Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.

 
autor: Václav Hušák, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Fyzikální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochrana | příloh: 1 | zobrazeno: 8395x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Technologie kvantitativních metod
.. kapilární elektroforéza, western blotting. Fyzikální metody: osmometry. Chromatografie: TLC, HPLC,.. ..klíčová slova: elektrochemické metody, elektromigrační metody, fyzikální metody, amplifikace termocyklery a termomixéry, ..

Chirurgická propedeutika
.. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Fyzikální vyšetření - specifika dětské chirurgie 7.1.2009 1.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Operační sály, přístroje, asepse 7.1.2009 1.58 MB uživatel vzdělávací sít..

Základy magnetické rezonance - MR technika
..klíčová slova: MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a..

Vyšetření urologického pacienta
..klíčová slova: fyzikální vyšetření, příznaky, urol..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. – – Kardiostimulátor - výměna přístroje | 8.11.2010 50.76 MB registrovaný uživatel &..

Termoterapie
.. je část fyzikální terapie, kdy teplo do organizmu přivádíme, což se..

Dysfunkční děložní krvácení
.. A MORBIDITA VĚK PŘÍČÍNY ANAMNÉZA FYZIKÁLNÍ VYŚETŔENÍ LABORATORNÍ VYŚETŔENÍ ZOBRAZOVACÍ M..

Stavba atomu - elektronový obal
.. atomů jako základu chemie prvků. Vysvětluje fyzikální a chemické dopady řešení Schrödingerovy rovnice, ..

Magnetická rezonance
.. neinvazivní zobrazovací metodu, která využívá fyzikálního principu nukleární magnetické rezonance (NMR) k..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. vysvětlením tvorby RTG záření, dále se věnuje fyzikálnímu principu prozařování materiálů a finálně je vys.. .. materiálů a finálně je vysvětlena funkce přístroje CT na jednoduchém modelu a podán zevrubný popis g..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. diabetiků). Analytické postupy, které využívají přístroje a zařízení POCT, jsou používány také při analýze ..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. Nastínit nejen jeho chemickou strukturu, fyzikální vlastnosti, ale i typy slitin a způsoby ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-04]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].