Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální Infekce

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce

Ozvučená přednáška "Inkontinence moči u žen" je určena studentům a zájemcům o obory porodnictví a gynekologie. V poslední letech se zpřesňuje a zdokonaluje diagnostika poruch poševního prostředí, což umožňuje efektivnější léčbu onemocnění. Infekce vulvy a pochvy jsou jedním z nejčastějších problémů, s kterým se setkáváme v běžné každodenní gynekologické praxi. Většina pacientek s tímto onemocněním vyžaduje pouze jednoduché vyšetření a léčbu. Přesto u části žen je obtížné stanovit správnou diagnózu nebo špatně odpovídají na standardní léčbu.

 

Zajištění dýchacích cest

Zajištění dýchacích cest

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýchacích cest od nejjednodušších způsobů (trojitý manévr), přes instrumentální postupy. Důraz je kladen na téma intubace, včetně komplikací.

 
autor: Jan Bruthans | 1.LF UK | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Neodkladná medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manévr, intubace, laryngoskop, ET kanyla, dýchání | příloh: 1 | zobrazeno: 14648x | publikováno: 19.11.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Tato powerpointová učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů jater a žlučových cest. Zabývá se jak radiodignostickými, scintigrafickými, tak endoskopickými zobrazovacími metodami. Dále uvádí algoritmus vyšetření, možnosti léčebného ovlivnění a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané problematice.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, játra a žlučové cesty, zobrazovací metody, patologické nálezy jater a žlučových cest | příloh: 2 | zobrazeno: 6543x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest

Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest

Přednáška shnruje problematiku urolitiázy, tumorů ledvin a obstrukce močových cest z hlediska internisty a nefrologa. Probrány jsou jednotlivé typy urolitiázy, jejich etiopatogeneza a léčba, dále základní přehled o tumorech ledvin a diagnostice a léčbě obstrukce močových cest. Materiál je určen studentům a zájemncům o obor nefrologie.

 
autor: Jakub Závada, Martina Peiskerová | 1.LF UK | disciplína: Nefrologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest, konkrement | příloh: 1 | zobrazeno: 11703x | publikováno: 29.11.2006 | poslední úpravy: 15.5.2012

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod

Gynekologické záněty představují jeden z nejčastějších problémů, který vede ženu k návštěvě gynekologa.

 
autor: Jaromír Mašata | 1.LF UK | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: infekční nemoci, vagína, zánět, gynekologie, porodnictví, infekce, poševní prostředí, vulvovaginální infekce, hluboký pánevní zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 7024x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc

Proběhlý pánevní zánět je často příčinou řady závažných komplikací, včetně možnosti vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a jiných.

 
autor: Jaromír Mašata | 1.LF UK | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: adnexitida, parametritida, zánět, Douglasova dutina, ovarium, adnexitis, parametritis, tuboovariání absces, absces Douglasova prostoru | příloh: 1 | zobrazeno: 8174x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologická symptomatologie, bilharzióza | příloh: 1 | zobrazeno: 9407x | publikováno: 12.12.2011 | poslední úpravy: 25.4.2014

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, Infekce

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologické symptomy, Infekce močových a pohlavních cest | příloh: 1 | zobrazeno: 6365x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 22

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. publikace a autorská .. .. v souvislosti s inhalačním traumatem je udávaná infekce v oblasti dolních dýchacích cest, zejména ven.. ..alační trauma představuje akutní postižení dýcha.. .. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produktu hoření nebo páry. I k.. ..av Lipový~autor-87971-bretislav-lipovy#Jakub .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: trauma, bronchoskopie, komplikace, infekce.. ..klíčová slova: alační trauma, bronchoskopie, komplikace, i..

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči
.. publikace a autorská .. .. je text zaměřen na nejčastěji se vyskytující infekce, preventivní opatření a kontrolní prv.. .. text je zaměřený na rozsáhlou problematiku Infekcí spoj.. ..ateřina .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: infekce, sterilizace, Prevence infekcí, ošetřovatelství, .. ..klíčová slova: a infekce, sterilizace, Prevence infekcí, ..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. publikace a autorská .. .. bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová oš.. .. výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a ces.. .. názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdra.. ..ana.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdra.. ..klíčová slova: choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medi.. ..klíčová slova: legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní ..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. publikácie a autorské .. ..á monografia „Ischemické poškodenie miechy v .. .. Lukáč~autori.php?tid=298#Igor .. ..afia je určená neurológom, neurochirurgom, bi.. ..klíčová slova: ácie aorty, ischemická paraplégia, e.. ..álené Edičnou komisiou L..

Kasuistika - Larva migrans cutanea
..azové .. ..acient pobýval jako turista v Keni. Po návratu se o.. ..antišek .. .. Kasuistika demonstruje afekci larva migrans.. ..klíčová slova: kožní léze, Keňa, tropická infekce, antibiotika, Larva migrans cutanea, Ancylostoma.. ..klíčová slova: á kožní léze, Keňa, tropická infekce, antibiotika, ..

Infekční exantémová onemocnění
..ady k.. ..ální přednáška poskytuje přehled klasických i méně .. ..anuš .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: infekce, exantém, kožní příznaky, erytém, purpu.. ..klíčová slova: exantém, kožní příznaky, erytém, purpu..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..arningové .. ..a kvízů: zobrazovací metody RTG. ht.. ..cest-indikace .. ..ana Červenková~autor-29-jana-cervenkova#Zuzana D.. ..a.. ..cest-indikace ..

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny
..azové .. ..acientka 14 dnů pobývala v Ugandě, chodila naboso. .. ..antišek .. .. Tungóza je vyvolána samičkou blechy písečné (Tunga pene.. ..klíčová slova: afekce, tungóza, parazitární infekce, chirurgická excize, Tungóza, parazitární inf.. ..klíčová slova: afekce, tungóza, parazitární infekce, chirurgická e..

Hypertextový atlas fetální patologie
..ální učební po.. ..Atlas fetální a novorozenecké patologie je dílem ko.. .. Atlas je k dispozici v angličtině a v češt.. ..arta Ježová~autor-145691-marta-jezova#Sylva H.. .. charakterizovány nejčastější teratogeny, vrozené infekce a chromozomální aberace. Další kapitoly jsou věn.. ..ální patologie je samostatné odvětví patologie, kte.. .. nervového systému, srdce, ledvin a vývodných cest močových, gastrointestinálního traktu, res.. ..klíčová slova: atologie, fetopatologie, fetus, neonatální, f..

Plicní ventilace
.. materiál je určen pro studenty zubního lékařství. Pr.. .. část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest, druhá část vysvětluje podstatu plicní ventilace .. ..ana Slavíková~autori.php?tid=77#Jitka Š.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ací cesty, plicní ventilace, dýchací svaly, dec.. ..klíčová slova: cesty, plicní ventilace, dýchací svaly, dechový cyk..

Cholecystektomie laparoskopicky
..ální učební po.. ..áběry z průběhu laparoskopické cholecystektomie uka.. .. jsou dobře vidět struktury žlučníku, žlučových cest a cévního zásobení žlučníku a přilehlého jaterníh.. ..áclav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: la..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. publikácie a autorské .. ..á monografia "Syndroma caudae equinae.. .. Šulla~autori.php?tid=21#Imrich Lukáč, Igor Š.. ..afia je určená neurológom, ortopédom, neu.. ..klíčová slova: a medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm .. ..álené Edičnou komisiou L..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
..ady k.. ..ace uvádí základní indikace při vyšetření magneti.. .. MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučových cest, malé pánve, kloubů a prsu. Prezentace je za.. ..anuela Vaněčková~autor-48-manuela-vaneckova#Zdeněk .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: agnetická rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření bř..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. přístupný. Atlas je k dispozici v angličtině a v češt.. ..arta Ježová~autor-145691-marta-jezova#Sylva H.. .. (časný asfyktický syndrom) Porodní poranění Infekce v perinatálním období Mrtvorozenost a pe.. .. atlas novorozenecké patologie je výuková a re.. ..klíčová slova: atologie, fetus, neonatální, novorozenec, t..

Základy anesteziologie
..ální učební po.. ..Anesteziologie je obor, který se za pomocí f.. .. Štoura.. ..aný anesteziolog musí bezpodmínečně zvládnout zajiš.. .. musí bezpodmínečně zvládnout zajištění dýchacích cest, a to i v případě obtížně zajistitelných dýchac.. ..klíčová slova: Anesteziologie, akutní ..

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.. je dnes považován za zlatý standard průkazu infekce způsobené Helicobacter pylori. Princip testu je z.. .. test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT) je dnes považován za .. .. Kocna.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: test 13c, UBT, Helicobacter pylori, 13C-urea, Dechový test 13c, UBT, ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
..ální učební po.. .. pracoviště neurochirurgie je projekt zaměřený na vytv.. .. Novák~autor-73208-zdenek-novak#Ivo.. .. nově vybudovaným pracovištěm neurochirurgické kliniky LF MU FN .. .. strukturám kortikálním, subkortikálním a mokovým cestám, navazující na poznatky vycházející z výuky ana.. ..klíčová slova: stereotaktický prostor, 3D, modelování, volume-rendering, ..

Kazuistika - Tungóza
..azové .. ..a je vyvolána samičkou blechy písečné (Tunga pene.. ..antišek .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: Madagaskar, kožní parazitární infekce, chirurgické .. ..klíčová slova: a, Madagaskar, kožní parazitární infekce, chi..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
..Archiv e-learningových .. ..ané vedení dětských onemocnění (IMCI – Integ.. ..a.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: WHO, průjmová onemocnění, akutní respirační infekce, malárie, .. ..klíčová slova: dětská nemocnění, strategie WHO, průjmová onemocnění, ak..

Labyrinty v psychiatrii
.. publikace a autorská .. ..ání v klinické praxi je komplexní proces, při kte.. ..áš Kašpárek~autor-80506-tomas-kasparek#Radek Ba.. ..ádané labyrinty jsou příkladem větvených klin.. .. řešení kazuistiky může vést jedna nebo i více cest: míru spletitosti jednotlivých labyrintů, jejich .. ..klíčová slova: ální pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické sc..

Chirurgická propedeutika
..ální učební po.. .. jednotlivých prezentacích jsou zpracována všechna základní témata chiru.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#David .. .. vzdělávací sítě MEFANET – Chirurgická infekce - chirurgická propedeutika 7.1.2009 90.74 KB .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á propedeutika, chirurgie, dětská traumatologie, r..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
..ady k.. .. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o po.. ..áš Toporcer~autori.php?tid=299#Jozef .. .. Väčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vply.. ..klíčová slova: AC terapia, hojenie..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
..ady k.. ..ato elektronická učebnice postihuje celou základní .. ..an Bruthans~autor-178-jan-bruthans#Josef Závada, .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. externím úložišti – Zajištění dýchacích cest 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti &nda.. ..klíčová slova: anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, c.. ..áleno Ediční komisí LF UK..

Anémie v dětském věku
..á.. .. dnešní době je problematika anémií velmi aktuálním tématem, a to i z důvo.. ..arbora Ludíková~autori.php?tid=32#Dagmar P.. .. 12.4.2011 2.97 MB kdokoli – Parvovirová infekce v dětské hematologii 12.4.2011 2.27 MB kdokoli &.. .. volitelného předmětu pro studenty všeobecného lékařství    Cíle řešení: Hlavním cílem proj.. ..klíčová slova: Dítě, A..

Základy intenzivní medicíny
..ální učební po.. .. medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se.. .. Štoura.. ..ádáme vám zde vybrané přednášky, které by měli přib.. ..klíčová slova: medicína, koma, infekce,.. ..klíčová slova: akutní medicína, koma, infekce, s..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
..ální učební po.. ..ada 13 návodů do praktických cvičení z biochemie. J.. ..a Táborská~autor-22464-eva-taborska#Hana Paulová, J.. .. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Průkaz infekce Helicobacter pylori ureázovým testem.pdf 6.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: spektrofotometrie, kolorimetrie, pH, karbonylhemoglobin, krevní barvivo, moč, krevní pl..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
..ální učební po.. .. soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti děts.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Jana .. ..alá chirurgie Převážně obrazový materiál k různým t.. .. atrézie duodena, atrézie žlučových cest, cysta choledochu, atrézie tenkého a tlustého st.. ..klíčová slova: alá chirurgie, chirurgie novorozence, obecná t..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].