Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Historie ošetřovatelství

Historie ošetřovatelství

Studijní materiál je stručnou procházkou do historie oboru ošetřovatelství, který má hluboké kořeny. Během svého vývoje bylo ošetřovatelství ovlivňováno společenskými, ekonomickými, kulturními, sociálními a politickými faktory. Neméně významnou roli sehrály válečné konflikty, vědecký rozvoj a některé osobnosti. Pochopení historie a historických souvislostí je nezbytné pro rozvoj současného moderního ošetřovatelství.

 
autor: Jana Kašpárková | LF UK Plzeň | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | klíčová slova: ošetřovatelství, laická péče, charitativní péče, profesionální péče | příloh: 1 | zobrazeno: 14119x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 24.9.2012

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

V této publikaci cheme čtenáře seznámit s kořeny vzniku chirurgie, stručně s její světovou historií, pdrobně pak s historií českou se zvláštním přihlédnutím k olomoucké a moravské. Podařilo se nám shromáždit údaje z chirurgických pracovišť střední a severní Moravy díky pochopení velkého okruhu kolegů, kteří údaje za svá pracoviště zpracovali. Může se samozřejmě naskytnout otázka, nakolik je v současné době, plné odborných a organizačních změn, aktuální zabývat se historií chirurgie. Domníváme se, že i v tomto případě platí stará pravda „Hisorie je učitelkou národů“ a při znalosti historie se můžeme často vyvarovat zbytečných chyb a omylů. Snad to dokreslují i nálsedující citáty:

C. Bernard (1813-1878): „Stojíme totiž na intelektuálních ramenou svých předchůdců a jsme schopni vidět dále, než oni viděli jen proto, že nám k tomu pomohli.“

R. Jedlička (1925): „Šťastná bude česká chirurgie, dovede-li si uchovat povždy odkaz svých otců.

M. Duda (2008): „Vzpomínky na naše učitele a vlastní životní zkušenost nás utvrzují v tom, že každá doba i věk má své úkoly a cíle, a tedy i půvaby inspirující nás pro budoucnost.

 
autor: Miloslav Duda | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, historie chirurgie, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 6716x | publikováno: 20.10.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17

Vybrané kapitoly z psychiatrie
..klíčová slova: historie psychiatrie, afektivní poruchy, psychózy, n..

Chirurgie štítné žlázy
..klíčová slova: Historie, anatomie, operační technika a taktika, k..

Chirurgická propedeutika
.. propedeutiky) se zaměřením na rozvoj znalostí historie chirurgie ve světě i v regionu střední a severní ..

Celková anestézie
..klíčová slova: medicína, anestézie, celková anestézie, historie anestézie, ..

Veřejné zdravotnictví
.. oboru veřejné zdravotnictví – jeho historie a vývoj, hlavní představitelé, současné pojetí a ..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
..klíčová slova: pankreatitis, historie, diagnostika,..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. ly. Imunitná odpoveď. Klinická imunológia. Z histórie alergológie. Imunopatologické reakcie. Mediátory ..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. Z histórie Súčasný stav Definícia bolesti a pat..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
..klíčová slova: lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie medicíny, tuberkulóza, syphilis, n..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. lékařství. Jednotlivé kapitoly se týkají nejen historie vývoje terapie popáleninového traumatu, ale také ..

Poranění pánve a acetabula
.. ze dne 26.9.2008 na následující témata: historie klasifikace a léčby poranění pánve, diagnostika z..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. Změny polohy srdce v hrudníku Osobnosti, historie Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [..

eOtorinolaryngologie
.. v předantibiotické době 15.28 Ohlédnutí do historie funkčně rekonstrukční středoušní chirurgieakcí ..

Webináre z kardiológie
.. z histórie: Nápad kardiologických webinárov sa vynoril pri j..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. a žena s Turnerovým syndromem může setkat * Historie Turnerova syndromu v datech. Elektronické ..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. Mapuje využití těchto materiálů v medicíně od historie po současnost. Speciální pozornost je pak vě..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. studií je možno vést diskuzi, uchovává se její historie a je možno zapnout/vypnout emailové notifikace n..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].