Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Ošetrovateľstvo
.. Ďalšie prednášky sú orientované na prezentáciu Gordonovej funkčných a dysfunkčných vzorcov zdravia, Hen.. .. Gordonovej funkčných a dysfunkčných vzorcov zdravia, Hendersonovej modelu a Oremovej modelu.. .. KB registrovaný používateľ – – Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia 13.12.2012 28.. .. – – Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia 13.12.2012 289.23 KB registrovaný .. .. – Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia 13.12.2012 289.23 KB registrovaný používateľ &nd.. ..klíčová slova: Hendersonovej model, Oremovej model, Gordonovej vzorce zdravia, evidence based practice,.. ..klíčová slova: Hendersonovej model, Oremovej model, Gordonovej vzorce zdravia, evidence based practice,.. ..klíčová slova: model, Oremovej model, Gordonovej vzorce zdravia, evidence based practice, Nightingaleovej model,..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. zhodnej a rozdielnej starostlivosti. Venujeme sa Gordonovej funkčným a dysfunkčným vzorcom zdravia. Pre.. .. sa Gordonovej funkčným a dysfunkčným vzorcom zdravia. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súh.. .. 135.88 KB ktokoľvek – – 4. Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia 17.12.2018 87.. .. – 4. Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia 17.12.2018 874 KB ktokoľvek – .. .. 4. Gordonovej funkčné a dysfunkčné vzorce zdravia 17.12.2018 874 KB ktokoľvek – – 5. ..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. 1.7.2009 7.1 MB registrovaný používateľ – Vzorce a funkcie 1.7.2009 7.11 MB registrovaný ..

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.
.. ktoré podporujú zlepšovanie a upevňovanie zdravia, súčasne tiež maximálnu ochranu biosféry. Skri..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. Publikácia popisuje determinanty zdravia rómskej populácie, analyzuje štúdie vybraných och..

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií
.. ochorení a definujú sa základné pojmy zdravia, prevencie a adaptácie. Tretia kapitola sa ..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. v chorobe, ktorou prispieva k podpore a udržaniu zdravia, k uzdraveniu alebo k pokojnej smrti. Pracovným ..

Webcasting a vzdelávanie
.. sú realizované za účelom podpory globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej starostlivosti, riadenia..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. zdravotného systému štátu na záchranu života a zdravia jednotlivých občanov i populačných celkov za mim..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. dobře formulovaná klinická otázka podle PICO(T) vzorce. Jednotlivé prvky klinické otázky mohou být klí..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].