova#Alexandra Žo.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Vybrané kapitoly z psychiatrie pro .. ..klíčová slova: psychofarmaka, psychoterapie, přístup k duševně .. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
..Výukové publikace a autorská dí.. .. poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno, pražskou Thomayerovou nemocnicí a Ústavem ja.. .. je určena studentům prvního semestru bakalářského oboru porodní asis.. .. Artimová~autor-179982-jozefa-artimova#Kateřina P.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická t..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
..Výukové publikace a autorská dí.. .. poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno, pražskou Thomayerovou nemocnicí a Ústavem ja.. .. je určena především studentům prvního semestru bakalářských oborů .. .. Švanda~autor-179981-libor-svanda#Kateřina .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická t..

Topografie horní a dolní končetiny
.. v.. .. videa se schématy a anatomickými preparáty to.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. audio/v.. .. efektívne hromadné spracovanie matematických a š.. .. Švída~autori.php?tid=182#Jaroslav Majerník, Ján Kr.. .. riešenie čiastkových úloh pri spracovaní údajov sa ako veľmi v.. ..klíčová slova: vý procesor, spracovanie údajov, MS Office Excel, v..

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
..vujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí pov.. .. Tonar~autori.php?tid=19#Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka K.. .. řezů korespondujících s rekonstrukcemi celkem ve 133 komentovaných obrázcích a slouží k podpoře v..

Chirurgická propedeutika
.. propedeutiky, jak jsou vyučována na KDCHOT FN Brno. Slouží studenům jako příprava na stáže a dále pr.. ..V jednotlivých prezentacích jsou zpracována vš.. ..v Plánka~autor-179948-ladislav-planka#David Starý, .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní ..

Dětská oftalmologie - 1.díl
..Výukové publikace a autorská dí.. .. text - vybrané kapitoly z dětské oftalmologie - on.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: oční choroby, víčka, orbita, rohovka, sítnice, zrakový nerv, gla.. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Oko a oční vady
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. se zabývá stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický .. ..va.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Oko a oční vady 19.2.2008 přístup ř..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. v.. .. analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. .. imunochemického analyzátoru Elecsys, délka videa 3 min. Výukové video o automatických bi.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ELECSYS 7.4.2016 kdokoli – ..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. v.. .. analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. ..Výukové video o automatických biochemických ana.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence SuperG2 7.4.2016 kdokoli – ..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. v.. .. analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. ..Videoukázka automatického analyzátoru Cobas Mi.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence CobasMiraPlus 7.4.2016 kdokoli ..

Clinical Examination of the Psychiatric Patient
.. v.. ..VD Clinical Examination of the Psychiatric Patient.. .. Bankovská - Motlová~authors.php?tid=512#Martin Ř.. ..viewed by prof. MUDr. Jan Praško, PhD, .. ..klíčová slova: of the Psychiatric Patient, Bipolar Affective Disorder, Psychiatric..

Molecular biology
..  Attachments: Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence ..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. v.. .. biochemických vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. ..Výukové video o automatických biochemických vzn.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Analytický přístroj AAS Solaar 7.4..

Problematika transformácií leukoplakií
.. odborníkov zaoberajúcich sa prekanceróznymi stavmi sa n.. .. Jenča~autori.php?tid=151#Eugen Ďurov.. .. v prezentáciách poskytujú pohľad na problematiku pr.. ..klíčová slova: prekancerózne stavy,..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. v.. .. analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. .. patří do skupiny selektivních imunochemických analyzátorů využívajících che.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence AdviaCentaur 7.4.2016 kdokoli .. ..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, Advia..

Automatický analyzátor AxSYM
.. v.. .. analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní tech.. .. je automatický, random acces (selektivní) imunochemický analyzátor. Délka videa 3 m.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence AxSYM 7.4.2016 kdokoli – ..

Základy receptury léčivých přípravků
..Výukové publikace a autorská dí.. .. text předkládá základy k předepisování léčivých přípravků hromadně vyráběných i indiv.. .. Nováková~autor-39527-jana-novakova#Barbora O.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vé přípravky, preskripce, lékové formy, lékopis, st.. .. Ediční komisí LF MU~images/tpl-brno.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerp.. .. Bruthans~autor-178-jan-bruthans#Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kardiopulmonální resuscitace 31.. ..klíčová slova: anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perio.. ..váleno Ediční komisí LF UK~..

Počítače a zdraví
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. ..V přednášce jsou shrnuty nejzákladnější informace o.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Počítače a zdraví 19.9.2007 přís.. ..klíčová slova: zdraví, internet, ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].