Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Topografie Horní a dolní končetiny

Topografie horní a dolní končetiny

Krátká videa se schématy a anatomickými preparáty topografických míst horní a dolní končetiny. Každé video na určenou anatomickou krajinu lidského těla obsahuje schématické ohraničení a průběh všech anatomických struktur, názornou demonstraci na prepartátu a shrnutí. Všechna videa jsou opatřena mluveným komentářem.

 
autor: Martin Holek | 3.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: anatomie, topografie, horní končetina, dolní končetina | příloh: 23 | zobrazeno: 13297x | publikováno: 9.10.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Obrazový průvodce RTG snímků Horní končetiny - typy fraktur, luxace

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Autorka je studentkou 6. ročníku programu všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a předkládá ke zveřejnění výsledky své studentské vědecké odborné činnosti na Radiologické klinice pod odborným vedením doc. MUDr. Jany Chmelové, Ph.D. s konzultační podporou MUDr. Zuzany Sedláčkové. Jedná se o kolekci téměř 100 rentgenových snímků s popisem, tématicky rozdělených do těchto sekcí:

1) Normální nálezy bez známek patologie,
2) Hodnocení fraktur,
3) Luxace a subluxace,
4) Fraktury dětského věku,
5) Eponyma fraktur horní končetiny.

 
autor: Kristýna Šťastná, Jana Chmelová, Zuzana Sedláčková | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: rtg, horní končetina, fraktury, luxace | příloh: 1 | zobrazeno: 5646x | publikováno: 7.4.2016

Topografická anatomie dolní končetiny

Topografická anatomie dolní končetiny

E-learningový kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Usnadňuje studentům přípravu zejména na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje. První kurz z plánované série se týká dolní končetiny.

 
autor: Petr Hájek | LF UK Hr. Králové | disciplína: Anatomie | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: A01.378.610, H01.158.100, topografická anatomie, dolní končetina | příloh: 1 | zobrazeno: 16063x | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 26.9.2011

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny

Pacientka 14 dnů pobývala v Ugandě, chodila naboso. Týden po návratu se jí vytvořily dvě bolestivé léze pod nehty 1. a 3. prstu levé dolní končetiny. Zpočátku se domnívala, že jde o mozoly, později navštívila infekční kliniku. Jaký je původce a léčba této léze?

Otázka: Pacientka 14 dnů pobývala v Ugandě, chodila naboso. Týden po návratu se jí vytvořily dvě bolestivé léze pod nehty 1. a 3. prstu levé dolní končetiny. Zpočátku se domnívala, že jde o mozoly, později navštívila infekční kliniku. Jaký je původce a léčba této léze?

 
autor: František Stejskal | 1.LF UK | disciplína: Infektologie | kategorie: Obrazové kasuistiky | klíčová slova: Kožní afekce, tungóza, parazitární infekce, chirurgická excize, Tungóza, parazitární infekce, kožní afekce, chirurgické odstranění | příloh: 3 | zobrazeno: 6287x | publikováno: 2.1.2007 | poslední úpravy: 27.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi
.. na následující témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) .. .. témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) Autotransplantace..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. profesionálním postižením, a sice onemocněním horních končetin z vibrací a z přetěžování. Chtěli jsme.. .. citlivé [?] Licence Profesionální onemocnění horních končetin 28.8.2009 kdokoli – Pracoviště: .. ..klíčová slova: lékařství, Horní končetiny, Rizikové f.. ..klíčová slova: lékařství, Horní končetiny, Rizikové ..

Kasuistika - Larva migrans cutanea
.. bolestivá afekce mezi prsty a na nártu dolní končetiny. Navštívil kožní kliniku, kde byla nasazena ant..

Preendodontická dostavba
.. části zubu před endodontickým ošetřením. Horní molár s chronickou periodontitidou a rozsáhle d..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. pacient s defektem vyžadující revaskularizaci končetiny nemá kvalitní velkou safénu, která je stále pova.. .. diabetické gangrény nohy a jako příčina ischémie končetiny byla zjištěna a angiograficky potvrzena okluze a..

Pečetění fisur
.. které ještě nedosahují okluze a dále premoláry a horní druhé řezáky. Pečetit však lze i dočasný chrup v ..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. fixtury.   Ankylos II. fázový - úraz v horní čelisti Německý systém typický svým samos..

Cévní chirurgie
.. která má za úkol zachánit nejenom život a končetiny nemocných, ale také má preventivní poslání v obla..

Topographical anatomy of limbs
.. contributions: Topografická anatomie dolní končetiny..

eOtorinolaryngologie
.. 15.26 Proč, jak, čím a kdy vyplachovat horní cesty dýchací 15.27 Sepse v ORL v p..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].