Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Úvod do Pediatrie
.. Telesný rast a vývoj Psychomotorický vývin dieťaťa Novorodenecké obdobie Výživa Očk.. ..klíčová slova: Dieťa, výživa, v..

Meranie a záznam vitálnych funkcií
.. pulzu. Hodnotenie dychu, monitor dychu pre dieťa, spirogramy dýchania. Krvný tlak - klasifikácia T..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. každý novodiagnostikovaný pacient – (dieťa alebo adolescent) by mal byť začlenený do kl..

Lifestyle - nutrition of hygiene and epidemiology
.. for young infants and young children. Dietary guidelines for the prevention of civilization..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. ich funkcie. Náhly vznik opuchov u zdravého dieťaťa môže pediatrovi nastoliť širší diagnostický pro..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. dobrého výsledného neurologického stavu dieťaťa – bohužiaľ, automaticky ho nezaručuje. Št..

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík
.. analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm n..

Psychológia v pôrodnej asistencii
.. (napr. situácia perinatálnej straty a narodenie dieťaťa so zdravotnými komplikáciami). ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].