Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Patofyziologická analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa, Dehydratácia spôsobená nedostatočným príjmom tekutín u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická alkalóza vyvolaná zvracaním kombinovaná s depléciou tekutín, Diabetická ketoacidóza.

 

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: kazuistika, virtuálni pacienti | příloh: 1 | zobrazeno: 2242x | publikováno: 4.1.2016 | poslední úpravy: 17.5.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne
.. študentov lekárskych fakúlt, ktorí by ju mali využiť najmä na prípravu na skúšku z internej prop.. .. kmeňa, ako aj na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Pripravovaná publikácia je súhrnom naj.. .. Dravecká, Martin Janičko, Ivica Lazúrová, Ivana Jochmanová, Laura Gombošová, Pavol Jo.. .. kapitoly učebnice sa zaoberajú vyšetrovacími metódami v jednotlivých odb.. .. vyšetrovacími metódami v jednotlivých odboroch vnútorného lekárstva. Zahrnuté sú najnovšie laboratórne, ako..

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. patria medzi najdôležitejšie žľazy s vnútornou sekréciou, kto.. .. súčasné možnosti diagnostiky a liečby pri nedostatku a nadbytku jednotlivých hormónov kôry a drene na.. .. 1.07 MB ktokoľvek – – Recenzia - MUDr. Adriana Dankovčíková 19.12.2017 134.06 .. ..klíčová slova: nadobličiek, kongenitálna adrenálna hyperpláz..

Metódy merania vnútroočného tlaku
.. merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa nazýva manometria, nepriamym meraním tenzie na k.. .. VOT sa nazývajú tonometre. Ich princíp je založený na tom, ž.. .. prístroje sú vhodné pre screeningová vyšetrenia, nedostatkom je ich nižšia presnosť. Pri meraní týmito prís..

Vybrané kapitoly v kardiológií
.. sa považuje za „kráľovnú“ internej me.. .. kapitoly z klinickej kardiológie pozostávajú z ucelene sp.. .. lekárom pripravujúcim sa na postupovú skúšku z vnútorného lekárstva. Snažili sme sa do jednotlivých statí z.. ..klíčová slova: Interná medicína, Kardiomyopatie, Pľúcna hypertenzia, Arytmie, Hypertenzia, Fibrilácia ..

Webináre z internej medicíny
.. širokému publiku poslucháčov. Najnovšie poznatky z uvedenej oblasti sprostredkovaných od .. .. odborov, ako aj doktorom pracujúcim v oblasti vnútorného lekárstva. Zmodernizovanie výučby formou e-.. .. je to webinár: Skratka webinár vznikla spojením pojmu webový seminár. Je to in..

Stres a adaptácia
.. stresová reakcia, adaptácia organizmu a vznik chorôb. Stres predstavuje všeobecne p.. .. ale termín stres znamená? Jednotná a všeobecná definícia stále neexi.. .. tomu, že od čias Bernarda, ktorý popísal význam vnútorného protredia, Cannona, ktorý sa venoval štúdiu úč..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny a&n.. .. Dražilová~autori.php?tid=385#Laura Gombošová, Martin J.. .. učebné texty "Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie" v.. .. Interná medicína [IM-V5] Pracoviská: Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS metabolickou Nemocnica Poprad, .. ..klíčová slova: žerák, žalúdok, tenké črevo, pankreatitída, klini..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. videa se týkají první, tedy chirurgické fáze implantace. Sestávají se z náhledu před imp.. .. AstraTech - sólo pilíře a uzavřený sinuslift Ukázka švédského implantačního s.. .. Je zde ukázka implantace při horizontálním nedostatku kosti. Tento postup není obsolentním.   B.. ..klíčová slova: jednofázový, dvoufázový, závitový, fixtura, preparační vrt..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. očná komora predstavuje priestor medzi zadnou plochou rohovky a prednou plochou.. .. (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka predstavuje ploché med.. .. pomocou svojich hladkých svalov vie pupilu pri nedostatku svetla a pri akomodácii oka do diaľky rozšíriť (m..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].