Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Medicína založená na důkazu
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Aplikace EBM 7.4.2016 1.52 MB kdokoli – Kritické .. ..klíčová slova: založená na důkazu, EBM..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, post..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. se zabývá využitím medicíny založené na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokl.. .. 1 Lekce2 Definice medicíny založené na důkazu (EBM) Proces EBM EBM a vzdělávání Výuka pedi..

Klinické doporučené postupy
..klíčová slova: založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. Medicine: How to Practice and Teach EBM. London: Churchill-Livingstone, 2000. ISBN..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].