Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh (SNN) je časté, liečiteľné, ale výrazne poddiagnostikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia neznesiteľným nutkaním k pohybovaniu nohami, ktoré je spôsobené nepríjemnými pocitmi v nohách. Tie sa horšia počas nečinnosti a často negatívne ovplyvňujú spánok. Priamymi dôsledkami SNN sú dyskomfort, poruchy spánku a únava. Tieto negatívne fenomény následne vplývajú na fungovanie pacientov tým, že záporne ovplyvňujú pracovnú výkonnosť, spoločenské aktivity a rodinný život. Prerušovaný spánok a neschopnosť tolerovať sedavé aktivity môžu viesť až k strate zamestnania, poruche schopnosti tešiť sa zo života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a komplikácie často vedú k opakovaným konzultáciám lekárov mnohých špecializácií, čo má okrem iného za následok nadmernú a redundandnú finančnú záťaž, ktorá je vynakladaná väčšinou zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

 
autor: Michal Minár, Peter Valkovič | LF UK v Bratislave | disciplína: Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Syndróm nepokojných nôh, SNN | příloh: 1 | zobrazeno: 6195x | publikováno: 23.3.2018

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Prevalence metabolického syndromu (MS) v České republice se udává přibližně na 25%. Jeho základem je inzulinorezistence. Uvedena kritéria pro diagnózu MS a charakteristika vhodných pohybových aktivit. Pohybová aktivita (PA) zlepšuje symptomy MS a snižuje rizika aterosklerózy. Exercise walking (cvičební, tréninková chůze) je vhodnou PA pro všechny věkové skupiny. Představuje minimální psychickou zátěž, komplexní zatěžování, svou povahou limituje intensitu a je nenáročná na vybavení. Ve druhé části se stať blíže zabývá nadváhou a obezitou. Uvedeny poznámky k dietnímu a pohybovému režimu u obezity.

 
autor: Václav Zeman | LF UK Plzeň | disciplína: Tělovýchovné lékařství | klíčová slova: Prevalence metabolického syndromu | příloh: 2 | zobrazeno: 6897x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 22.5.2015

Turnerův syndrom – pacientské informace

Turnerův syndrom – pacientské informace

Soubor informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým syndromem nabízí původní podrobný přehled o povaze onemocnění a jeho možných řešení v průběhu celého života. Je doplněný elektronickou verzí diáře kontrol a sledování v dospělosti, který může sloužit pro sdílení informací mezi pacientkami a jejich lékaři v databázovém prostředí. Původní česká dokumentace je obohacena o vybrané zahraniční pacientské informace.

 
autor: Jiřina Zapletalová, Jan Lebl, Jarmila Potomková | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: turnerův syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sledování v dětství a v dospělosti | příloh: 13 | zobrazeno: 6405x | publikováno: 28.4.2015

syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike

Cieľom týchto učebných textov bolo priniesť prehľad najnovších poznatkov o patofyziologických zmenách pri ARDS a v nadväznosti na informácie o rozdieloch medzi priamym a nepriamym ARDS aj na možnosti diagnostiky týchto subtypov ARDS pomocou rôznych biomarkerov.
Autori predpokladajú, že vzhľadom na komplexné a prehľadné spracovanie problematiky budú uvedené učebné texty prínosom pre študentov nielen v rámci predklinického štúdia, ale môžu slúžiť aj študentom postgraduálneho štúdia a lekárom v oblasti respirológie a intenzívnej medicíny.

 
autor: Daniela Mokrá, Juraj Mokrý | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: ARDS, syndróm akútnej respiračnej tiesne | příloh: 4 | zobrazeno: 446x | publikováno: 16.11.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 16 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. jednotka představuje klinicko - radiografický syndrom heterogenní etiologie, který je seskupený sp.. ..klíčová slova: Posterior reversible encephalopathy syndrom (PRES), Děti, Kazuistiky, MRI, ..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. Neuromyelitis optica (NMO), známa aj ako Devicov syndróm, je choroba, ktorá sa podobá SM a až don.. .. Neuromyelitis optica (NMO), známa aj ako Devicov syndróm, je choroba, ktorá sa podobá SM a až donedávna sa.. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, i.. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, ..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. Tubulointersticiálne nefritídy Nefritický syndróm Nefrotický syndróm Glomerulonefritídy Di..

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík
.. u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, D..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syndrom týraného d.. .. plotének, komplikaci zlomenin, kompartment syndrom, poranění měkkých tkání. Viscerální traumat.. ..klíčová slova: dětském věku, popáleniny, dětská onkochirurgie, syndrom týraného d..

Neurologické vyšetření norma
.. videoukázkách. Anamnéza, Vědomí, Amentní syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha t..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. 23.9.2014 66.08 KB kdokoli – Blast syndrom 23.9.2014 51.5 KB kdokoli – CMP 23.9.2014..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. proudem 15.2.2013 kdokoli – Postpunkční syndrom 12.5.2012 kdokoli – Synkopa 12.5.2012.. ..klíčová slova: medicína, postpunkční syndrom, synkopa, analgezie, alergická reakce, toxická r..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. nezralosti Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom) Porodní poranění Infekce v perinatálním obdo..

Vybrané kapitoly v kardiológií
.. ktokoľvek – – Chronický koronárny syndróm 21.5.2020 1.38 MB ktokoľvek – – ..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. monografia "Syndroma caudae equinae discogenes" sa podrobne.. .. medicíny. Šulla J. I., Lukáč I., Šulla I.: Syndroma caudae equinae discogenes, Univerzita Pavla.. ..klíčová slova: medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm caudae equinae..

Základy anesteziologie
.. MB registrovaný uživatel – Postpunkční syndrom 5.12.2007 2.4 MB registrovaný uživatel – P..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. patria leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, mnohohopočetný myelóm, polycytémia vera, ese..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. popsány jak jednotky běžné, tak i jednotky a syndromy vzácné až raritní. Výukové texty atlasu jsou str..

eOtorinolaryngologie
.. Endoskopie v ORL 15.9 Obstrukční sleep apnoe syndrom (OSAS) 15.10 Tympanoplastiky - Problémy ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. alexie, agrafie, agnózie, apraxie, neglect syndrom). V roce 2005 bylo připojeno dalších 7 případů a ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].