Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 14

Topographical anatomy of limbs
..klíčová slova: H01.158.100.216, A01.378.800, A01.378.610, topographical..

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

diagnostic methods of nuclear medicine

Vyšetřovací metody nukleární medicíny

Topografická anatomie dolní končetiny
..klíčová slova: H01.158.100, topografická anatomie, dolní k..

Syndroma caudae equinae discogenes

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Virtuální mikroskopický atlas

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

Aplikácia injekcií

Biophysical seminars for medical students

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Těhotenství a chlopenní vady

Klinické doporučené postupy I a II

Základy plastickej chirurgie

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].