Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 25 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 16

Extrémní stavy
.. vybočuje z obvyklosti nebo z průměru. Extrémní stav pak tedy označuje podmínky, které překračují vyme.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Extrémní stavy 30.7.2014 1.24 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN.. ..klíčová slova: nadmořská výška, potápění, gravitační přetížení, stav beztíže, t..

Psychosociální vývoj
.. 9. Komunikace s pacientem; 10. Duševní stav zdravotnických pracovníků; 11. Manželská prob.. ..klíčová slova: Morální a etické hodnoty, Neurochemie, Duševní stav, eutanazie, Stáří, um..

Výživa dětí
.. souvislostech. Zahrnují hodnocení výživového stavu dítěte, následnou nutriční péči a indikace inter.. ..klíčová slova: dorost, výživa, léčebná výživa, nutriční stav, nutriční p..

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
.. je jedním z bezpečných způsobů, jak zjistit stav plodu in utero. Zaznamenává kontrakce dělohy a sr..

Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci
.. a povolení jeho užívání v klinické praxi představuje v současné době cca 11 leté období, v němž 2-5.. .. KB kdokoli – Pracoviště: Farmakologický ústav..

Traumakurz
.. postižení. Druhá prezentuje shrnuje současný stav poznatků o hojení popáleninového traumatu od úra..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Z histórie Súčasný stav Definícia bolesti a patofyziológia bolesti ..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a oš.. .. 9.4.2015 ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
.. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž u.. ..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
.. Uvedený text klade důraz na komplexní pohled na stav chrupu z hlediska ortodontických vad, u nichž u.. ..klíčová slova: anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. fibuly. Videa demonstrují předoperační stav, detailně okomentovaný průběh operace i výsledný ..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. vznik infekcií než bežná populácia a zároveň vystavení riziku komplikovaného priebehu infekcie ako a.. .. pacientov. V práci sa opisuje vývoj a súčasný stav poznatkov v oblasti infekcií onkologických p..

Výukový atlas zubů člověka
.. topografií zubů, vývojem zubů, mikroskopickou stavbou zubů, prořezáváním a anomáliemi zubů a to sice..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. a proximálního úseku arteria poplita (AP). Stav vyžadoval femoro-popliteální tepennou re..

Stres a adaptácia
.. adaptácia organizmu a vznik chorôb. Stres predstavuje všeobecne prítomný fenomén. Takmer každý jedin.. .. systémov, pričom v súčasnosti sa do popredia dostáva koncept allostatického preťaženia. Zistilo sa, ž..

Analýza a klasifikace dat
.. popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem &nd.. .. statistické metody“ zase navozuje představu, že dané metody využívají pouze prav..

Aneuryzma abdominální aorty
.. klinických příznaků. Jde o vážný akutní stav s přímým ohrožením života. Jediným řešením je ryc..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. hydrocefalus predstavuje patologický stav, pri ktorom v dôsledku n..

Webcasting a vzdelávanie
.. vyšetrovať pacientov, monitorovať ich zdravotný stav, konzultovať nálezy či špecifické prípady s koleg..

eOtorinolaryngologie
.. rekonstrukční středoušní chirurgieakcí 15.29 Stav vakcín proti COVID-19 ke dni 16. 12. 2020 16 ..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. první, tedy chirurgické fáze implantace. Sestávají se z náhledu před implantací dentálních impla..

Základy plastickej chirurgie
.. príčinami straty funkcie bývajú úrazy, stav po ablačných operáciách pre onkologické ocho..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. konkrétního pacienta. K tomu slouží speciálně postavené klinické otázky ve formátu PICOT.   2 PRO..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. tohoto příspěvku je popsat aktuální stav programu Telehematologie, který byl v rámci a.. .. stromová struktura, kde jednotlivé větve představují diagnózy dle klasifikace WHO s českým pře..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. počítačom riadená podtlaková pumpa so široko nastaviteľnými parametrami produkovaného podtlaku [4..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].