Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Random acces analyzátor (HITACHI 917)

Random acces analyzátor (HITACHI 917)

Automatický biochemický analyzátor Hitachi 917 je prototypem vysokokapacitního selektivního analyzátoru a je prototypem vysokokapacitního selektivního analyzátoru. Má kapacitu 800 fotometrických testů za hodinu a možnost selektivního výběru z palety padesáti biochemických testů. Jedná se o spektrofotometrické metody, využívající měření absorbance reakční směsi v kyvetě při různých vlnových délkách. Součástí analyzátoru je modul iontově selektivními elektrodami na stanovení sodíku, draslíku a chloridů.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, HITACHI 917 | příloh: 1 | zobrazeno: 7194x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Random access analyser (HITACHI 917)

Random access analyser (HITACHI 917)

The automatic biochemical analyser Hitachi 917 is a prototype of high-capacity selective analyser. It has a capacity of 800 photometric tests per hour and the possibility of selective choice out of a range of fifty biochemical tests. This involves spectrophotometric methods that utilise measurements of absorbance of the reaction mixture in a cuvette at various wavelengths. A part of the analyser is an ion-selective electrode module for the determination of sodium, potassium, and chlorides. The duration of the video is 17 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Digital video, Presentations | klíčová slova: Automation, Clinical biochemistry, Analyser, HITACHI 917 | příloh: 1 | zobrazeno: 8606x | publikováno: 27.3.2009 | poslední úpravy: 4.12.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Automatizace v klinické biochemii
.. Jsou popsány a při funkci ukázány analyzátory Hitachi 917, Cobas Mira-plus, imunochemické analyzátory E.. .. popsány a při funkci ukázány analyzátory Hitachi 917, Cobas Mira-plus, imunochemické analyzátory E..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].