Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika

Jedná se o učební text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s problematikou roztroušené sklerózy. Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující mozek, míchu a optické nervy. Poprve byla popsána již v roce 1868 Jean-Martin Charcotem v patologických studiích pod názvem sclérose en plagues. Typickou známkou RS je opakující se demyelinizace CNS, diseminovaná v prostoru a čase. V současnosti postihuje celosvětově asi 2,5 miliónu lidí a je hlavní příčinou neurologické invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech stále mírně stoupá. V posledních desetiletích došlo na základě intenzivního výzkumu k výraznému posunu v diagnostice a léčbě tohoto invalidizujícího onemocnění. Původní diagnostická kritéria se opírala především o klinický obraz a vyšetření mozkomíšního moku. Další vývoj laboratorních a zejména zobrazovacích metod významně napomámá diagnostikovat onemocnění již ve velmi časném stadiu a podstatně se uplatňuje také v diferenciální diagnostice. Magnetická rezonance (MR) a její pokročilé metody zobrazení, například magnetizační transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, funkční MR, pulzní sekvence, relaxometrie a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také účinnost imunomodulační terapie. Cílem této práce, která vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, je shrnutí současných vědomostí, které se týkají diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby této choroby. Vývoj nové, ještě účinnější, specifické farmakoterapie může podstatně zlepšit prognózu tohoto závažného onemocnění.

 

Zobrazovací diagnostika hrudníku

Zobrazovací diagnostika hrudníku

Prezentace je věnována klasickému standardnímu snímku hrudníku, v úvodu jsou nastíněny možnosti diagnostiky chorob hrudníku a srdce i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleury, hrudní stěny a srdce. Prezentace je určena pro studenty lékařství, bude cennou pomůckou i pro přípravu k závěrečným státním zkouškám, nové informace zde naleznou i začínající lékaři.

 
autor: Jaroslav Ort, Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: rentgenový snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby srdce | příloh: 1 | zobrazeno: 9896x | publikováno: 19.2.2007 | poslední úpravy: 1.7.2009

diagnostika karcinomu prsu

Diagnostika karcinomu prsu

Prezentace seznamuje studenty s nejčastějšími diagnostickými zobrazovacími metodami při chorobách prsu se zaměřením na zjišťování časných stádií karcinomu. Jsou uváděny základy mamografie a způsoby vyšetřování prsu, část prezentace je také věnována mamografickému screeningu. Většinu diagnostických zobrazovacích metod budou mít studenti možnost poznat při praktických stážích v Centru diagnostiky chorob prsu.

 
autor: Jan Daneš | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: zobrazení prsu, mamografie, sonografie, intervenční výkony v prsu, mamografický screening | příloh: 1 | zobrazeno: 6788x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii

Encyklopedicky strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v gastroenterologii, PowerPoint obrázky, on-line odkazy na abstrakta NLM Medline, národní číselník laboratorních metod na serveru MZ ČR.

 

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze - nás seznamuje s hlavními prvky laboratorního preanalytického procesu v manuálním provedení. Ve videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky tohoto procesu v manuálním provedení: Příjem a identifikce biologického materiálu. Zadávání požadavků do LIS (manuálně, v rámci oboustranné komunikace NIS/LIS). Centrifugace – příprava analytických vzorků. Označení primárních a sekundárních zkumavek čarovým kódem (labeling). Rozpipetování (aliquoting). Roztřídení (sorting).

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: identifikce, centrifugace, labeling, aliquoting, sorting | příloh: 1 | zobrazeno: 7823x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)

Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

 

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Materiál seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších arytmií (tachyarytmie, bradyarytmie). Jednotlivé videosekvence dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh vyšetření a ošetření po výkonu.

 
autor: Jana Málková, Hana Svobodová | 3.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Arytmie, kardiologie, interní ošetřovatelství | příloh: 7 | zobrazeno: 6931x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

Náhlá srdeční smrt je přirozená smrt ze srdeční příčiny, která nastává do jedné hodiny od vzniku příznaků.Nejčastěji se jedná o infarkt myokardu spojený s maligní poruchou srdečního rytmu. Zde pacientovi nedokážeme pomoci. Akutní infarkt myokardu a nestabilní angýna pektoris jsou další dvě akutní formy ICHS, u nichž již můžeme diagnosticky a léčebně zasáhnout.

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Infarkt myokardu | příloh: 1 | zobrazeno: 901x | publikováno: 7.1.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Autori v súbornom referáte sumarizujú patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a terapeutický manažment opuchových stavov v detskom veku. Osobitne rozoberajú generalizované a lokálne opuchy a uvádzajú ich diferenciálnodiagnostický postup. Prvým krokom racionálneho diagnostického algoritmu je detailný anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánovanie laboratórnych vyšetrení a určenie kauzálnej liečby. Prognóza edémov v detskom veku je v drvivej väčšine prípadov dobrá, no zriedkavo sa za klinickým obrazom edému môže skrývať aj závažné životohrozujúce ochorenie.

 
autor: Ľudmila Podracká, Lászlo Kovács | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: opuchy v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba | příloh: 1 | zobrazeno: 6449x | publikováno: 25.7.2008 | poslední úpravy: 13.10.2011

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: angioplastika, koronarografie, stent | příloh: 1 | zobrazeno: 18341x | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011

diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Výukový text (druhý díl) zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 

diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Výukový text zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit praktický nácvik rozpoznávání ortodontických odchylek. Na fotografiích chrupu pacientů jsou jednotlivé anomálie označeny a v následujícím textu popsány. Při popisu jsou používány názvy odpovídající odborné ortodontické terminologii. Klinické případy byly vybrány tak, aby ukázaly rozsáhlé spektrum ortodontických anomálií a jejich výskyt ve vzájemných kombinacích. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické důsledky.

 

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG

ST-T úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím nejobtížněji hodnotitelným úsekem. S výjimkou změření QT (QTc) intervalu nemáme v tomto úseku žádnou měřitelnou oporu. Denivelizace ST-T úseku ať již směrem nahoru (elevace), tak směrem dolů (deprese) může být specifickým projevem určité patologie, stejně tak ale může být změnou zcela nespecifickou.

Tento výukový materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prezentací jednotlivých EKG obrazů se všemi literárně dosud známými situacemi, které mají vliv na charakteristiku daného úseku EKG křivky.
Každá ze souboru prezentovaných EKG křivek je součástí konkrétní kazuistiky příslušného onemocnění. Je tak nabídnut široký diferenciálně diagnostický pohled na řešenou problematiku.

Zpracovaný materiál je pojat jako autodidaktická pomůcka neomezující se však jen na strohý popis každého EKG záznamu, ale je doplněn animací a slovním komentářem autora tak, aby čtenář získal ucelený pohled na přístup k hodnocení každé zde uvedené EKG křivky.
 

 
autor: Čestmír Číhalík, Bohdana Řeháková a kol. | LF UP | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: kardiologie, EKG křivky | příloh: 2 | zobrazeno: 13652x | publikováno: 29.6.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test

Kurz laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zaměřeny na problematiku Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a přehled algoritmů. Dvě doplňující videosekvence jsou o technologii dechových testů - detekci Helicobacter pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je doplněna dvěma PDF soubory s přehledem laboratorních testů a všech PowerPoint obrázků z přednášek. Encyklopedický přehled 50 laboratorních testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM Medline.

 

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)

Neplodností trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myomů,...) doplňují metody asistované reprodukce ( IVF, ICSI, kryobanka spermií vlastních a spermií dárců).

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 66 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové web.. .. podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a re.. ..klíčová slova: biologie, DNA, polymorfismus genetický, polymerázová řetězová r.. ..klíčová slova: genetický, polymerázová řetězová reakce, DNA diagnostika, molekulární b..

Molecular biology
.. terms "recombinant DNA technology", "DNA cloning",.. ..klíčová slova: biology, mutagenesis, PCR, DNA, cloning, DNA ligation, transformation, plasmid..

Porod a pánevní dno
.. na vliv porodu na statiku a integritu pánevního dna. První část dokumentu seznamuje s moderní fun..

Pelvic organ Prolaps
.. v nahlížení na problematiku sestupů pánevního dna. Práce se zabývá především novou klasifikací a d..

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
.. a výkony ve všeobecné chirurgii náleží: • Diagnostika a léčba hernií • Diagnostika a léčba onem..

Metoda analýzy komet
.. analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplik.. ..klíčová slova: komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza j..

Problematika alergických stavov a imunológie
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 26... .. Mediátory anafylaxie. Alergické choroby - diagnostika, terapia. Hygienická hypotéza. Alergény. Im..

Analysis of genomic and proteomic data
.. MASS spectrometry, 2-D gel eletrophoresis and DNA sequencing.The book discuss all the important.. ..klíčová slova: proteomics, gene expression, dna, microarray, data analysis, regression,..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
..  3 METÓDY ŠTÚDIA DNA A RNA  6 Izolácia DNA ..

Protein preparation
.. methods to detect protein-protein and protein-DNA interactions as well as monitor motor activity.. ..klíčová slova: and protein-DNA interaction methods, EMSA, pull-down, yeast 2..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 29... .. Vírusové zápaly pečene – hepatitídy - diagnostika, liečba. HIV. Lymská borelióza. Nové infekcie dýc..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
.. V prvej kapitole je popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná problematika e.. ..klíčová slova: molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny karcinóm, nádory prsní..

Glaukomové onemocnění
.. k předná.. .. Klinicky citlivé [?] Licence 1_Etiopatogeneze a diagnostika glaukomového onemocnění 7.12.2006 přístup řízen n.. ..klíčová slova: etiologie, patogeneze, diagnostika..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. .. ..klíčová slova: chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika,..

Základy mamológie
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Prednášky~clanky.php?s=Prednasky#Edukačné we.. ..klíčová slova: prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia prsníkov, diagnostika, l..

Poranění pánve a acetabula
.. přednášek z AO symposia "Poranění pánve a ace.. .. historie klasifikace a léčby poranění pánve, diagnostika zlomenin pánve, klasifikace zlomenin pánve, i.. .. 63.88 MB registrovaný uživatel – – Diagnostika zlomenin pánve - J. Šprindrich | 29.10.2010 4..

Spánok
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 11...

Polypektomia, akútna pankreatitída, vredy žalúdka
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. traktu, choroby čreva a pankreasu. Prednáška pre UTV zo dňa 2..

Revmatochirurgie nohy
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. onemocnění (revmatoidní artritida, lupenka, dna…). Pokročilá stadia vedou k deformitám ko..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, o.. ..klíčová slova: choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, ošetrovateľská starostlivosť, edu..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. - cvičení [ZLOT0711c] Otorinolaryngologie - přednáška [VSOT7X1p] Otorinolaryngologie - přednáška [ZL.. .. zánětlivé komplikace Diferenciální diagnostika chorob ucha Základy chirurgie ucha .. ..klíčová slova: vady, terapeutické metody, diferenciální diagnostika..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 22...

Poranění páteře a míchy
.. diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 27... .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Prednáška kašeľ 6.4.2008 2.65 MB ktokoľvek – &nd..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léč..

Lymeská borelióza
.. schémat, je bohužel v řadě případů diagnostika tohoto onemocnění velmi problematická. Pr..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. patří mezi závažné, život ohrožující stavy. V přednášce je uvedeno rozdělení ileózních náhlých příhod .. ..klíčová slova: etiopatogeneze, patofyziologie, diagnostika..

Coxa vara adolescentium
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. (CVA). V prezentaci si vysvětlíme jak vypadá diagnostika, klinický obraz, dělení dle RTG obrazu, ná..

Kazuistiky infekčních nemocí
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~sekce-weby#Výukové vid.. ..klíčová slova: nemoci, kazuistiky, infektologie, diagnostika..

Endometrióza
..klíčová slova: diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická léčb..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].