Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygieny rúk v klinickej praxi v širších súvislostiach. Dodržiavanie hygieny rúk podľa odporúčaných smerníc pre nemocničné prostredie zdravotníckymi pracovníkmi (ZP) je veľmi neuspokojivé. Viaceré krajiny prijali smernice hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach, však compliance zdravotníckych pracovníkov s hygienou rúk je veľmi nízka, a to z rôznych dôvodov. V rámci WHO multimodálnej stratégie pre zlepšenie hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov sa odporúčajú edukačné stratégie, ktoré sú významné pre zmenu postoja na nápravu nesprávnych postupov hygieny rúk v klinickej praxi. V rámci zdravotníckych i vzdelávacích inštitúcií sa kladie dôraz na efektívne vzdelávanie v tejto problematike, ako na kľúčový faktor prevencie vzniku nemocničných infekcii.
Vysokoškolské skriptá sú určené študentom všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, ale aj sestrám z klinickej praxe a všetkým, ktorí majú o danú problematiku hlbší záujem. Poznatky sú spracované z relevantných literárnych prameňov.

 
autor: Simona Kelčíková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hygiena rúk, postupy hygieny rúk, Mechanické umývanie rúk, Hygienická dezinfekcia rúk, Chirurgická dezinfekcia rúk, prevencia nemocničných infekcii | příloh: 5 | zobrazeno: 4252x | publikováno: 22.7.2013 | poslední úpravy: 9.2.2015

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygienického zabezpečenia rúk zdravotníckych pracovníkov v klinickej praxi. Uvedené sú jednotlivé definície, základné pojmy a legislatíva súvisiace s danou problematikou. Následne sú popísané jednotlivé formy hygieny rúk (mechanické umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk), používanie sterilných a jednorazových rukavíc. Popisujú sa taktiež ďalšie aspekty hygieny rúk – starostlivosť o nechty, nosenie arteficiálnych nechtov, náramkov, prsteňov apod. Text obsahuje prehľadové tabuľky, schémy a odkazy na literárne zdroje.

 
autor: Simona Kelčíková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hygiena rúk, mechanické umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk, dezinfekčné prostriedky, rukavice | příloh: 5 | zobrazeno: 7491x | publikováno: 10.12.2012 | poslední úpravy: 9.2.2015

Chirurgická propedeutika

Chirurgická propedeutika

V jednotlivých prezentacích jsou zpracována všechna základní témata chirurgické propedeutiky, jak jsou vyučována na KDCHOT FN Brno. Slouží studenům jako příprava na stáže a dále pro opakování v přípravě ke zkoušce.

 
autor: Ladislav Plánka, David Starý, Vladimír Bartl | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: chirurgická propedeutika, chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní transfuze | příloh: 18 | zobrazeno: 25092x | publikováno: 7.1.2009 | poslední úpravy: 20.1.2009

Chirurgická propedeutika

Chirurgická propedeutika

 

     

Modul je určen pregraduálním studentům medicíny a lékařům v postgraduální přípravě. Přináší základní znalosti obecnné chirurgie (chirurgické propedeutiky) se zaměřením na rozvoj znalostí historie chirurgie ve světě i v regionu střední a severní Moravy. Od uživatelů modulu se očekávají dobré znalosti učiva preklinických lékařských předmětů. Nezbytným předpokladem je zájem uživatelů zlepšit své znalosti a dovednosti chirurgické propedeutiky.

 
autor: Miloslav Duda | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgická propedeutika | příloh: 1 | zobrazeno: 6956x | publikováno: 23.1.2015 | poslední úpravy: 23.4.2015

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy

Chronický zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zvyšující incidenci, jedná se o fibroproduktivní zánět postihující i okolí slinivky, z něhož plynou významné stenosy žlučovodů a výtokové části žaludku a duodena a v neposlední řadě i bolesti. Léčí ji gastroenterolog, pankreatolog, těžká bolest, stenosy a nemožnost odlišení od nádoru je indikací k chirurgickému výkonu.

 
autor: Jan Šváb | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: chronická pankreatitis, historie, diagnostika, léčba | příloh: 1 | zobrazeno: 8951x | publikováno: 13.12.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 29 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Starostlivosť o pomôcky
..Dezinfekcia - skupiny dezinfekčných prostriedkov, príprava de.. .. nozokomiálnych nákaz, tranzietná flóra na rukách, štandard hygieny rúk. Starostlivosť o posteľ .. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Dezinfekcia - prezentácia 11.11.2011 745.99 KB ktokoľvek &.. ..klíčová slova: dezinfekcia, sterilizácia, bariérová ošetrovateľská staro..

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii
.. mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, .. .. mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie o.. .. mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie st..

Aplikácia injekcií
.. (i.m.) - identifikácia miesta vpichu, metódy dezinfekcia miesta vpichu, technika aplikácie, aplikácia i..

Zhoubné nádory vulvy
.. multimodální, hlavní léčebnou modalitou je léčba chirurgická. Mezi charakteristické rysy zhoubných nádorů vul.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Chirurgická léčba nádorů vulvy 13.2.2015 uživatel vzdělávací ..

Hrudní chirurgie
.. hrudní chirurgie jsou u nás v dnešním pojetí chirurgická onemocnění plic, mediastina, hrudní stěny jícnu. .. .. 20.10.2012 kdokoli – Pracoviště: 2. chirurgická klinika - cévně t..

Chirurgie štítné žlázy
.. Chirurgie - klinika [B00074] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. sále 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I. chirurgická..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. [B00679] Chirurgie 1,2 [B00679] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. přehledně vypreparovány všechny anatomické struktury a prevesikálně implantována síťka. Při uzavř.. .. kýly 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I. chirurgická..

Cholecystektomie laparoskopicky
.. videotechniky. Během operace jsou dobře vidět struktury žlučníku, žlučových cest a cévního zásobení ž.. .. 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I. chirurgická..

Endometrióza
..klíčová slova: diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická..

Chirurgie a invazivní endoskopie
.. Chirurgie 1,2 [B00679] Pracoviště: I. chirurgická klinika - břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1.LF..

Hormonální léčba děložních myomů
.. V jejich léčbě v současné době dominuje léčba chirurgická, myomy patří k nejběžnějším indikacím ke gynekol..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru o.. .. a lékařství. Dezinfekce rukou Mytí rukou Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na.. .. rukou hand hygiene Hygiena rukou je velmi důležitou s..

Dysfunkční děložní krvácení
.. HISTOLOOGIE LÉČBA KONZERVATIVNÍ LÉČBA CHIRURGICKÁ HROZÍCÍ KOMPLIKACE INFORMACE PRO PACIENTKY ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. Intenzivní medicína - přednáška [VLAM9X1p] Chirurgická propedeutika [STCP052] Chirurgická propedeutika .. .. realizován v PDF formulářích, je převeden do struktury ve značkovacím jazyce XML. Dosažená for..

Aneuryzma abdominální aorty
.. ohrožením života. Jediným řešením je rychlá chirurgická nebo endovaskulární intervence. O úspěšnosti léčb..

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny
..klíčová slova: afekce, tungóza, parazitární infekce, chirurgická excize, Tungóza, parazitární infekce, kožní afek..

Cévní chirurgie
.. 20.10.2012 kdokoli – Pracoviště: 2. chirurgická klinika - cévně t..

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie
.. 20.10.2012 kdokoli – Pracoviště: 2. chirurgická klinika - cévně t..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. 25.6.2015 ktokoľvek – Pracoviská: I. chirurgická..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
..klíčová slova: chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, dia..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. 28.12.2017 ktokoľvek – Pracoviská: I. chirurgická..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. 41.97 MB kdokoli – Pracoviště: II. chirurgická klinika Související články: Aneuryzma abd.. .. vyžadoval femoro-popliteální tepennou rekonstrukci. Velká saféna jako autologní žilní štěp však by..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. a rekonstrukční péče. Konzervativní terapie, chirurgická terapie. Hojení a komplikace po popálení. Pr.. .. chirurgie korigovat. Vrozené vývojové vady rukou, vrozené ptózy víček (BPES syndrom), cévní malf..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. léčebnou modalitou karcinomu děložního těla je chirurgická léčba. V pokročilých stádiích či u high-risk tumo..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. Examination in Surgery-lecture [ZLCP051p] Chirurgická propedeutika I [VLCP0521] Clinical examination..

eOtorinolaryngologie
.. 11.5.12 Léčba nádorů gl. parotis je vždy chirurgická (doporučení V.2019). 11.5.2.3 Primární vas.. .. v ORL 15.8 Endoskopie v ORL 15.9 Obstrukční sleep apnoe syndrom (OSAS) 15.10 T..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. Urológia) [ChK/CH-V4/09] Pracoviská: I. chirurgická.. .. stresu na kosť, kostné tkanivo mení štruktúru. Nemecký histológ Richard Thomas aplikoval Wo..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].