Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Anatomická pitva hlavy

Anatomická pitva hlavy

Film je určen studentům všeobecného a zubního lékařství pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci obličejových krajin i krajin mozkové části hlavy tak, jak je postupováno při pitvě hlavy na Anatomickém ústavu LF MU v Brně. První část zahrnuje preparaci těchto krajin: regio parotideomasseterica, přední obličejová krajina, očnicová krajina, regio temporalis, regio occipitofrontalis a lební dutina. Druhá část obsahuje: řez na farynx, preparaci prevertebrálních svalů, faryngu a parafaryngového prostoru, pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústní dutiny, hrtanu, nosní dutiny a očnice.

 
autor: Ivana Svíženská, Marie Kalabusová, Jana Maňáková, Ondřej Růžička, Tomáš Ninger, Tomáš Hlaváček, Václav Žižlavský a Bhavin Rajendra Doshi | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: pitva krajin hlavy, regio parotideomasseterica, regio temporalis, regio occipitofrontalis, regio orbitalis, regio nasalis, regio oralis, cavitas oris, cavitas nasalis, fossa infratemporalis, cavitas cranii, larynx, pharynx, orbita. | příloh: 5 | zobrazeno: 16044x | publikováno: 6.4.2012 | poslední úpravy: 20.8.2013

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Ve spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Katedry teorie obvodů FEL, ČVUT v Praze vznikla výuková aplikace „Atlas onemocnění hlasu a řeči“. Aktuálně je prezentován přehled základních poruch hlasu, se kterými se můžeme v oblasti foniatrie a otorinolaryngologie setkat. Jsou zde uvedeny stručné lékařské popisy, které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrtanu při stroboskopickém záznamu kmitání hlasivek. V analýzách jsou prezentovány zvukové ukázky prodloužené fonace vokálů a čtení textu; jsou doplněny o ukázku objektivní akustické analýzy hlasu a řeči.

 
autor: Tomáš Nikl | 1.LF UK | disciplína: Otorinolaryngologie | klíčová slova: fonace, onemocnění, hlas, hlasivky, poruchy | příloh: 1 | zobrazeno: 7119x | publikováno: 5.6.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 112 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 20

Prezentácia antigénov
.. antigén (APC) a prezentačnými molekulami sú HLA-molekuly prvej triedy (endogénna dráha p.. .. ktorý sa viaže do žliabku vlastných molekúl hlavného histokompatibilného komplexu (HLA). Proces, .. ..klíčová slova: antigénov, HLA, CD1, MR1,..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. nespecifickým a specifickým imunitním systémem. HLA systém, o němž pojednává čtvrtá kapitola, je soub.. ..klíčová slova: systém, makrofágy, HLA systém, ..

Immunology for student of general medicine
.. 9.10.2013 533.5 KB MEFANET user – VII - HLA antigens 9.10.2013 2.34 MB MEFANET user – ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. zásadné nové poznatky, ktoré pozmenili náš pohľad na patogenézu, diagnostiku a aj liečbu tejto c.. .. aktivačným faktorom pre eozinofily, ktoré svojim hlavným bázickým proteínom poškodzujú epitel čreva, č..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. NK-receptor NKG2D. Prezentačné molekuly nie sú HLA-molekuly, ale CD1d, ktoré im neprezentujú p..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. početné antigénne zhody darcu a príjemncu, napr. HLA typizácia. Kritéria sú hlavne čas odberu od smr..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. bunkami, ktoré prostredníctvom svojich HLA-molekúl druhej triedy prezentujú peptidy p..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. prezentačné molekuly. Kým pre Th-lymfocyty sú to HLA-, pre iNKT CD1d-, pre MAIT-bunky ide o..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. alfa/beta T-lymfocytov sú cytotoxické. Hlavnou funkciou CTL je deštrukcia terčových buniek n.. ..klíčová slova: subpopulácie, HLA-molekuly,..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. patologie, které se věnuje prenatálnímu vývoji, hlavním cílem je diagnostika a verifikace vývojových ..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. verze chemoterapeutických režimů tak, aby mohla paralelně doplňovat Zásady cytostatické léčby vyd..

Základy anesteziologie
.. či diagnostický zákrok nejen pacientovi, což je hlavním smyslem našeho konání, ale i operatérovi či d..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. Hřbetní mícha Mozkový kmen Hlavové nervy Mozeček Obecná s..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. procesům dětského věku a také problematice hlasu a.. .. Jícen Zevní krk Hlas Tumory a expanzivní procesy dětského věku ..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. a teda môže mať aj niekoľkonásobne väčší ohlas než klasické skriptá či monografia. Zároveň tak ..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. cvičení z histologie a embryologie a je hlavním studijním materiálem pro studenty nového bak..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. být k dispozici v rámci univerzitní sítě a mohla by tak být volně využívána i v rámci výuky neradi..

eOtorinolaryngologie
.. 08 Nemoci hrtanu 09 Nemoci ušní 10 Poruchy hlasu a řeči 11 Nemoci zevního krku 12 ORL tr.. ..klíčová slova: ucho, nos, hrtan, hltan, nosohltan, jícen, hlas, nemoc, traumatologie, otorinolaryngologie,..

Aneuryzma abdominální aorty
.. je typickým multifaktoriálním onemocněním. Za hlavní etiologický faktor již dnes není považován ate..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. Přehled metod a jejich teorie 6.2. Analýza hlavních komponent v programu Statistica 6.3. ..

Virtuální mikroskop
.. Atlas je k dispozici česky a anglicky. Hlavní důraz při přípravě atlasů je kladen na dostup..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. Atlas je soustavně udržován a doplňován. Hlavní kapitoly obsahu: 1. Nenádorové kožní chor..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. k výukovým účelům na základě jejich písemného souhlasu. Písemné materiály (kazuistiky, zobrazovací nál..

Hypertextový atlas patologie
.. Feitová, Karel Dvořák, Eva Hladká, Luděk M.. .. v jazyce JavaScript. Atlas je uzpůsoben pro oba hlavní prohlížeče (Mozilla/Firefox a Microsoft Int..

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze
.. - preanalytická fáze - nás seznamuje s hlavními prvky laboratorního preanalytického procesu ..

Automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze
.. videoukázce jsou zachyceny hlavní prvky laboratorního preanalytického procesu v ..

Postup při provádění trepanobiopsie
.. videa 12 min. Trepanobiopsie je vyšetření, jehož hlavním cílem je odebrat přímo kousek kostní tkáně s ..

Virtuální mikroskopický atlas
.. MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D. Autoři Hlavní řešitel grantu: doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. v prehľadnom článku uvádzajú epidemiológiu, klinický prieb.. .. obidvoch chorôb. Ukladanie IgA v obličkách je hlavným spoločným znakom, ale renálne poškodenie môžu..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. výuky algoritmů pro léčbu onemocnění, která jsou hlavními příčinami úmrtí dětí do pěti let a jejich ná..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-25]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].