Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Histologie

Histologie

Předložená skripta Histologie jsou moderním učebnicovým textem pro studenty lékařských fakult. Text členěný do sedmi kapitol pojednává o stavbě buňky a všech typů tkání, které tvoří tělo člověka. Zároveň se jedná o publikaci, která byla tvořena s cílem umožnit studium této základní medicínské disciplíny neslyšícím studentům. Tato adaptace zahrnuje úpravy struktury textu, grafické úpravy, použití schémat a zejména interaktivních ilustrací. Součástí textu jsou rovněž testové otázky s možností okamžitého vyhodnocení výsledků.

 
autor: Petr Čížek, Pavel Hurník, Milan Urík, Tomáš Pruša, Lenka Krejčířová | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Histologie, cytologie, tkáň, pojivová tkáň, epitelová tkáň, svalová tkáň, nervová tkáň, krev, hematopoéza | příloh: 1 | zobrazeno: 6889x | publikováno: 4.5.2015 | poslední úpravy: 1.10.2015

Obecná histologie

Obecná histologie

Úkolem hypertextového Atlasu obecné histologie je uvést studující lékařství do studia mikroskopické a submikroskopické stavby buněk a tkání lidského těla, včetně krevních tělísek a seznámit je s vyšetřovacími postupy, jež jsou k tomuto účelu používány v praxi. Atlas sestává z textové a obrazové části, která zahrnuje 95 originálních elektronově mikroskopických snímků a barevných mikrofotografií s podrobnými vysvětlujícími popisy. Vystavený multimediální text lze používat ve dvou základních modech: a to režimu standardní učebnice s obrázky a režimu atlasu, jehož rozsah a kvalita odpovídají jiným histologickým atlasům, které jsou dostupné fyzicky nebo v on line verzích od různých vydavatelů.

 
autor: Svatopluk Čech, Drahomír Horký, Ladislav Ilkovics, Irena Lauschová | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: buňka, tkáň, tělní tekutiny | příloh: 1 | zobrazeno: 22150x | publikováno: 17.5.2006 | poslední úpravy: 27.9.2011

Atlas histologie tvrdých tkání

Atlas histologie tvrdých tkání

Projekt se zabýval vytvořením volně dostupného on-line atlasu nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpracováno, vybroušeno, obarveno a nasnímáno. Textová část atlasu, která pokrývá přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst kosti, je doplněna 33 schématy a 7 mikrosnímky. Metodická část atlasu popisuje kompletní zpracování tvrdých tkání spolu s výhodami a nevýhodami jednotlivých variant. Obrazová část atlasu obsahuje 69 mikro- a makrofotografií zubů a 67 mikrofotografií kosti. Každá z celkem 203 ilustrací je popsána.Výsledky podporují výuku studijního programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Preklinické zubní lékařství.

 
autor: Lukáš Nedorost, Zbyněk Tonar, Věra Tomanová, Lada Eberlová, Omid Moztarzadeh, Vladimíra Adlerová, Hana Hecová, Jitka Kočová, Pavel Fiala, Jaroslav Slípka | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: nedemineralizované mikroskopické preparáty | příloh: 1 | zobrazeno: 6301x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Přehledná výuková schémata doplňující jednak výuku praktických cvičení z histologie, jednak materiály k přípravě na zkoušku z Histologie a embryologie v zimním semestru 2. ročníku. Obsah koresponduje s "Manuálem pro praktikum ze speciální histologie" dostupným na Mefanetu.

 
autor: Lukáš Nedorost | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: Trávící systém, dýchací systém, močový systém, pohlavní systém | příloh: 1 | zobrazeno: 5476x | publikováno: 13.3.2013 | poslední úpravy: 6.8.2014

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z močového systému.

                                                                                                                                                   

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, močový systém, ledviny, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 412x | publikováno: 22.4.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Publikace slouží k revizi znalostí před písemnou zkouškou studentů všeobecného a zubního lékařství z předmětu Histologie a embryologie. Obsahuje celkem 835 otázek po čtyřech variantách, tj. celkem 3340 tvrzení z oblasti obecné a speciální histologie a embryologie, o jejichž pravdivosti by adepti zkoušky měli být schopni rozhodnout. Na konci skript je klíč k odpovědím a doporučená literatura.

 
autor: Milena Králíčková, Zbyněk Tonar, Jitka Kočová, Věra Křížková, Alena Němečková, Miroslava Čedíková, Lukáš Nedorost, Lada Eberlová, Pavel Pitule | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, Cytologie | příloh: 1 | zobrazeno: 22413x | publikováno: 20.12.2011 | poslední úpravy: 14.11.2018

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: mikroanatomie, histologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7981x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 32 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 13

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. a orgánů je obrazovým doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky jsou zcela pů.. .. vydání) 31.1.2019 kdokoli – Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [VLHE0221c] Histologie .. ..klíčová slova: mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, histologie..

Histologický atlas LF MU
.. a elektronogramů určených k výuce kurzů obecné histologie a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a e.. .. LF MU 21.9.2018 kdokoli – Předměty/kurzy Histologie - cvičení [aBFHI021c] Histologie - přednáška [aBF.. ..klíčová slova: histologie, mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mik..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. Pomůcka je určena zejména pro výuku LF:ZLHE0221c Histologie a embryologie I – cvičení, LF:VSHE0322c H.. .. vydání) 22.9.2015 kdokoli – Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [ZLHE0221c] Histologie ..

Nové trendy a perspektívy v histológii
.. obsahuje 16 vedeckých článkov z oblasti histológie a embryológie a príbuzných medicínskych odborov. .. .. 4 MB ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav histológie a..

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
.. (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni. .. ..klíčová slova: histologie, embryologie, histologie,..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. oborů pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a je hlavním studijním materiálem p.. .. 29.10.2007 kdokoli – Pracoviště: Ústav histologie a embryologie Související články: Mik.. ..klíčová slova: histologie, tkáň, metoidy v..

Nové trendy a perspektívy v histológii VII
.. už tradičnú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 20 vedeckých čl.. .. MB ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav histológie a..

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců
.. 40 zárodků a plodů ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni a mikroskopickou.. ..klíčová slova: histologie, embryologie, embryologické ..

Nové trendy a perspektívy v histológii VI
.. predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 31 vedeckých čl.. .. MB ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav histológie a embryológie Súvisiace články: Nové tren..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie pečene, k.. .. Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Ústav histológie a embryológie Súvisiace články: Mul..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a patologie. ..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. anatomie, topografie, mikroskopické anatomie, histologie a embryologie těch oblastí a struktur, které ma..

Procvičení histologických preparátů
.. pro studenty k procvičení preparátů ze speciální histologie, a to v rozsahu preparátů, z nichž jsou zkoušeni .. .. autorem je povětšině MUDr. Tomáš Soukup z Ústavu histologie a embryologie LF HK, kterému moc děkuji za l.. ..klíčová slova: Histologie, preparáty, ..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení
.. sítě MEFANET – Pracoviště: Ústav histologie a..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť
.. sítě MEFANET – Pracoviště: Ústav histologie a..

Přehled embryologie člověka v obrazech
.. 23.1.2015 kdokoli – Pracoviště: Ústav histologie a..

Postup při provádění trepanobiopsie
.. Na rozdíl od cytologického vyšetření lze histologie kostní dřeně posoudit buněčnost, přítomnost fibró..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně ..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul n..

Krev, atlas krevních elementů
.. dostane důležitá pomůcka nejen pro studium histologie..

Gnatológia v prehľade
.. Predstavuje syntézu poznatkov z anatómie, histológie, fyziológie a patológie. Bauer a Gutowski (1975) ..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. VlozteText Laboratorní výsledky: VlozteText Histologie: VlozteText Terapie: VlozteText..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. atlas histologie vzácných hematologických malignit dětského věku o..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie obličky. ..

Virtuální mikroskopický atlas
.. dle toho, na které fakultě absolvují výuku histologie či patologie. Vlastní prohlížení mikroskopických .. .. 4 základní podstránky celého projektu: obecné, histologie, patologie a případy. Stránky histologie i pa..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. vysokoškolských učebníc a teda aj učebníc histológie a embryológie motivoval autorov k napísaniu n..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. duševného vývoja. Aj v československej učebnici Histológie z roku 1966 profesor Wolf uvádza, že medzi f..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Ústav histologie a embryologie Související články: Vědecká p..

Cytológia a všeobecná histológia
.. embryológia 1 [UHE/HE-ZL1/15] Pracoviská: Ústav histológie a embryológie Súvisiace články: Mik..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. ISBN 978-80-247-5636-3 Lüllmann-Rauch, Renate. Histologie. Praha: Grada, 2012, s. 493-505, ISBN..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].