Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 21 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Molecular biology
.. terms "recombinant DNA technology", "DNA cloning",.. ..klíčová slova: biology, mutagenesis, PCR, DNA, cloning, DNA ligation, transformation, plasmid..

Porod a pánevní dno
.. na vliv porodu na statiku a integritu pánevního dna. První část dokumentu seznamuje s moderní fun..

Pelvic organ Prolaps
.. v nahlížení na problematiku sestupů pánevního dna. Práce se zabývá především novou klasifikací a d..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové web.. .. podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a re.. ..klíčová slova: biologie, DNA, polymorfismus genetický, polymerázová řetězová r..

Metoda analýzy komet
.. analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplik.. ..klíčová slova: komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza j..

Analysis of genomic and proteomic data
.. MASS spectrometry, 2-D gel eletrophoresis and DNA sequencing.The book discuss all the important.. ..klíčová slova: proteomics, gene expression, dna, microarray, data analysis, regression,..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. 3 METÓDY ŠTÚDIA DNA A RNA 6 Izolácia DNA a ..

Protein preparation
.. methods to detect protein-protein and protein-DNA interactions as well as monitor motor activity.. ..klíčová slova: and protein-DNA interaction methods, EMSA, pull-down, yeast 2..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
.. V prvej kapitole je popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná problematika e.. ..klíčová slova: molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny karcinóm, nádory prsní..

Spánok
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 11...

Polypektomia, akútna pankreatitída, vredy žalúdka
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. traktu, choroby čreva a pankreasu. Prednáška pre UTV zo dňa 2..

Revmatochirurgie nohy
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. onemocnění (revmatoidní artritida, lupenka, dna…). Pokročilá stadia vedou k deformitám ko..

Problematika alergických stavov a imunológie
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 26...

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 22...

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 27... .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Prednáška kašeľ 6.4.2008 2.65 MB ktokoľvek – &nd..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 29...

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. transkripce M.Staňková, J.Berkovcová: Izolace DNA J. Drábek: Design primetů pro polymerézovou ře..

Mikrobiologie on-line
.. latexová aglutinace, MIC, PCR - izolace DNA, PCR – elektroforéza, příprava ku..

Prvá pomoc pre medikov
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Prednášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. Liason Commitee on Resuscitation) združuje nadnárodné spoločnosti (American Heart Association, E.. .. resuscitácie určený širokej verejnosti, keďže úvodná laická prvá pomoc spravidla rozhoduje o k..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. k předná.. .. pokrok v technologiích detekce a mapování DNA sekvencí, rozvoj možností analýzy RNA, rozvoj pro..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. dat, jejich přesná registrace (MMR) a následná 3D fúze. Využití dat z více modalit, popřípadě z ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].