Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Biostatistika
.. uživatel – Předměty/kurzy Biofyzika a informatika [CBPIXX21] Biofyzika a informatika [CPHKBI2]..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..klíčová slova: ústrojí, gastroenterologie, biochemie, lékařská informatika, laboratorní diagnostika, gastroenterologie, ..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. Predmety/kurzy Informačné technológie [IT-LM] Informatika [ULI/Inf-F/09] Informatika [ULI/Inf-O/09]..

Základy informačných technológií
.. Predmety/kurzy Informačné technológie [IT-LM] Informatika [ULI/Inf-F/09] Informatika [ULI/Inf-O/09].. ..klíčová slova: informatika, hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná be..

Úvod do počítačových systémů
.. úložišti – Předměty/kurzy Zdravotnická informatika 1 [B00010] Pracoviště: Ústav biofyziky a in.. ..klíčová slova: bit, byte, informatika,..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. biofyzika - přednáška [BDLF011p] Biofyzika, Informatika I [BFFI0121p] Biofyzika, Informatika II..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. [ULI/ISM-V/09] Informačné technológie [IT-LM] Informatika [ULI/Inf-F/09] Informatika [ULI/Inf-O/09]..

Počítače a zdraví
.. úložišti – Předměty/kurzy Zdravotnická informatika 1 [B00010] Pracoviště: Ústav biofyziky a in..

Databáze obrazů v gastroenterologii
..klíčová slova: gastroenterologie, lékařská informatika, endoskopie, endosonografie, rentgenový obraz, ..

Databázy v MS Access
.. používateľ – Predmety/kurzy Medicínska informatika [ULI/MI-V/09] Medicínska informatika a ..

Webcasting a vzdelávanie
.. Biológia, Ekológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika, Humanita, Medicína, Právo, P..

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF
..klíčová slova: bibliografické, lékařská informatika, elektronické informační zdroje, multioborové dat..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
..klíčová slova: Informatika, Medicína založená na dů..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].